Ἡ Ἀτλαντὶς Νῆσος.

Ἡ Ἀτλαντὶς Νῆσος.

Ἡ Ἀτλαντὶς νῆσος

Το μυστήριο της Ατλαντίδας αποτελεί τον πιο πολυσυζητημένο ίσως μύθο. Κανείς ωστόσο δεν μπορεί να αποδείξει ότι υπήρξε και πού ακριβώς βρισκόταν. 

Οι πρώτες γραπτές αναφορές για την Ατλαντίδα πηγάζουν από τον Αθηναίο φιλόσοφο Πλάτωνα (427-347 π.Χ.) ο οποίος μας αφηγείται ότι οι Άτλαντες ήταν ένας λαός με υπερφυσικές ικανότητες και θεϊκή καταγωγή, που ζούσαν ειρηνικά σε ένα εύφορο νησί πέρα από τις Πύλες των Ηρακλειδών. 

Όλα αυτά τα διδάχθηκε από τον Αιγύπτιο ιερέα Σάις, σε ένα ταξίδι στη μακρινή Αίγυπτο και τα αφηγήθηκε στους μαθητές του Κριτία και Τιμαίο, στο έργο «Ατλαντικός Λόγος». Ανάμεσα στα σπουδαία και θαυμαστά που άκουσε, ήταν ότι οι Άτλαντες σταδιακά άρχισαν να χάνουν τηΝ θεϊκή τους δύναμη. Όταν κυριεύτηκαν από ανθρώπινες αδυναμίες αποφάσισαν να στραφούν ενάντια σε άλλους εύπορους λαούς με σκοπό την υποταγή. Γι’ αυτό ταξίδεψαν προς τηΝ Μεσόγειο, ώσπου συναντήθηκαν με τους παντοδύναμους και γενναίους Αθηναίους, από τους οποίους ηττήθηκαν για πρώτη φορά. Μετά από εξαντλητικές όμως μάχες, οι Αθηναίοι τελικά λύγισαν. Οι θεοί τότε εξοργίστηκαν με τους Άτλαντες, κι αποφάσισαν να τους τιμωρήσουν με παντοτινό αφανισμό. Τόσο μεγάλη ήταν η οργή, που τους κατάστρεψαν μέσα σε μία μόνο νύχτα, αφήνοντας πίσω μόνο μάζες από λάσπη και πυκνούς καπνούς.

Κατά τον Πλάτωνα οι καπνοί εκτοξεύονταν στον ουρανό, 40 χιλιόμετρα ψηλά. Αν ήταν πράγματι έτσι, τότε σίγουρα φαινόταν από τις ακτές της Ανατολικής και Κεντρικής Μεσογείου. Οι άνθρωποι παρακολουθούσαν σαστισμένοι τα καμώματα της φύσης, θαρρώντας ότι έβλεπαν τον ίδιο τον Άτλαντα να κρατά τον ουρανό στους ώμους του…

Ἀρχαία Ἑλλάς.

Ἡ Ἀτλαντίς, μία χώρα ἀνάμεσα στὴν Εὐρώπη, τὴν Ἀφρικὴ καὶ τὴν Ἀμερική, ἦταν παροῦσα στὰ μεγάλα καὶ σημαντικὰ δρώμενα τοῦ πλανήτου. Καθῶς ἐπίσης καὶ οἱ κάτοικοι της.
Τί ἔγινε καί χάθηκε;
Κάποιοι ἔπιστήμονες σήμερα συζητοῦν γιὰ πτώσιν μετεωρίτου.
Ἴσως… Ἀπαντῶ ἐγώ…
Ἀλλά πότε ἀκριβῶς ἔγινε; Πρό πόσων ἐκατομμυρίων ἐτῶν;

Φιλονόη.

(Visited 196 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἡ Ἀτλαντὶς Νῆσος.

  1. Ἡ πλέον ἀξιόοπιστος μέχρι στιγμῆς γεωγραφικὴ τοποθεσία τῆς Ἀτλαντίδος εἶναι αὐτὴ τῆς Ἐνριέττας Μέρτζ εἰς τὸ ὁμώνυμον βιβλίον της. Τὸ βιβλίον τοῦτο, δι’ ὅσους ἐνδιαφέρονται, ὑπάρχει εἰς Ἑλληνικὴν μετάφρασιν ἀπὸ τὰς ἐκδόσεις Νέα Θέσις.

Leave a Reply