Μεθῦστε μὲ τὸ ἀθάνατο κρασί τοῦ ΄21 (ἀναδημοσίευσις)

Εἰλικρινῶς. Ὅλοι ἐσεὶς ποὺ δημιουργήσατε αὐτὸ τὸ πρᾶγμα καὶ τὸ «βαπτίσατε» ἱστορικὴ σειρὰ, μὲ κουράζετε! Εἶχα νὰ παρακολουθήσω  τηλεόρασι πλέον τῶν πέντε ἐτῶν καὶ τώρα στήνομαι ἐμπρὸς στὴν ὀθόνη, κάνοντας κάτι ποὺ πάντα ἀπεχθανόμουν.  Κι ὅλα αὐτὰ γιὰ κάτι ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἱστορικὸ ἀφιέρωμα,  ἀλλὰ λόγῳ τῶν πολὺ «προσεκτικῶν» ἀποσιωπήσεών του, δὲν εἶναι.

Ὁμολογῶ πὼς δὲν ἤθελα νὰ σᾶς δῶ καὶ σκεφτόμουν σοβαρὰ νὰ συμμετάσχω σὲ κάποιες δράσεις ποὺ ξεκινοῦν τὶς ἐπόμενες ἡμέρες,  μὲ στόχο τὴν ἀποδόμησι ὅλων αὐτῶν ποὺ ἑτοιμάσατε καὶ τῆς δημιουργίας …ἀρνητικῆς διαφημίσεως γιὰ  τὸ «ἱστορικὸ» σας ἔργο!

Δὲν μὲ ἀφορᾷ ἡ ἐμπορικότητά του  «ἔργου» σας, ἀλλὰ τὰ ὅσα περνάει ὑπογείως. Καὶ τὰ περνάει ἀγαπητοὶ μου. Εἶτε τὸ παραδέχεστε, εἶτε ὄχι! Ἁπλᾶ, αὐτὸ ποὺ δὲν καταλαβαίνετε εἶναι ὅτι ὅλο αὐτὸ ποὺ πασχίζετε νὰ «χτίσετε», δυστυχῶς γιὰ ἐσᾶς,  θὰ γυρίσῃ εἰς βᾶρος σας! Ξέρετε γιατὶ; Ἴσως πράγματι νὰ καταφέρετε νὰ ἀποκτήσετε κάποιους νέους «ὁπαδοὺς» τῶν θεωρήσεών σας! Ἀλλὰ, ἐν ἀγνοῖᾳ σας φαντάζομαι, ὁδηγεῖτε ὅλους τοὺς ἄλλους σὲ μίαν συσπείρωσι ποὺ ἀνάλογη ξαναεῖδε ὁ τόπος τὸ …1821. Καὶ δίχως νὰ τὸ ἀντιλαμβάνεστε, δημιουργῶντας φυσικὰ μικρὲς ἑστίες ἀμφισβητήσεως, μᾶς «σπρώχνετε» στὸ ἀκριβῶς ἀντίθετον ἀποτέλεσμα, ἀπὸ αὐτὸ ποὺ πιθανολογῶ ὅτι ἐπιδιώκατε πραγματικῶς.

Εἶναι γεγονὸς πὼς σὰν λαὸς εἴμαστε ἀπρόβλεπτοι! Ζυμωνόμαστε, παιδευόμαστε κι ἐκπαιδευόμαστε γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ φθάσουμε σὲ ἐκεῖνο τὸ  σημεῖον ποὺ δὲν φθάσαμε τότε, τὸ ’21. Αὐτὸ ποὺ ἐπιζητοῦσε ὁ Κοραῆς ἀλλὰ μᾶλλον κατέρριψαν τὰ γεγονότα. Πρωτίστως τὴν πνευματικὴ ἐπανάστασι καὶ μετὰ τὴν ἐπανάστασι τῶν ὅπλων.

Τότε συνέβη τὸ ἀνάποδον. Τώρα τὸ κάνουμε σωστὰ.

Συνεχεῖστε λοιπὸν. Μᾶς δυναμώνετε! Μᾶς κτίζετε! Μᾶς συσπειρώνετε!

Φιλονόη.

Υ.Γ. Κι ὅπως ἔγραψε ὁ ἐθνικὸς μας ποιητὴς Κωστῆς Παλαμᾶς:

«Μεθῦστε μὲ τ’  ἀθάνατο κρασὶ τοῦ ’21.»

Κι ἄς εἶναι δολίως νοθευμένο, ἐμεὶς τὸ βρίσκουμε γλυκὸ, ζεστὸ καὶ μᾶς ἀναγεννᾶ!

 

πρώτη δημοσίευσις 2 Φεβρουαρίου 2011
Leave a Reply