Πλούσιες χῶρες ἀλλὰ πεινασμένοι λαοί!

Πλούσιες χῶρες ἀλλὰ πεινασμένοι λαοί!Τὴν Παρασκευὴ μοῦ ἔστειλε ὁ Χρῆστος τὸ παρακάτω. 

Στὴν ἀρχὴ δὲν ἤθελα νὰ τὸ δημοσιεύσω, διότι ὁ πόνος ποὺ βίωσα ἦταν πάρα πολὺ ἔντονος. 

Ὅμως στὴν συνέχεια πολλοὶ φίλοι παρέκαμψαν τὰ δικά τους συναισθήματα καὶ τὸ διέδωσαν σὲ κάθε μεριὰ τοῦ διαδικτύου. 

Δὲν τὸ δημοσιεύω ὅμως οὔτε γιὰ αὐτὸν τὸν λόγο

Ἀφορμῆς δοθείσης ἀπὸ αὐτὸ τὸ ταινιάκι, ὅλο καὶ περισσότεροι γύρω μας ἄρχισαν νὰ προβληματίζονται. 

Καλά, σοβαρὰ τὰ προβλήματά μας, ἀλλά μήπως τελικῶς ἀλλοῦ εἶναι τό μεγαλύτερον πρόβλημα τοῦ πλανήτου;

Μήπως τελικῶς παραμένοντας στό νά βλέπουμε μόνον τό εἰσόδημά μας νά μειώνεται, συνεργοῦμε στά μεγαλύτερα ἐγκλήματα πού ἐξακολουθοῦν νά συμβαίνουν κατά τῆς ἀνθρωπότητος;

Μήπως μέ τήν ὅποιαν ἐλεημοσύνη μας πιστεύουμε πώς ἀπαλλασσόμεθα ἀπό τήν εὐθύνη;

Δὲν πιστεύω πὼς ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες ἔχουμε συμπράξει στὸ ἐλάχιστον, πρὸ κειμένου αὐτὰ τὰ αἴσχη νὰ συμβαίνουν ἀνᾲ τὸν πλανήτη.

Οὔτε πήγαμε κάπου γιὰ νὰ στερήσουμε ἐλευθερία, πόρους καὶ βασικὰ ἤδη διαβιώσεως.

Οὔτε κλέψαμε, ὑπεξαιρέσαμε, καταστρέψαμε. 

Δὲν εἶναι στὴν Φύσιν μας κάτι τέτοιο. (Μὴν βιαστῇ κάποιος νὰ μοῦ φέρῃ τὰ παραδείγματα τοῦ Λάτση, τοῦ Μπόμπολα ἤ τοῦ  ὁποιουδήποτε ἄλλου καταπατητοῦ, διότι αὐτὰ τὰ νούμερα οὐδόλως ἐκπροσωποῦν τοὺς Ἕλληνες. Θὰ ἔλεγα μάλλιστα πὼς στέκονται ἀπέναντι καὶ ἀναμένουν τὴν κρίσιν τους!)

Συνεπῶς σέ ποιόν βαθμό συνεργοῦμε;

Χμμμμ…

Στὴν διατήρησιν τοῦ ἐπιπέδου ζωῆς μας, ποὺ καθιστᾶ ὅλους αὐτοὺς σκλάβους!

Στὴν ἀνοχή μας, ἢ στὴν ἀδιαφορία μας ἢ ἀκόμη καὶ στὴν ἀποστροφὴ τοῦ βλέμματος. 

Στὸν τάχα μου ἀνθρωπισμό μας, ποὺ ἐπιτρέπει σὲ κάθε καραβιᾶ ποὺ φθάνει νὰ καταπατᾶ ἐλευθερίες κι ἄλλων. 

Στὴν ἡμιμάθειά μας, ποὺ μᾶς ὁδηγεῖ στὸ νὰ πιστεύουμε πὼς αὐτὰ τὰ πράγματα δὲν ἀλλάζουν. 

Στὴν βλακεία μας νὰ θεωροῦμε πὼς δὲν μᾶς ἀφορᾷ ἐφ’ ὅσον δὲν εἶναι δίπλα μας.

Μποροῦμε νὰ τὸ σταματήσουμε ὅμως!

Μποροῦμε νὰ πάψουμε νὰ ἀγοράζουμε πέρκα. Τριαντάφυλλα. Μποροῦμε νὰ  ἀναζητήσουμε ἐναλλακτικοὺς τρόπους θερμάνσεως καὶ ἠλεκτροδοτήσεως. Μποροῦμε νὰ πάψουμε νὰ ἀκολουθοῦμε τὴν τεχνολογία ὥς ὑστερικοί. Δὲν χρειαζόμαστε ἠλεκτρονικὸ ὑπολογιστὴ κάθε ἕξι μῆνες. Οὔτε τηλέφωνο κάθε φορὰ ποὺ κυκλοφορεῖ νέο μοντέλον. Οὔτε φυσικὰ νὰ ἐξαρόμεθα ἀπὸ τὴν σοκολάτα! Δὲν μᾶς χρειάζεται! 

Μποροῦμε νὰ ἀντικαταστήσουμε πολλὰ ἀπὸ τὰ παραπάνω ἢ νὰ μειώσουμε δραστικὰ τὶς χρήσεις τους. Μποροῦμε νὰ ζήσουμε ἀνθρώπινα, ἤ τουλάχιστον περισσότερο συνεδητῶς, μειώνοντας τοὺς ἀτομικούς μας ῥίπους καὶ τὴν κατανάλωσιν ἀγαθῶν. 

Θὰ ἀλλάξουν πολλά! 

Θὰ ἀλλάξουν πάρα πολλὰ συντόμως.

Ἔως τότε ὅμως ἂς ἀλλάξουμε ἐμεῖς ταχύτερα.  

 Ἔχω ἰσχυριστεῖ πάρα πολλὲς φορὲς πὼς ἡ γενοκτονία τοῦ ἀνθρωπίνου πληθυσμοῦ ἔχει ξεκινήσει ἐδῶ καὶ πάρα πολλὰ χρόνια ἀπὸ τὶς χῶρες τῆς Ἀφρικῆς καὶ τῆς Ἀσίας. Λέτε νά φθάσῃ κι ἐδῶ ἡ γενοκτονία ἤ νά μᾶς ἀφήσῃ στήν ἡσυχία μας;

πρώτη δημοσίευσις 29 Ἀπριλίου 2012

φωτογραφία

(Visited 58 times, 1 visits today)
One thought on “Πλούσιες χῶρες ἀλλὰ πεινασμένοι λαοί!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἑορτάζουμε τήν γυναῖκα; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply