Τὰ ἡμαρτημένα τοῦ λεξικοῦ Μπαμπινιώτη.

«ΤΑ ΗΜΑΡΤΗΜΕΝΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ»

Κατὰ τὸ μικρὸ χρονικὸ διάστημα ὅπου στὸν θῶκο τοῦ Ὑπουργείου .. «διὰ βίου μάθησης»! καὶ τύφλωσης (Ἰούνιος 2012) τοποθετήθηκε ὁ  καθηγητὴς Γλωσσολογίας κ. Γ, Μπαμπινιώτης, λάβαμε ένα δημοσίευμα που έφερε το τίτλο:

«ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΔΕΤΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΤΟΝ ΠΛΕΟΝ ΑΓΓΡΑΜΜΑΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΝ;»

Πρόκειται γιὰ κάποιο παραμύθι, ποὺ διέσωσε καί… ἐμπλούτισε ὁ ἀξεπέραστος Ἐμ. Ῥοϊδης (Απάντα Ε΄ Τόμος σελ 109).
Δεν τὸ παραθέτουμε,

Πρώτον λόγῳ ἐλλείψεως χώρου , παρ΄  ὅλο τὸ ἐνδιαφέρον, ποὺ μὲ ἐκεῖνο τὸ ἀνάλαφρο,  κοφτερό σκῶμμα τοῦ Ῥοΐδη, σατιρίζεται, ὁ βίος καὶ ἡ Πολιτεία τῶν Ὑπουργῶν Παιδείας.

Δεύτερον πρὸ μηνῶν, τὰ Μ.Μ.Ε κατ΄ ἐπανάληψιν, κατήγγειλαν τὸν καθηγητὴ τῆς Γλωσσολογίας κ.  Γ. Μπαμπινιώτη, διατυπώνοντας καὶ δυσμενέστατα σχόλια, διότι διώκεται ποινικῶς!!!!!!
Ἄς μὴν ἐπιδεινώσουμε  την θέση του.
Ἐμεῖς, ὤς Ἕλληνες καὶ γονεῖς, ἐπ΄ εὐκαιρίᾳ τῆς προσφάτου ὑπερασπίσεως όμως, ἐκ μέρους τοῦ γλωσσολόγου καθηγητοῦ κ. Γ. Μπαμπινιώτη τῆς νέας γραμματικῆς,  (αὐτὸ τὸ βιβλίο γραμματικῆς, ἔμεσμα, τὸ ὁποῖο διενεμήθη στὰ σχολεῖα  τὸ 2011 ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Ἀπαιδείας, καὶ προκάλεσε τὴν ὀργὴ πλήθους ἐπιστημόνων) τὸν καταγγέλουμε ὥς ὑπόλογο  καὶ γιὰ τὴν ἀφασικὴ γλωσσικὴ Παιδεία τοῦ ἔθνους μας. (Διευκρινίζουμε: τὸ σύγγραμμα «τὰ ἡμαρτημένα τοῦ λεξικοῦ Μπαμπινιώτη» τῶν συγγραφέων- τοῦ καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου, τ. πρυτάνεως Βασίλη Φίλια,καὶ τοῦ ἐρευνητοῦ Γιάννη Πρινιανάκη, ἀναφέρεται στὸ «ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ τοῦ Γ. Μπαμπινιώτη» .)

Ἀπαιτοῦμε, νὰ διωχθῇ ποινικῶς καὶ γι’ αὐτό, ὁ λεξικογράφος. Διότι ἀπεργάστηκε τὴν συγγραφή Λεξικοῦ μὲ ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΗ γραφή, ἡ ὁποία καταστρέφει τὸ σπουδαιότερο κεφάλαιο τῆς Γραμματικῆς, ποὺ εἶναι τὸ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟΝ.
Διότι τὸ Λεξικὸ αὐτὸ  «περιέχει ἀνακρίβειες, ἀτεκμηρίωτες εἰκασίες, χειμάρρους ἀσχετοσύνης, σκοτεινοὺς χρησμούς, Ἰμαλάϊα ἀβεβαιοτήτων, σοφόμωρα σχήματα, ἀστήρικτους ἰσχυρισμούς, ἀβασιμότητες, ἀσυναρτησίες».
Διότι, ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΣΑΜΕ,  ὅ
ταν ἔχοντας ἀκούσει κατ΄ ἐπανάληψιν τὸν Καθηγητὴ τοῦ Πανεπιστήμιου Γ. Γεωργουσόπουλο, σεβαστό ἀνᾲ τὸ Πανελλήνιο, νὰ διατυμπανίζει μὲ δυνατὴ φωνή, σὲ ὅλους τοὺς τόνους, «τὰ σκουπίδια τὰ ὁποῖα… κοσμοῦν τὰ ῥάφια τῶν βιβλιοπωλείων, ἀπειλοῦν νὰ μᾶς κατακλύσουν», συνειδητοποιήσαμε την βλάβη ποὺ ὑπέστησαν τὰ παιδιά μας κι ἀπ΄ αὐτὸ τὸ Λεξικό!

Ἐμεῖς οἱ  Ἕλληνες πολίτες καὶ γονεῖς , ὅσοι «ἐν ἠλιθίῳ ἀποθαυμασμό», παρακινούμενοι ἀπ΄ τὴν  εὑρεία διαφήμιση τοῦ λεξικοῦ καὶ τοῦ συγγραφέα του, καταβάλαμε τὸ τίμημα  καὶ ἀγοράσαμε τὸ «ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ», ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ, δὲν «ποιούμεθα περὶ παρωνυχίας τοὺς λόγους».

Ἐπειδὴ ἔχει τονισθεῖ ἀπὸ πολλὲς πλευρές, ότι γιὰ τὴν προσπάθεια τῆς πνευματικῆς ἀλλοτρίωσης τοῦ Ἔθνους μας (διὰ τῆς γλωσσικῆς ὑποβαθμίσεως) ἐπικρατεῖ ἕνα «πρόγραμμα», βεβαιώνουμε πὼς τὸ πρόγραμμα αὐτό, συνέβαλε καὶ τὸ ἔργο αὐτό, τὸ «ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ» ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ.  Τὸν θεωροῦμε ὑπαίτιο τῆς πνευματικῆς μας σύγχυσης, το εὐτελέστερο ἐργαλεῖο συσκότισης τῆς γνώσεως.

Διότι ἀπ’ αὐτὴ τὴν θολωμένη πηγή, τροφοδοτήθηκαν ὄχι μόνον  φιλόλογοι και δάσκαλοι, ποὺ διδάσκουν τὰ παιδιά μας (καὶ οἱ ὁποῖοι ὥς ἐν ἀγνοίᾳ τελοῦντες δὲν εὐθύνονται) ἀλλὰ καὶ οἱ νομικοί, οἱ γιατροί, οἱ μηχανικοί, φυσικο-μαθηματικοί, οἱ  τῶν Οἰκονομικῶν, ἠλεκτρονικῶν Ὑπολογιστῶν καὶ τῶν λοιπῶν Ἐπιστημῶν θεράποντες .

…..«Ἡ γλῶσσα εἶναι σὰν ἕνα …ποτάμι ποὺ κυλάει ἀκατάπαυστα …. Οἱ γραμματικὲς καὶ τὰ λεξικὰ δὲν μπορεῖ νὰ λειτουργοῦν ὡς φράγματα ποὺ παγιδεύουν ἤ ἀπειλοῦν νὰ ἐκτρέφουν τὴν ῥοή του. Ἄν κι ὅταν συμβαίνει, εἶναι βιασμὸς τῆς γλώσσας καὶ σημαίνει ὅ,τι προηγήθηκε ἤ ἑτοιμάζεται βιασμὸ τῆς ζωῆς» .

Καταγγέλουμε :

Τὸ ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΟ προαναφερθὲν Λεξικό, τὸ ὁποῖον ἑδραίωσε τὴν διάλυση τῆς συνθετικῆς δυνάμεως, ποὺ διέθετε ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα, στὴν ὀργάνωση τῆς σκέψεως. Καὶ ἐπεὶ δὴ αὐτὸ συνιστᾶ πολλαπλὸ βιασμὸ τῆς διανοίας μας, ποὺ ἐξελίχθηκε σὲ βιασμὸ τῆς συνειδήσεώς μας καὶ τῆς προσωπικότητός μας, συνιστοῦμε νὰ προμηθευθεῖτε τὸν ἀποκαλυπτικὸ αὐτὸν τόμο, «Τὰ ἡμαρτημένα τοῦ λεξικοῦ Μπαμπινιώτη», ἐκδόσεων Παπαζήση. 

σοι ζοῦμε σήμερα  τὸ δράμα τοῦ ἐγκλεισμοῦ καὶ τῆς παγίδευσης τῶν παιδιῶν μας στὸ τρισάθλιο ἐκπαιδευτικό μας σύστημα, «ἕνα σύστημα στὸ ὁποῖον ἀρχιερατικὰ καθήκοντα ἔχει ἀναλάβει ἀπὸ μακροῦ χρόνου ὁ λεξικογράφος καὶ οἱ περὶ αὐτὸν ἀρχιδιάκονοι» (καθῶςδηλώνουν οἱ ἐμβριθεῖς ἐπιστήμονες, συγγραφεῖς τοῦ βιβλίου, τὸ ὁποῖο προαναφέραμε), συγκλονιζόμαστε καὶ ῥιγοῦμε στὴν σκέψη, γιὰ τὸν πνευματικὸ ἀκρωτηριασμό, τὸν ὁποῖον ἔμελλε νὰ ὑποστοῦν οἱ νεώτερες γενιὲς τῶν Ἑλλήνων, ἀπὸ ἕνα τέτοιο λεξικό, τὸ ὁποῖον μάλιστα ἔτυχε τόσο μεγάλης προβολῆς. 

Μετά τιμής ¨

«ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ἐκ τῆς Ἐπιτροπῆς «Γονέων καὶ Κηδεμόνων»

 Ἀντιγραφὴ ἀπὸ «Ἐλεύθερη Ὥρα», τῆς 3ης Αὐγούστου 2012.

4 thoughts on “Τὰ ἡμαρτημένα τοῦ λεξικοῦ Μπαμπινιώτη.

  1. Πιστεύω ὅτι μὲ τὴν καθιέρωσιν τῶν Ἑλληνικῶν ὡς δευτέρα γλῶσσα εἰς τὴν Αὐστραλίαν νὰ μὴ ταξειδεύσῃ καὶ πρὸς τὰ ἐκεῖ τὸ ἠμαρτημένον τοῦτο κατασκεύασμα.

Leave a Reply