Ὁ Ἄβαρις ποὺ ἦταν …ἀβαρής!

Ὁ ἄνευ βάρους. Αὐτός δῆλα δή πού …πετᾶ;
Χμμμ….
Καλὸ τὸ ἐρώτημα ἀλλὰ θὰ εἶχε μεγαλύτερον ἐνδιαφέρον ἡ ἀπάντησις.
Διότι τώρα μόνον ὑποθέσεις μποροῦμε νὰ κάνουμε…
Ἤ ὄχι;Ὁ Ἄβουρις ποὺ μετεφέρετο ἐπάνω σὲ ἕνα βέλος:
Ὁ Ἄβαρις (ἄ+βάρος=ἀβαρής!) ἦταν ἕνας ὑπερβόρειος ἱερεύς, ποὺ σὲ αὐτὸν ἐδωρίσθη ἕνα ἀκόκτιο ἀπὸ τὸ Ὑπερβόρειο Ἀπόλλωνα καί, μεταφερόμενος ἐπάνω σὲ αὐτό…
…ἐδιάβαινε τὰ ἀδιάβατα, βαδίζοντας, κατὰ κάποιον τρόπο, στὸν ἀέρα, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον ὑπέθεσαν μερικοὶ πὼς εἶχε κάνει κι ὁ Πυθαγόρας, μιᾶς καὶ εἶχε ἐπισκεφθεῖ (ὁ Ἄβαρης) καὶ τὸν Πυθαγόρα…».

Θὰ πεῖτε μῦθος…
Ἑγὼ πάλι πιστεύω πὼς ὅλοι οἱ μῦθοι κάτι κρύβουν.
Δεῖτε τὸ ἄνωθεν ἀντικείμενον, ποὺ εὑρίσκεται σὲ μουσεῖον τῆς Τουρκίας καὶ εἶναι χιλιάδων ἐτῶν.
Δέν «βλέπουμε» ἕνα διαστημικό λεωφορεῖο; Πῶς τό ἐνεπνεύσθη ὁ τεχνίτης πού τό ἔφτιαξε; Μήπως κάπου τό εἶδε;
Καί, προχωρῶντας λίγο παρὰ πέρα, μήπως αὐτό εἶναι τό «δόρυ» τοῦ Ἀβάριδος μέ τό ὁποῖον μετεφέρετο γρήγορα στόν ἀέρα, πηγαίνοντας ὅπου ἤθελε;
Μήπως αὐτό τό ὄχημα «δένει» μέ τόν μῦθο τοῦ Ἀβάριδος;

Τὸ παραπάνω ἀντικείμενον εἶναι κάπως «περίεργον»…
Τόσο περίεργον, ποὺ μᾶλλον δὲν ἐξηγεῖται διὰ τῆς …λογικῆς!
Παρὰ ταὔτα ὑπάρχει! 
Κι ὅταν κάτι ὑπάρχει δηλώνει κάτι. 
Τὸ τί δηλώνει, εἶναι ἕνα ζήτημα ποὺ πρέπει νὰ ἀνακαλύψουμε.
Ὄχι ὅμως ἀκόμη… Δὲν εἴμαστε ἀκόμη ἔτοιμοι γιὰ τέτοιου εἴδους πληροφορίες.

Φιλονόη. 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply