Διαλύουν τά ἔθνη;

 

φωτογραφία

Ὅταν ἄκουσα τὴν παρακάτω ὁμιλία χαμογέλασα.
Θυμήθηκα τὰ δεδομένα ποὺ συνοδεύουν κάθε πράξι τῶν τραπεζιτῶν, τῶν «ἐθνικῶν» κυβερνήσεων καὶ τὴν τάσι ποὺ ἔχουν δημιουργήσει παγκοσμίως μὲ τὴν ΛΑΘΡΟμεταμάστευσι.
Πράγματι, διαλύουν τὰ ἔθνη. Ὀρθότερα διαλύουν τοὺς φερομένους ὥς ἐθνικοὺς ἱστούς.
Διότι, κακὰ τὰ ψέμματα… Δὲν εἶναι ἡ Τουρκία ἔθνος. Οὔτε ἡ Βουλγαρία, ἡ ὁποία διὰ τῆς βίας ἔχει ἐκβουλγαρίσει τόσους πληθυσμούς. Οὔτε τὰ Σκόπια. Οὔτε ἡ Ἀλβανία. Οὔτε κἄν ἡ Ἰταλία…

Διαλύουν τοὺς κρατικοὺς μηχανισμούς. Διαλύουν τοὺς ἐθνικοὺς ἱστούς, ποὺ ὅμως δὲν εἶναι ἔθνη.
Θά τά καταφέρουν νά ὁλοκληρώσουν τό ἔργο τους ἄρα γέ; Ἤ μήπως κάπου θά σκοντάψουν; Καί ποῦ;

Ἀκοῦστε τὸν Καψάλα…
Λέει πολλὰ ἐνδιαφέροντα…  Καὶ πολὺ σωστὰ παρατηρεῖ πὼς ἡ τρίτη σύγχρονος προσπάθεια ἐννοποιήσεως τῆς Εὐρώπης εἶναι πρὸ τῶν πυλῶν… Ὅμως οἱ προηγούμενες ἀπέτυχαν… Γιατί νά ἐπιτύχῃ ἐτούτη;

Φιλονόη. 

 πηγή: μήνυμα

3 thoughts on “Διαλύουν τά ἔθνη;

  1. Τὰ κράτη διαλύουν ἐν πρώτοις Φιλονόη, καὶ ὄχι τὰς ἐθνοτητας. Τὰς διαλύουν εἰς τὰς ἐπιμέρους ἐθνοτήτας καὶ ὅπου δὲν ὑπάρχουν ἐπὶ μέρους ἐθνότητες τὰς κατασκευάζουν. Ἐπίσης ὅπου ὑπάρχουν συμπαγεῖς ἐθνότητες, αὐτάς, τὰς ἐθνότητας, τὰς ὑποδιαιροῦν εἰς ἄλλας ἐπὶ μέρους ἐθνότητας. Μετὰ τὴν σαλαμοποιησιν αὐτὴν αἱ ἐθνότητες τρώγονται μία -μία εὐκολώτερα`!

    • Ναί, πολὺ σωστὰ Νικόλαε. Μόνον ποὺ ἔχουν βάλει τὸ γνωστὸ ζιζάνιο ποὺ λέγεται διχόνοια ἀνάμεσά μας… Αὐτὸ νὰ δοῦμε πῶς θὰ τὸ ξεπεράσουμε…

Leave a Reply