Ἡ φθηνὴ, ἄφθονη καὶ οἰκολογικὴ ἐνέργεια ἀπὸ τὴν πυρηνικὴ σύντηξιν!

Ἡ φθηνὴ, ἄφθονη καὶ οἰκολογικὴ ἐνέργεια ἀπὸ τὴν πυρηνικὴ σύντηξιν!Τί χρειάζεται γιά νά γίνῃ μία πυρηνική σύντηξις;
Λίγο ὑδρογόνο, ποὺ ὅμως ὑπάρχει ἄφθονο στὸν πλανήτη μας!!!
Εἶναι δυνατόν νά κάνουμε πυρηνική σύντηξι πού νά συμφέρῃ οἰκονομικῶς;
Διότι θεωρητικῶς αὐτὴ συμβαίνει μόνον στοὺς 7000 βαθμοὺς τῆς κλίμακος Κελσίου.
Ναί, εἶναι καὶ λέγεται ψυχρὴ σύντηξις!
Στοὺς 350 βαθμοὺς παρακαλῶ…
Ἐάν αὐτό δέν εἶναι εἴδησις, τότε τί θά ἦταν;

Ἐὰν ἀναλογιστοῦμε τὸ πόσο λᾶθος ἔχουμε πιάσει τὸ ἐνεργειακὸ κουβάρι, θὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι στὴν μόλυνσι, ἀλλὰ στὸν τρόπο ποὺ ἐμεῖς διαχειριζόμαστε τὶς πηγές μας.
Οἱ πηγὲς εἶναι ἄφθονες! Καὶ εἶναι ἐδῶ! Στὸν πλανήτη μας! Καὶ εἶναι ἱκανές, δίχως κατάλοιπα ποὺ θὰ καταστρέφουν τὸ περιβάλλον καὶ τὴν ζωή, νὰ προσφέρουν πάρα πολλὲς λύσεις.

Εἴμαστε ἔτοιμοι νὰ κάνουμε τὸ μεγάλο ἇλμα σὰν ἀνθρωπότητα…
Σήμερα, αὔριο, σὲ δύο χρόνια, τὸ πολὺ σὲ δέκα…
Ἔχει ξεπεραστεῖ πρὸ πολλοῦ τὸ σημεῖον καμπῆς…
Τώρα πιὰ μόνον μὲ τὴν σύντηξι μποροῦμε νὰ πορευθοῦμε!

Φιλονόη.

_ φθην_ κα_ ο_κολογικ_ _νέργεια _π_ τ_ν πυρηνικ_ σύντηξιν!

Πυρηνική σύντηξη: η μεγάλη ελπίδα για άφθονη, καθαρή ενέργεια στο μέλλον

Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και πυρηνικά απόβλητα είναι δύο από τα προβλήματα που συνδέονται με τις πλέον διαδεδομένες ενεργειακές τεχνολογίες, την εσωτερική καύση ορυκτών καυσίμων και τη σχάση του πυρήνα του ατόμου.

Ως μεγάλη ελπίδα για την παραγωγή άφθονης ενέργειας, δίχως εκπομπές ρύπων και ελάχιστα έως μηδενικά απόβλητα προβάλλει η ενέργεια σύντηξης.

Μέχρι σήμερα, η πυρηνική σύντηξη*1 είχε επιτευχθεί στο εργαστήριο και μικρό χρονικό διάστημα. Πλέον, επιστήμονες σε διάφορες χώρες πλησιάζουν στην επίτευξη βιώσιμης σύντηξης, γεγονός που θα σημάνει την έναρξη εμπορικής εκμετάλλευσης της τεχνολογίας.

Με αυτή την προοπτική 70 κορυφαίοι επιστήμονες και μηχανικοί απ’ όλο τον κόσμο συναντώνται στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες (UCLA) από τις 15 έως τις 18 Οκτωβρίου.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (International Atomic Energy Agency-IAEA) και θα ασχοληθεί με τις επιστημονικές και τεχνολογικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες που αναπτύσσουν τη σύντηξη ως πηγή καθαρής και άφθονης ενέργειας για ηλεκτροπαραγωγή.

Η συνάντηση του IAEA λαμβάνει χώρα τη στιγμή που δρομολογείται η κατασκευή του ITER, μιας γιγάντιας πειραματικής μονάδας στη νότια Γαλλία, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις ΗΠΑ και πέντε ακόμα χώρες. Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, το ITER θα μπορεί να παράγει 500 εκατομμύρια Βατ ενέργειας σύντηξης σε διάστημα 500 δευτερολέπτων έως τα τέλη της δεκαετίας του 2020.

Προγράμματα πυρηνικής σύντηξης αναπτύσσουν αυτόνομα διάφορες χώρες (Κορέα, Ρωσία, Ινδία, Κίνα) ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των ενεργειακών τους αναγκών.

Η συνάντηση στο UCLΑ αποσκοπεί στην ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, αλλά κυρίως στον συντονισμό των ενεργειών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αυτή τη στιγμή ως βασική επιλογή για την ανάπτυξη της ενέργειας σύντηξης προβάλλει η τεχνολογία με τη διεθνή ονομασία Τόκαμακ*2.

Πρόκειται για την ειδική τεχνολογική διάταξη θερμοπυρηνικού αντιδραστήρα, μορφής δακτυλιοειδούς θαλάμου που χρησιμοποιείται στην έρευνα θερμοπυρηνικής ενέργειας. Εφευρέθηκε από Ρώσους φυσικούς στη δεκαετία του 1960 και από το 1968 και μετά άρχισε η εγκατάσταση παρόμοιων διατάξεων σε διάφορες πόλεις του κόσμου.

*1:Πυρηνική σύντηξη (συν + τήξη) ονομάζεται η συνένωση ελαφρών πυρήνων σε βαρύτερους με ταυτόχρονη απελευθέρωση ενέργειας.

Η ενέργεια που απελευθερώνεται, οφείλεται στο γεγονός ότι η ενέργεια σύνδεσης ανά νουκλεόνιο στα προϊόντα της σύντηξης, είναι μικρότερη από το άθροισμα των ενεργειών σύνδεσης που χαρακτηρίζει κάθε αντιδρόν συστατικό της σύντηξης (μέχρι του σχηματισμό του σιδήρου. Κατά την παραγωγή βαρύτερων πυρήνων υπάρχει ενεργειακό έλλειμμα).

Οπότε με τη δημιουργία των προϊόντων στη διαδικασία της σύντηξης, υπάρχει ένα “περίσσευμα” ενέργειας, που οφείλεται στη διαφορά των ενεργειών σύνδεσης και αυτή απελευθερώνεται στο περιβάλλον με μορφή κινητικής ενέργειας στα παραπροϊόντα (πχ σωματίδια β ή νετρίνα ηλεκτρονίου) και με τη μορφή ακτινοβολίας γάμμα.

Πυρηνική σύντηξη μπορούν να δημιουργήσουν μόνον ελαφρά στοιχεία, όπως τα ισότοπα του υδρογόνου. Με την θέρμανση αερίου υδρογόνου σε υψηλές θερμοκρασίες, προκαλούνται συγκρούσεις των πυρήνων των ατόμων του υδρογόνου, τόσο ορμητικές και βίαιες που τελικά αυτοί συνενώνονται δημιουργώντας σταδιακά, πυρήνες ενός άλλου στοιχείου (μεταστοιχείωση), του ηλίου, εκλύοντας ταυτόχρονα θερμική ενέργεια.

*2: Το όνομα Τόκαμακ είναι αρκτικόλεξο από την πλήρη ρωσική ονομασία του ΤΟροϊντάλναγια ΚAμερα ς ΜΑγνίτνιμι Κατούσκαμι (= δακτυλιοειδής θάλαμος με μαγνητικά πεδία).

econews, wikipedia

πηγή

Υ.Γ. Καλὰ κάνουν καὶ ὀργνανώνουν συνέδρια. Πάρα πολὺ καλά! Ὅμως τὸ πρόβλημα ἔχει ἤδη λυθῇ ἀπὸ Ἕλληνες καὶ ἤδη ἐπεξεργάζονται τρόπους νὰ ἐφαρμόσουν τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐπιτευγμάτων τους στὴν μαζικὴ παραγωγή.  Διαβάστε περισσότερα γιὰ τὰ θαυμαστά τους ἀποτελέσματα στὸν παρακάτω σύνδεσμο:

Αὐτοὶ οἱ ἐπιστήμονες εἶναι πραγματικοὶ Ἕλληνες!

(Visited 21 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἡ φθηνὴ, ἄφθονη καὶ οἰκολογικὴ ἐνέργεια ἀπὸ τὴν πυρηνικὴ σύντηξιν!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ φθηνὴ, ἄφθονη καὶ οἰκολογικὴ ἐνέργεια ἀπὸ τὴν πυρηνικὴ σύντηξιν! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Νέα πειράματα γιά νά μάθουν κάτι πού ἤδη γνωρίζουν ἀναφορικῶς μέ τήν σύντηξιν; » Φιλονόη καὶ φίλοι...

Leave a Reply