Καυκάσιες μοῦμιες στήν Νέα Ζηλανδία;

Δὲν τὸ ἐγνώριζα τὸ θέμα.
Γενικῶς ὅμως, ὅπου διαπιστώνω πὼς ὑπάρχουν μούμιες, θέλω δὲν θέλω, τὸ μυαλό μου …ταξειδεύει ἔως τὴν …Ἑλληνική, ἀπὸ παναρχαιοτάτων ἐτῶν, Μεσόγειον θάλασσα.
Ὄχι εἰδικῶς στοὺς Αἰγυπτίους φυσικά. Αὐτοὶ σαφῶς καὶ προήγαγον σὲ τέχνη τὴν τέχνη τῆς μουμιοποιήσεως, ἀλλὰ ἀκόμη δὲν ἔχουν ἀπαντηθῆ ἐρωτήματα βασικά, ἀναφορικῶς μὲ τὶς βάσεις τῶν γνώσεών των περὶ μουμιοποιήσεως.

Στοὺς δικούς μας λοιπὸν φθάνει τὸ μυαλό μου.
Ἐκεῖνος ὁ Ἀγαμέμνων πῶς κατέληξε;

Φιλονόη.

Ὅλα ἐπιχειροῦν νὰ μᾶς τὰ κλέψουν.
Στὴν Νέα Ζηλανδία εὑρέθησαν μούμιες καυκάσιες. Εἶναι παλαιότερες τῶν ἰθαγενῶν ἐντοπίων κατοίκων Μαορί.
Στὸ σπήλαιον ποὺ εὑρέθησαν οἱ μούμιες ὑπάρχουν ἀντικείμενα καὶ ζωγραφισμένες σπεῖρες. Ἀμέσως  οἱ Κέλτες εἶπαν ὅτι αὐτοὶ πῆγαν στὴν Νέα Ζηλανδία, μιᾶς κι ἔχουν ἐπίσης κι αὐτοὶ σπεῖρες. (Τὶς ὁποίες ὅμως ἔχουν πάρει ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα!)

Οἱ ἐπιστήμονες λοιπὸν κατέληξαν στὸ συμπέρασμα πὼς οἱ Κέλτες πῆγαν πρῶτοι στὴν Νέα Ζηλανδία.
Ἔλα ὅμως ποὺ εὑρέθησαν νομίσματα τῶν ἀπογόνων τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου ἐκεῖ κοντά.
Τί νά ποῦν τώρα; Ὅτι ἔκοβαν νομίσματα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου καί οἱ Κέλτες;

Ἐπάνω μία μούμια, τῶν Μαορί, μὲ σπεῖρες καὶ κάτω τὸ νόμισμα τὸ ἑλληνικό.

Παναγιώτης Δαρίβας

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply