Ὑπάρχουν «Ἕλληνες» πού ἀγοράζουν τέτοια προϊόντα;

Στὴν ἀναζήτησί μου γιὰ κάποιες φωτογραφίες μὲ φύλλα ἐλιᾶς, ἔπεσα σὲ μίαν σελίδα ποὺ μὲ ἀναστάτωσε!
Προϊόν: Ἐκχύλισμα  ἀπὸ φύλλα ἐλιᾶς. Προϊὸν Φιλανδίας!!
Ναί!
Καὶ δὲν ἔχουμε ἀκόμη ἀνοίξει τρύπες νὰ χωθοῦμε μέσα!
Ἄκου Φιλανδικὸ προϊὸν τὸ ἐγχύλισμα τῶν φύλλων τῆς ἐλιᾶς!

Δῆλά δὴ γιὰ νὰ καταλάβω…
Μαζεύουν τὰ ὡραῖα μας φυλλαράκια, ἀπὸ τὶς ὡραῖες μας ἐλίτσες καὶ μετὰ ἔρχονται καὶ μᾶς τὰ μεταπωλοῦν σὲ 100πλάσιο κόστος!

ΝΤΡΟΠΗ ΜΑΣ!!!!

Ἐκατομμύρια ἐλαιόδενδρα γύρω μας!
Ἀκόμη καὶ μέσα στὴν Ἀθήνα χιλιάδες!
Δέν μποροῦμε νά ἁπλώσουμε τό χεράκι μας καί νά πιάσουμε μερικά φυλλαράκια; 
Πρέπει νά σκάσουμε 30 εὐρόπουλα γιά ἕνα κουτάκι 40 δισκίων; 
Μὰ καλά, τόσο τεμπέληδες γίναμε; Τόσο ἄχρηστοι; 
Ὅλα στό χέρι τά θέλουμε;
Καί τήν μπουκιά μασημένη; 

Φτοῦ μας!
Καλὰ νὰ πάθουμε…
Ὅσα μᾶς συμβαίνουν, ὅλα, μὰ ὅλα μᾶς ἀξίζουν ἔως κεραίας!

Φιλονόη. 

φωτογραφία καὶ πληροφορία ἀπὸ ἐδῶ

Λυπᾶμαι γιὰ τὴν ἀρνητικὴ διαφήμισι ποὺ κάνω, ἐν μέσῳ τέτοιας κρίσεως, ἀλλὰ τὸ ζητούμενον εἶναι νὰ γίνουμε αὐτόνομοι. Ὄχι περισσότερο ἐξηρτημένοι. 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

3 thoughts on “Ὑπάρχουν «Ἕλληνες» πού ἀγοράζουν τέτοια προϊόντα;

  1. Αὐτὸ εἶναι τὸ κατάντημά μας Φιλονόη. Τὸ χειρότερον δὲ εἶναι ὅτι ἐμεῖς εἴμεθα εἰς θέσιν, ἔχομεν δηλαδὴ τὸ προνόμιον, νὰ ἔχωμεν τὸ ἐκχύλισμα αὐτὸ ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν ἁπλῶς μασῶντες φῦλλα ἐλαίας τὰ ὁποῖα βεβαίως ἐὑρίσκονται παντοῦ. Ἀλλὰ οὔτε αὐτὸ κάνουμε!
    Ἄχρηστοι τελείως! Ἆχθος ἀρούρις!!

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *