Ἐμβολιαστεῖτε! Κάνει …κάλο!

Τελικῶς ὅσοι ἔχουν ἐμβολιαστῇ ἔχουν ἀποκτήσῃ ἕναν θαυμάσιο …κάλο στὸν ἐγκέφαλο!
Ἀδυνατοῦν νὰ δοῦν τὰ στοιχεῖα ποὺ καταδεικνύουν τὴν ἐνοχὴ τῶν ἐμβολιασμῶν γιὰ πλῆθος προβλημάτων ὑγείας.
Ἀφῆστε δὲ ποὺ γιὰ νὰ φιμώσουν τοὺς ἔχοντες ἀντιρρήσεις μὲ τὸ …ἄθλημα, ἐμφανίζουν καὶ προβάλλουν ὅλες ἐκεῖνες τὶς «ἔρευνες» ποὺ ἔρχονται γιὰ νὰ ἐπιβεβαιώσουν τοῦ δικοῦ τους λόγου τὸ ἀληθές!

Παράδειγμα;
Βρῆκα στὴν σελίδα τοῦ Ἀθηναϊκοῦ-Μακεδονικοῦ πρακτορείου εἰδήσεων τὰ κάτωθι:Ἐμβολιαστεῖτε! Κάνει ...κάλο!

 

Καὶ συνειδητοποίησα πὼς εἴμαστε ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ γιὰ τὴν ὅποια πραγματικότητά μας!!! Μὰ ἀπολύτως!
Ἐμβολιάζοντας τὰ παιδιά μας, οὐσιαστικῶς τὰ ὁδηγοῦμε στὸ νὰ ἀποκτήσουν ὅλες ἐκεῖνες τὶς προϋποθέσεις ποὺ ἀπαιτοῦνται πρὸ κειμένου νὰ ἀποκτήσουν μίαν σχέσι μὲ τὸν …καρκίνο!
Ἀφῆστε δὲ ποὺ μετὰ πάλι ἀντιμετωπίζουμε τὶς ὅποιες ἐπιτπτώσεις τῶν ἐμβολιασμῶν μὲ φάρμακα ποὺ θὰ μᾶς δώσουν αὐτοὶ ποὺ ὁδήγησαν τὰ παιδιά μας στὶς ὅποιες ἀσθένειες!!!
Δῆλα δή; 
Δῆλα δὴ βάζουμε τὰ χέρια μας καὶ βγάζουμε τὰ μάτια μας!
Μόνον ποὺ τὰ παιδιά μας, ἀθῶα θύματα αὐτῆς τῆς ἀπαράδεκτης συναλλαγῆς, πληρώνουν γιὰ τὶς δικές μας ἀνοησίες.
Ἀξίζει ἤ ὄχι;

Φιλονόη.

 

φωτογραφία ἀπὸ τὸ ΑΜΠΕ.

(Visited 74 times, 1 visits today)
6 thoughts on “Ἐμβολιαστεῖτε! Κάνει …κάλο!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἐμβολιαστεῖτε! Κάνει …κάλο! | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἐμβολιαστεῖτε! Κάνει …κάλο! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τροποποιοῦν τήν ἀνθρώπινο συμπεριφορά, μέσῳ τῶν ἐμβολίων; | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  4. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τροποποιοῦν τήν ἀνθρώπινο συμπεριφορά, μέσῳ τῶν ἐμβολίων; | fytro

  5. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἕτοιμάζουν ἐκστρατεία ἐμφυτεύσεως καρκίνων. | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  6. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἕτοιμάζουν ἐκστρατεία ἐμφυτεύσεως καρκίνων. | Φύτρο

Leave a Reply