«Φυσικὴ» Ἀλβανία κι «ἀνεξάρτητη» Θράκη.

τοῦ Ἀναστασίου Στάμου
Μέλους τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐνημερώσεως ἐπὶ τῶν Ἐθνικῶν Θεμάτων
 

Θὰ ἐρευνήσουμε δύο μείζονες ἀπειλές, ποὺ ἐξυφαίνονται διογκούμενες ἀπὸ γειτονικὰ κράτη, ποὺ προσδοκοῦν κατὰ τὰ φαινόμενα τὴν ἀποσύνδεση τῆς Ἡπείρου καὶ τῆς Θράκης ἀπὸ τὸν κρατικὸ μας κορμό. Δὲν διαβλέπουμε πολεμικὰ σενάρια σὲ πρώτη φάσι, μιᾶς καὶ τὸ πολιτικὸ κατεστημένο ἀποφεύγει ὅλως δι’ ὅλου τολμηρὲς ἀντιστάσεις πρὸς τοὺς ἀντεθνικοὺς σχεδιασμοὺς τῶν παγκοσμιοποιητῶν, πόσο μᾶλλον γενναῖες συγκρούσεις, δηλαδὴ ἁρμόζουσες πρὸς τὴν ἱστορία τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους ἐπιλογές. Προτιμοῦν τὴν ὑποδούλωση καὶ τὴν ταπείνωση ἐν εἰρήνῃ. Τὸ ὕπουλο θέσμισμα πολιτικῆς λέγεται «Καλλικράτης» καὶ εἶναι πλέον ἐργαλεῖο στὰ χέρια τῆς νέας Εὐρωπαϊκῆς ὀντότητος (τοῦ Δ΄ Ράιχ), μὲ τὶς Περιφέρειες −«ρωμαϊκές» ἐπαρχίες− ἀντὶ Κρατῶν.

Βλέπουμε ἤδη Περιφερειάρχες νὰ συνομιλοῦν ἀπ’ εὐθείας μὲ Ὑπάτους Καίσαρες (Φύρερ Μέρκελ). Ἄλλωστε, ὁ ἴδιος ὁ πρόεδρος τῆς Ε.Ε. Βάν Ρομπάι ἔχει δηλώσει (τὸ 2010) περιχαρής: «Nation states are dead» (τὰ ἔθνη-κράτη πέθαναν)!

Ἐφ’ ὅσον ἡ Χώρα μας μεταβιβάστηκε ἐπισήμως μὲ ὑπογραφὲς «ἡμετέρων» πολιτικῶν σὲ ξένα χέρια – τὴν ψιλὴ κυριαρχία διατηροῦν οἱ Ἀμερικανοί (ΔΝΤ) καὶ τὴν ἐπικαρπία παραλαμβάνουν οἱ Γερμανοί (Ε.Ε) – ὅλα νὰ τὰ περιμένουμε. Οἱ γείτονές μας, Τοῦρκοι καὶ Ἀλβανοί (ποὺ εἶναι ἐκτὸς Ε.Ε. ἀκόμη), ἐκμεταλλευόμενοι τὸ προδοτικὸ ὑπόστρωμα τοῦ κοινοβουλευτικοῦ καθεστῶτος, ἀποθρασύνονται κι ἁπλώνουν ἄτιμα τὸ χέρι στὸν ἐθνικὸ κορμό.
Γιὰ τοὺς μὲν Τούρκους εἶναι γνωστὲς καὶ πάγιες οἱ ἐπιδιώξεις τους. Ἁλωνίζουν ἐπὶ χρόνια στὸ Αἰγαῖο ἀπὸ ἀέρος καὶ θαλάσσης, ἀλλὰ τώρα πλέον παίζουν τὸ χοντρὸ παιγνίδι τους στὴν Θράκη. Οἱ Τουρκόφρονες μουσουλμάνοι ἐπιτείνουν τὰ παραληρήματα περὶ «ἀνεξαρτησίας», παρουσιάζοντας παντοῦ μιὰ πρασινόμαυρη σημαία καὶ εἰκόνα μὲ τὸν χάρτη τῆς τουρκικῆς «Δυτικῆς Θράκης». Ὀργανώνουν πολλαπλά συνέδρια μὲ «καταγγελίες» περὶ καταπιέσεώς των ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες, ἐνῶ συγχρόνως δέχονται συχνὲς ἐπισκέψεις ἐπισήμων ἐκ Τουρκίας, ἡ ὁποία ἀποκαλεῖται εὐθαρσῶς «μητέρα-πατρίδα» ἀπὸ Ἕλληνες ὑποτίθεται πολίτες τῆς Θράκης. Ἀπὸ πλευρᾶς δικῶν «μας» ἐπισήμων ἀντίδρασις φυσικὰ καμμία… Ἐπιδεικνύουν τὴν πάγια ἀπάθεια ποὺ τοὺς προκαλεῖ ἡ θέα τουρκικοῦ πολεμικοῦ πλοίου στὸ Σούνιο. Τέτοιες ἐντολὲς μᾶλλον ἔχουν, ἀλλιῶς δὲν ἐξηγεῖται ἡ ἀφωνία καὶ ἀλαλία τῶν κρατικῶν «μας» ἁρμοδίων… Συγχρόνως, παραδίδουν στρατηγικὰ λιμάνια-μαρίνες σὲ τουρκικὰ χέρια, ποὺ περισφίγγουν τὶς ἀκτές μας ἐν εἴδει βρόγχου. Σημειωτέον, τουρκικὲς ναυτικὲς βάσεις καὶ στρατιωτικὲς δυνάμεις ὑπάρχουν ἤδη σὲ λιμάνια τῆς Ἀλβανίας (Αὐλῶνα, Δυρράχιον, Ξαμίλια). Ἐδῶ, θὰ ὑποδύονται τοὺς «τουρίστες» μὲ κότερα…
Γιὰ δὲ τοὺς Ἀλβανοὺς εἶναι πρωτόγνωρες σὲ συστηματικότητα οἱ δηλώσεις ἐπισήμων καὶ ἄξιες ἰδιαίτερης προσοχῆς, πέρα ἀπὸ τὸ ἀνθελληνικὸ κλίμα ποὺ καλλιεργεῖται ἀπὸ ὅλα τὰ κόμματα καὶ μέσα ἐνημερώσεως. Ὁ πρωθυπουργὸς Μπερίσα στὶς 28-11-2012 ἔκανε λόγο γιὰ «ἐθνικὴ ἀνεξαρτησία ὅλων τῶν Ἀλβανικῶν ἐδαφῶν, ἀπὸ τὴν Πρέβεζα μέχρι τὸ Πρέσεβο, ἀπὸ τὰ Σκόπια μέχρι…». Τὴν ἄλλη μέρα ἐνέπλεξε καὶ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση στοὺς ὁραματισμούς του, λέγοντας ὅτι «αὐτὸς ὁ σκοπὸς εἶναι δίκαιος, καὶ ἡ ἑνοποίησις τῶν Ἀλβανῶν θὰ πρέπει νὰ γίνει στὸ πλαίσιο τῆς Ε.Ε». Ὑπονοεῖ προφανῶς πὼς θὰ ὁδηγηθοῦμε σὲ νέες Περιφέρειες ἀντὶ Κρατῶν ἐντὸς Ε.Ε… Στὶς 7-1-2013 ὁ Λέκα, ἐγγονὸς τοῦ πρώην βασιλιᾶ τῆς Ἀλβανίας Ζώγου, δήλωσε ὅτι «ἡ χάραξις τῶν συνόρων τὸ 1913 θὰ πρέπει νὰ ἀξιολογηθεῖ ἐκ νέου, σὲ εὔθετο χρόνο καὶ μέσω τῆς εἰρηνικῆς ὁδοῦ…, ἡ εἴσοδος στὴν Εὐρώπη θὰ μᾶς βρεῖ ἕνα ἔθνος πιὸ ἰσχυρό…, καὶ ἡ βασιλικὴ οἰκογένεια θὰ ὑποστηρίξει κάθε πρωτοβουλία γιὰ τὴν προστασία τῶν δικαιωμάτων τῶν Ἀλβανῶν …στὴν Τσαμουριά, στὴν κοιλάδα τοῦ Πρέσεβο, καὶ στὰ ἄλλα ἐθνικὰ ἐδάφη»!
Ἄς ὑπενθυμίσουμε τοῦ «πρίγκιπα», ὅτι ὁ παπποῦς του ὁ Ζώγου ἔλεγε κάποτε τὰ ἀντίθετα σὲ δημοσιευμένη συνέντευξή του (στὴν ἐφημερίδα «Ἑλληνική», 15-3-1931). Ὑπεστήριζε τὴν ἑλληνικότητα τῆς Βορείου Ἡπείρου, δηλώνοντας ἐπὶ λέξει «ὁμολογῶ ὅτι πράγματι μέσα εἰς τὸ βασίλειον τῶν Ἀλβανῶν ὑπάρχουν καὶ μέρη ἑλληνικά, ὅπως ἡ Κορυτσά, ἡ Χειμάρρα, ἡ Δρόβιανη, τὸ Ἀργυρόκαστρον ἐν μέρει καὶ μερικὰ ἄλλα ἀκόμη», ἐνῶ ἀνέφερε χαρακτηριστικῶς «ποτὲ δὲν ξεχνῶ ὅτι τὸ βασίλειον τῆς Ἀλβανίας εἶναι ἡ ἐγγονή, ἄς ποῦμε ἔτσι, τῆς Ἑλλάδος»! Ἦταν ἀκόμη νωπὴ ἡ ἀδικία ὑφαρπαγῆς τῆς Βορείου Ἡπείρου (ἐλέῳ «Μεγάλων Δυνάμεων»), ἄν καὶ τὸ ἰσχύον Πρωτόκολλον τῆς Κερκύρας (1914) προβλέπει Αὐτονομία, ποὺ παραδόξως ποτὲ δὲν ἀπαιτήσανε ὥς τώρα… οἱ δικοί «μας».
Πάντως, ὅπως ἔχουμε δείξει σὲ ἄρθρο περὶ Ἀρβανιτῶν, ἀρκετοὶ σημερινοὶ Ἀλβανοὶ ποὺ συμβιώνουν μαζί μας ὡς φιλήσυχοι οἰκογενειάρχες εἶναι μεσογειακῆς καταγωγῆς (Ἑλληνο-Πελασγοί), ἐνῶ οἱ ὑπόλοιποι κατάγονται ἀπὸ τὸν Καύκασο, ὅπου καὶ ἡ ἀρχαία Ἀλβανία, διατηρῶντας τὰ διακριτὰ φυλετικὰ χαρακτηριστικά (ὅπως ἡ πλατυϊνία στὸ κρανίο) τῶν Διναρικῶν, ποὺ ἦρθαν κάποτε στὴν δυτικὴ χερσόνησο τοῦ Αἵμου, ἀποτελῶντας τμῆμα τῶν Ἰλλυριῶν (ὁ Ἰλλυριὸς ἦταν ὁ γιὸς τοῦ Ἑλληνοφοίνικος Κάδμου).
Στὴν Ἀλβανικὴ Βουλὴ ὑπάρχει καὶ κόμμα Τσάμηδων, τὸ PDIU, ποὺ διεκδικεῖ ἀποζημιώσεις ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ἕως ἐπαναπατρισμό τους στὴν Θεσπρωτία. Ἐν ὄψει μάλιστα τῆς ἑκατοστῆς ἐπετείου γιὰ τὴν ἀνεξαρτησία τῆς Ἀλβανίας, μετωνόμασαν μιὰ πλατεῖα τῶν Τιράνων σὲ «πλατεῖα Τσαμουριᾶς». Οἱ Τσάμηδες (ἐκ τοῦ ποταμοῦ Θύαμι-Καλαμᾶ ἡ ὀνομασία) ἦσαν Ἑλληνικῆς καταγωγῆς, ποὺ «τούρκεψαν» ὅταν ἀλλαξοπίστησαν ἐπὶ Ὀθωμανῶν. Κατὰ τὴν Ἰταλογερμανικὴ κατοχή, μὲ τὴν ὀργάνωση KSILIA, προκάλεσαν πολλὲς καταστροφές (ἔκαψαν 2330 οἰκίες Ἑλλήνων), προέβησαν σὲ βιασμούς (209) καὶ φόνους Ἑλλήνων (1060), ἐνῶ λεηλάτησαν ὁλοσχερῶς 53 χωριά. Ὁ ΕΔΕΣ κατάφερε νὰ τοὺς ἐξωθήσει πρὸς τὴν Ἀλβανία (ἦσαν 17.000 περίπου), ἐνῶ καταδικάστηκαν ὡς ἐγκληματίες πολέμου ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ Δικαστήρια, ἐρήμην. Αὐτοὶ μιλᾶνε γιὰ τρεῖς ἤ ἕξι χιλιάδες νεκρούς Τσάμηδες «οἱ ὁποῖοι δὲν κατάφεραν νὰ ἐπιζήσουν ἀπὸ τὸν μακρὺ δρόμο, ποὺ ἀναγκάστηκαν νὰ πάρουν χάρη στὴν ἑλληνικὴ γενοκτονία», καὶ ὑποστηρίζουν ὅτι 300.000 Τσάμηδες βρίσκονται τώρα στὴν Ἀλβανία… Ἔχουν ἀνακηρύξει ἀπὸ τὸ 1994 τὴν 27η Ιουνίου ὡς ἡμέρα γενοκτονίας τοῦ πληθυσμοῦ τῶν Τσάμηδων (οἱ δικοί «μας» φυσικὰ ἀγρὸν ἠγόραζαν), «ποὺ ἐκδιώχθηκαν καὶ σφαγιάστηκαν μαζικὰ κατὰ τὸ τέλος τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στὴν Ἑλλάδα». Συγχρόνως μᾶς ἀπειλοῦν μὲ τὸν Ἀπελευθερωτικὸ Στρατὸ Τσαμουριᾶς UCC, συνδεδεμένου μὲ τὸν UCK τοῦ Κοσσυφοπεδίου, καὶ διακινοῦν μὲ στελέχη του ὁπλισμὸ μέσα στὴν Ἑλλάδα.
Στὰ σχολεῖα τους διδάσκονται ἐπισήμως (βιβλίο Γεωγραφίας Γ΄ Λυκείου, 2011), ὅτι στὶς ἀλβανικὲς περιοχὲς ποὺ ἔμειναν ἐκτὸς ἀλβανικοῦ κράτους περιλαμβάνονται τὸ Κοσσυφοπέδιο, τμήματα τοῦ Μαυροβουνίου καὶ τῆς Σερβίας, ἡ μισὴ ἔκτασις τῶν Σκοπίων, καὶ ὁλόκληρη ἡ ΒΔ Ἑλλάδα, μὲ τοὺς νομοὺς Φλώρινας, Καστοριᾶς, Γρεβενῶν, Ἰωαννίνων, Θεσπρωτίας, Ἄρτας, Πρέβεζας, ἕως καὶ τὸ βόρειο τμῆμα τῆς Αἰτωλοακαρνανίας! Ἀποκαλεῖται «Φυσική» Ἀλβανία καὶ ἀποτελεῖ πλέον ἐθνικὸ δόγμα τῶν Ἀλβανῶν! «Εἶναι Ἀλβανικὲς περιοχὲς ποὺ ἀδίκως προσαρτήθηκαν στὸ Ἑλληνικὸ κράτος τὸ 1913… Ἡ Ἑλλάδα ἔχει πραγματοποιήσει ἐθνοκάθαρση, μὲ στόχο τὸν ἀφανισμὸ τῶν Ἀλβανῶν ποὺ ζοῦσαν ἐκεῖ», ὑποστηρίζουν οἱ συγγραφεῖς τοῦ σχολικοῦ βιβλίου (…ἀκοῦς Ρεπούση;). Στὸ Λεξικὸ τῆς Ἀλβανικῆς Ἀκαδημίας Ἐπιστημῶν περιλαμβάνεται μάλιστα σὲ χάρτη καὶ ἡ Κέρκυρα στὰ Ἀλβανικὰ ἐδάφη. Σημειωτέον, μιὰ μυστικὴ ἔκθεσις τῆς CIA μιλάει γιὰ κοσμογονικὲς ἀλλαγὲς στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἥπειρο (ἀνεξάρτητη Σκωτία, Καταλονία, Βασκωνία, διάλυση Βελγίου…), καὶ συμπεριλαμβάνει χάρτη τῆς μεγάλης Ἀλβανίας, ποὺ δημοσίευσε πρόσφατα περιχαρὴς ὁ ἀλβανικὸς τύπος (…ποῦ εἶσαι Μάρκο Μπότσαρη νὰ δεῖς τοὺς νέους Ἀλη-πασάδες)!
Κι ἐνῶ συμβαίνουν αὐτὰ στὸν ἑλληνικὸ βορρᾶ (…τὰ Σκόπια εὐτυχῶς ἀπειλοῦνται πλέον σοβαρὰ ἀπὸ τοὺς Ἀλβανούς, καὶ τρέμουν… ἐνῶ οἱ δικοί «μας» χαρίζουν τοὺς 300.000 ἐκεῖ Ἕλληνες στοὺς Σλαύους), ἐδῶ στὸ «κλεινὸν ἄστυ» ὁ γηραιὸς ἀγωνιστὴς τῆς Ἀριστερᾶς Μανώλης Γλέζος –θιασώτης τὸ πάλαι τοῦ Ἐμβὲρ Χότζα– παρεξηγήθηκε, ὅταν Ἕλληνες βουλευτὲς κατήγγειλαν τὸν Ἀχμὲτ Χατζηοσμάν, μουσουλμάνο βουλευτὴ Ροδόπης, ὡς πράκτορα τῶν Τούρκων, παρουσιάζοντας ὡς τεκμήριο φωτογραφία του μὲ τὴν σημαία τῆς «ἀνεξάρτητης Δυτικῆς Θράκης» δίπλα στὴν Τουρκική (15-1-2013)! Σημειωτέον, ὑπάρχει ἤδη μία ἄτυπη κυβέρνηση, ποὺ ἔχει ὁρκιστεῖ στὸν Ἐχίνο Ξάνθης, μέλη τῆς ὁποίας εἶναι ὅλοι οἱ πρώην καὶ νῦν μουσουλμάνοι βουλευτὲς τῶν Ἑλληνικῶν κομμάτων. Ἡ ἄτυπη κυβέρνηση δρᾶ μὲ τὴν «βιτρίνα» τῆς «Συμβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς Μειονότητας Τούρκων Δυτικῆς Θράκης» καὶ ἔχει ἄμεσες σχέσεις μὲ τὸ τουρκικὸ προξενεῖο τῆς Κομοτηνῆς! Παρεκκλίνοντας ἀπὸ τὸ ζητούμενο, ὁ Γλέζος ἐξέτρεψε «πονηρά» τὴν συζήτηση… Ἀπευθυνόμενος πρὸς τὸν Ὑπουργὸ Παιδείας Ἀρβανιτόπουλο, τοῦ λέγει ἐπὶ λέξει: «Παρακαλῶ τὸν ὑπουργὸ Παιδείας νὰ δηλώσει, ἄν εἶναι Ἕλληνας ἤ ὄχι, γιατὶ τὸ ἐπίθετό του δηλώνει πὼς εἶναι Ἀρβανίτης»! Τὸν ἀπεκάλεσε «Ἀρβανίτη», ἐννοῶντας Ἀλβανό! Ἐδῶ ὑπάρχει μέγα θέμα, ποὺ χρειάζεται πρέπουσα ἀπάντηση. Ἡ ἱστορικὴ παιδεία ὁρισμένων εἶναι οἰκτρὰ καὶ ἡ ἀμάθειά τους προβαλλομένη εἰς πολιτικὸ λόγο γίνεται ἐπικίνδυνη…
ἐπιτροπὴ γιὰ τὰ ἐθνικὰ θέματα
Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply