Εὐτυχῶς ποὺ ἔχουμε καὶ τὰ πετρέλαια!!!

 

Εὐτυχῶς ποὺ ἔχουμε καὶ τὰ πετρέλαια!!!1 Τὸ ζήτημα τῶν ὑδρογονανθράκων, ποὺ μᾶς προέκυψε ἐδῶ καὶ μερικὰ χρόνια, ἐπισήμως, εἶναι ἕνα θέμα ποὺ μᾶς καίει μέν, ἀλλὰ ποὺ τελικῶς πιστεύω πὼς κακῶς συμβαίνει.
Ὅταν μία χώρα, σὰν αὐτὲς ποὺ βρίσκονται στὴν Μέση Ἀνατολή, δὲν ἔχει κανένα ἄλλο μέσον ἐπιβιώσεως, πλὴν τῶν ὑδρογονανθάκων της, θὰ θεωρήσω πὼς καλῶς κάνει νὰ βασίζεται σὲ αὐτούς.
Ὅταν ὅμως μία χώρα σὰν τὴν δική μας, ποὺ πρὸ πολλοῦ παράτησε τὴν αὐτάρκεια καὶ τὴν πρωτογενή της παραγωγή, τραβάῃ νὰ βασιστῇ στοὺς ὑδρογονάνθρακες, πρὸ κειμένου νὰ ἔχῃ πάτημα γιὰ τὴν, ἄς ποῦμε, σωτηρία της, τότε κάτι ἔχουμε ἀντιληφθῇ στραβά. 
Πρῶτα φροντίζει κάποιος νὰ ἔχῃ ψωμὴ καὶ λάδι στὸ τραπέζι του καὶ μετὰ νὰ ζεστάνῃ τὰ πόδια του. Πρῶτα τρώει καὶ μετὰ ἀναζητᾷ θαλπωρή. Ἐμεῖς τί ἀκριβῶς ἔχουμε κάνῃ; 
Ἔχουμε ἀποποιηθῇ τῶν ἀναγκῶν μας, βασιζόμενοι στὶς εἰσαγωγές, καὶ τελικῶς ἀναζητοῦμε σανίδες σωτηρίας στοὺς ὑδρογονάνθρακες. Οὐσιαστικῶς αὐτὸ ποὺ πασχίζουμε νὰ κάνουμε εἶναι νὰ παρακάμψουμε τὴν ἀνάγκη καὶ νὰ τὴν «βγάλουμε καθαρή», δίχως νὰ κοπιάσουμε. 
Καί πιστεύουμε πώς θά τά καταφέρουμε;
Χά!!!

Σαφῶς καὶ ἐπιθυμῶ τὴν ἀνάπτυξιν!
Σαφῶς καὶ ἐπιθυμῶ τὸ νὰ ξεφύγουμε ἀπὸ τὸ τέλμα ποὺ ἔχουμε περιέλθῃ. 
Ἀλλὰ ἀντιλαμβάνομαι πὼς πρέπει νὰ τὸ κάνουμε σὲ ὀρθὲς βάσεις πλέον. Ἀρκετὰ τεμπελιάσαμε μὲ τὸ νὰ βολευόμαστε στὶς εὔκολες λύσεις ποὺ προσέφερε ἡ μεταπολίτευσις. Καιρὸς νὰ στραφοῦμε σὲ αὐτὰ ποὺ θὰ μᾶς ὁδηγήσουν στὸ νὰ δομήσουμε ὑγιεῖς βάσεις πρὸ κειμένου νὰ διατηροῦμε τὴν αὐτοδυναμίας μας καὶ τὴν αὐτάρκειά μας. Ὅσο περιμένουμε ἀπὸ τὶς «εὔκολες λύσεις» νὰ μᾶς ξελασπώσουν, τόσο περισσότερο θὰ βουλιάζουμε.

Ἄλλως τέ, ἔχουμε συνειδητοποιήσῃ πώς ὅλοι αὐτοί οἱ ὑδρογονάνθρακες οὐδόλως μᾶς ἀφοροῦν; Ἔχουμε συνειδητοποιήσῃ πώς ἤδη ἔχουν ξεπουληθῇ καί ἤδη κάποιοι ἔχουν ἐπενδύσῃ στά κέρδη ἀπό αὐτούς, πού ὅμως διόλου δέν ἀφοροῦν στήν χώρα μας;
Ἀλλὰ ἀκόμη κι ἐὰν ἡ χώρα μας λάβῃ μέρος τῶν κερδῶν ἀπὸ τὴν ἐκμετάλλευσίν τους, γιά ποιόν λόγο καί μέ ποιόν τρόπο θά φθάσουν αὐτά στούς πολίτες τῆς χώρας; Μέσῳ συσσιτίων; Ἤ μέσῳ διανομῆς κουπονιῶν δωρεάν καυσίμων; 
Κι ἐάν λάβουμε κουπόνια δωρεάν καυσίμων, μέ τί θά μποροῦμε νά τά ἀνταλλάξουμε πρό κειμένου νά γεμίσουμε τήν ἄδεια μας κοιλιά μέ τροφή;

Ἀφῆστε δὲ ποὺ ὅλα αὐτὰ θὰ ἀποδόσουν σὲ βάθος δεκαετίας, ἴσως καὶ εἰκοσαετίας. Ἔως τότε τί θά τρῶμε; Ἀέρα; Ἤ θά ἀναμένουμε ἐκ τῆς ἐλεημοσύνης τῶν ἑταίρων μας; 

Ἑλλὰς δίχως αὐτοδυναμία κι αὐτάρκεια δὲν δύναται νὰ ὑπάρξῃ!!!
Τὸ μοντέλο τοῦ δανείζεσθαι καὶ τοῦ τζᾶμπα τὸ δοκιμάσαμε. Καιρὸς νὰ ἀλλάξουμε ὀπτικὲς καὶ στάσι ζωῆς. Ὅσο ἐλπίζουμε σὲ ἀπὸ μηχανῆς θεούς, τέτοιου εἴδους, θὰ λάβουμε τὸ …τίποτα.

Φιλονόη. 

Υ.Γ. Δὲν ἰσχυρίαζομαι πὼς οἱ Ἕλληνες εἶναι τεμπέληδες. Αὐτὸ μᾶς ἔλειπε. Ἰσχυρίζομαι ὅμως πὼς ἐκθρέψαμε πολλοὺς τεμπέληδες. Αὐτὸ τὸ ἀπόστημα πρέπει νὰ σπάσουμε ὁριστικῶς. Ὅσο λοιπὸν βασιζόμαστε στοὺς ὑπαρκτούς, ἤ μή, ὑδρογονάνθρακες, οἱ τεμπέληδες θὰ μᾶς κυβερνοῦν καὶ  δὲν θὰ ἀλλάξῃ κάτι στὰ ὅσα ἤδη ἔχουμε συνειδητοποιήσῃ πὼς πρέπει νὰ ἀλλάξουν. 

Η μυστική έκθεση για τα ελληνικά πετρέλαια

Μέχρι πρόσφατα, οι ελληνικές κυβερνήσεις αντιμετώπιζαν τις μελέτες που υποστήριζαν ότι υπάρχουν τεράστια κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στο βυθό του Αιγαίου ή της Κρήτης, περίπου ως μυθιστορηματικές. Αυτό όμως άλλαξε το καλοκαίρι όταν η  νορβηγική εταιρεία PGS, η μεγαλύτερη ερευνητική εταιρεία στην αγορά πετρελαίου στον κόσμο, παρουσίασε για πρώτη φορά έναν χάρτη που αποδεικνύει ότι ερήμην του επίσημου κράτους έχουν γίνει  εκτεταμένες μυστικές σεισμικές έρευνες σε όλη την ελληνική επικράτεια. Η πρώτη παρουσίαση του χάρτη με τις μυστικές έρευνες έγινε στο ΥΠΕΚΑ και στη συνέχεια ενημερώθηκε ο πρωθυπουργός. Τα δεδομένα από τις έρευνες αυτές χρησιμοποιήθηκαν και αναλύθηκαν. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για τεράστια κοιτάσματα υδρογονάνθρακων και πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα περαιτέρω έρευνες. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από την αμερικανική γεωλογική εταιρεία USGS ως “gas giant” δηλαδή ως ένα από τα πιθανά γιγαντιαία κοιτάσματα φυσικού αερίου στον πλανήτη.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την έκθεση με τίτλο Cretan Gas Fiels – Α new perspective for Greece’s hydrocarbon resources, της επενδυτικής τράπεζας Pytheas που φέρνει στο φως το «Κ». Το περιεχόμενο της έκθεσης σύμφωνα με πληροφορίες παρουσιάστηκε τον Ιούνιο στον πρωθυπουργό Α. Σαμαρά και αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την Deutsche Bank η οποία στα τέλη Νοεμβρίου προχώρησε στην ανάλυση και αποτίμηση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους σε σχέση με τις μελλοντικές ταμειακές ροές που μπορούν να παραγάγουν τα κοιτάσματα αυτά.

Στα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης που παρουσίασε το «Κ» υπογραμμίζεται ότι υπάρχουν επτά επιστημονικά ευρήματα που καθιστούν επιτακτική τη διερεύνηση της περιοχής νοτίως της Κρήτης. Αυτά είναι:

1. To 20% των γιγαντιαίων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων απαντάται στα σημεία σύγκλισης των λιθοσφαιρικών πλακών. ‘Άρα η ύπαρξη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην υπεράκτιο Νότια Κρήτη θα πρέπει να διερευνηθεί.

2. Τα Πρίσματα Επαύξησης σε όλο τον κόσμο, (Barbados, Makran, Irrawaddy – Andaman, West Timor Trough) είναι δείκτες ύπαρξης γιγαντιαίων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Επομένως, η ύπαρξη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην υπεράκτιο Νότια Κρήτη θα πρέπει να διερευνηθεί δεδομένου ότι τα επαυξητικά πρίσματα βρίσκονται στην Μεσογειακή Ράχη που έχει μήκος πάνω από 1,000 χιλιόμετρα.

3. Ενεργά λασποηφαίστεια σε όλο τον κόσμο προδίδουν την ύπαρξη γιγαντιαίων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων (Timor, Καραϊβική Θάλασσα, Νότια Κασπία Θάλασσα ήτοι Αζερμπαϊτζάν, Ιράν, Μαύρη Θάλασσα, ήτοι Ρουμανία, Ρωσία και Τουρκία, Ανατολική Μεσόγειος, ήτοι Αίγυπτος, Κύπρος και Τουρκία). Επομένως, η ύπαρξη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην υπεράκτιο Νότια Κρήτη θα πρέπει να διερευνηθεί.

4. Γεωχημικές αναλύσεις των φυσαλίδων του μεθανίου που εκλύονται από τα ενεργά λασποηφαίστεια τα οποία απαντώνται στον υποθαλάσσιο χώρο της Κρήτης δείχνουν με σαφήνεια ότι η προέλευσή τους δεν είναι βιογενετική αλλά θερμογενετική/πυρολυτική. Αυτό σημαίνει ύπαρξη κοιτασμάτων αργού πετρελαίου. Επομένως, η ύπαρξη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην υπεράκτιο Νότια Κρήτη θα πρέπει να διερευνηθεί.

5. Σε δείγματα ιλύος που λήφθησαν κατά την διάρκεια του προγράμματος Ocean Drilling Program (ODP) γύρω από τα ενεργά λασποηφαίστεια της Κρήτης πιστοποιήθηκε η ύπαρξη υγρών υδρογονανθράκων στα δείγματα. Και αυτή η ένδειξη μας υποδεικνύει την ύπαρξη συστήματος πετρελαιογένεσης σε μεγάλα βάθη (the presence of an active hydrocarbon system at depth).

6. Με βάση τα γεωλογικά και γεωχημικά δεδομένα όπως επίσης τα πολύ λίγα γεωφυσικά στοιχεία που έχουν στην διάθεσή τους ορισμένοι μόνον Έλληνες Πανεπιστημιακοί, ότι στην υπεράκτιο υπάρχουν στην Νότια Κρήτη και εντός της Μεσογειακής Ράχης δύο (2) μεγάλα αντίκλινα, μία (1) αβυσσική λεκάνη και επτά (7) οπισθοτάφροι που μπορούν να αποτελέσουν πεδία έρευνας για τον εντοπισμό κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.

7. Η Νορβηγική εταιρεία γεωφυσικών ερευνών Petroleum Geo-Services (PGS) με βάση τις μελέτες που έχουν γίνει νότια της Κρήτης, εν αγνοία των ελληνικών κυβερνήσεων, διαπίστωσε από την εμπειρία της με τις μελέτες που έκανε στην Ανατολική Μεσόγειο ότι υπάρχουν τεράστιες γεωλογικές ομοιότητες με την λεκάνη της Λεβαντίνης, (ΑΟΖ Κύπρου, Ισραήλ, Συρίας και Λιβάνου) η οποία θεωρείται από την Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS) ότι έχει τουλάχιστον 3.45 τρις. m³ φυσικού αερίου και 1,7 δισ. βαρέλια αργού πετρελαίου. Άρα επιβάλλεται η έρευνα για τον εντοπισμό κοιτασμάτων υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης.

Την έκθεση υπογράφουν μεταξύ άλλων ο γάλλος γεωλόγος και γεωφυσικός της BEICIP – FRANLAB που διετέλεσε τη δεκαετία του 70, σύμβουλος του τότε πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή, Alain Bruneton, ο χημικός μηχανικός Δρ. Ηλίας Κονοφάγος πρώην στέλεχος των Ελληνικών Πετρελαίων και ο ομότιμος καθηγητής του Πολυτεχνείου της Κρήτης Αντώνης Φώσκολος.Εὐτυχῶς ποὺ ἔχουμε καὶ τὰ πετρέλαια!!!3

 

Η αξία

Λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές εκτιμήσεις της μελέτης, η Deutsche Bank εκτιμά την αξία των κοιτασμάτων – εφόσον αποδειχθούν  έπειτα από γεωτρήσεις – στα 427 δις ευρώ και μιλά για καθαρό όφελος της τάξης των 214 δις ευρώ ή αλλιώς το 107% του ΑΕΠ. Για να καταλήξει στην εκτίμηση λαμβάνει ως δεδομένο ότι το 25% της αξίας προορίζεται ως κόστος εξόρυξης, 25% ως περιθώριο της εταιρείας και το 50% είναι το όφελος του κράτους.

Επιπτώσεις και για την ΑΟΖ

Σύμφωνα με δηλώσεις ελλήνων επιστημόνων της αγοράς πετρελαίου, πέρυσι σε συνέδριο του Λονδίνου παρουσιάστηκαν και άλλες σεισμικές έρευνες για την περιοχή νοτιοανατολικά της Κρήτης. Πρόκειται όπως επιβεβαιώνει ο πρόεδρος του ΕΛΙΝΥ (Ελληνικό Ινστιτούτο Υδρογονανθράκων) Β. Καρκούλιας μεταξύ άλλων για μελέτη που πραγματοποίησε η επίσης νορβηγική εταιρεία TGS. Στην ίδια περιοχή, νοτίως του Καστελόριζου, σεισμικές έρευνες πραγματοποίησε πρόσφατα και η Τουρκία με το γνωστό παλαιάς τεχνολογίας σκάφος Σισμίκ, το οποίο εικάζεται ότι είχε τη συνδρομή εταιρείας που έχει τη δυνατότητα για 3D έρευνες. Πρέπει να τονιστεί ότι όλοι οι ειδικοί που ασχολούνται με το θέμα, ξεκαθαρίζουν ότι προϋπόθεση για όποια περαιτέρω κίνηση είναι η χάραξη ΑΟΖ από το ελληνικό κράτος. Η πιο ενδιαφέρουσα περιοχή βρίσκεται νοτίως του Καστελόριζου, το οποίο αποτελείται από σύμπλεγμα νήσων. Μεταξύ αυτών η νήσος Στρογγύλη, της οποίας η ΑΟΖ είναι καθοριστικής σημασίας: ενώνει την ΑΟΖ της Ελλάδας με την ΑΟΖ της Κύπρου…

* Αναδημοσίευση από την εφημερίδα “Κεφάλαιο” της 8ης Δεκεμβρίου

(Visited 99 times, 1 visits today)
Leave a Reply