Γλῶσσα, σκέψις, φῶς οἱ κατ’ ἐξοχὴν διαμορφωτὲς τοῦ DNA!

Λίγο …βαρύγδουπος ὁ τίτλος μας σήμερα, ἀλλὰ σαφῶς ἀληθής. 
Ἡ οὐσία τῆς σημερινῆς δημοσιεύσεως εἶναι στὸ ὅ,τι ἀποκαλύπτεται σταδιακῶς πλέον πὼς τὸ DNA μας, καθῶς φυσικὰ καὶ κάθε ἐμβύου ὄντος, δὲν ἐμπεριέχει τὴν πληροφορία ἀλλὰ τὴν λαμβάνει!!!
Τὴν λαμβάνει, τὴν ἀναμεταδίδει καὶ τὴν διατηρεῖ, ἐὰν αὐτὸ πρέπει νὰ κάνῃ!!! Ἀλλὰ δὲν τὴν παράγει!!! (Αὐτὸ κι ἐὰν τραβηγμένο, ἀλλὰ λίγη ὑπομονή!!!)

Σήμερα, ὄχι ἐγώ, αὐτοὶ οἱ  ἄλλοι, οἱ ὁποῖοι σαφῶς καὶ τυγχάνουν μεγαλυτέρας ἐπιστημονικῆς καταρτίσεως ἀπὸ κάποιους ποὺ τὸ ἔπαιζαν ἔως σήμερα εἰδικοι, ἔρχονται νὰ ἀποδείξουν πὼς ὁ λόγος, τὸ περιβᾶλλον, ἡ ἦχος, τὸ φῶς, τὸ νερό, ὁ κάθε τέλος πάντων πομπὸς καὶ δέκτης πληροφοριῶν, εἶναι ἱκανὸς νὰ ἐπηρεάσῃ, νὰ ἀλλάξῃ ἤ καὶ νὰ ἀκυρώσῃ, ἐὰν γνωρίζῃ, τὴν ἴδιαν τὴν ζωὴ ἐπὶ τοῦ πλανήτου. 

Ἔχουν λοιπὸν πλεόν θέσῃ τὴν ἔρευνα σὲ ἄλλην βάσι, ἀνατρέποντας κρατοῦσες θεωρίες καὶ ἀκυρώνοντας παπαγάλους. 
Θέλουμε δὲν θέλουμε λοιπόν, ἡ ἀλήθεια προβάλλει ἐμπρός μας ὑπὸ ἄλλην ὀπτική. 
Θέλουμε δὲν θέλουμε ἡ πληροφορία τοῦ γενετικοῦ κώδικος δὲν εἶναι αὐτὴ ποὺ ἀντιλαμβανόμασταν ἔως σήμερα.
Θέλουμε δὲν θέλουμε πρέπει νὰ ἀκυρώσουμε τὰ ὅσα ξέρουμε καὶ νὰ ἀναθεωρήσουμε γνώσεις δεκαετιῶν, ἐὰν φυσικὰ ἐπιθυμοῦμε νὰ συμμετάσχουμε στὰ νέα ἅλματα ποὺ ὑπόσχεται ἡ ἐπιστήμη σήμερα. 
 Γιὰ τὸν βαθμὸ ἐπιρροῆς νομίζω πὼς ἀκόμη δὲν μποροῦν νὰ ἀπαντήσουν, ἀλλὰ σαφῶς ἔχουν ἤδη ἀποδείξῃ, βασιζόμενοι σὲ μελέτες γλωσσικῶν ἐπηρεασμῶν καὶ γενετικῆς, πὼς ὁ λόγος εἶναι ὁ κατ’ ἐξοχὴν σημαντικότερος παράγων ποὺ καθορίζει τὴν ὑγεία, τὸ ὅριο ζωῆς, τὸ ἐπίπεδον καὶ τὸν τρόπο διαβιώσεως, τὴν στάσι μας, τὶς ἐπιτυχίες μας, τὶς ἀποτυχίες μας, τὴν εὐφυΐα μας καὶ τὴν πορεία τῆς ἀνθρωπότητος. 

Ξεχάστε τις 12 Αλυσίδες του DNA

Το ανθρώπινο DNA είναι ένα βιολογικό ιντερνέτ και ανώτερο από πολλές πλευρές από το τεχνητό. Η τελευταία Ρωσική επιστημονική έρευνα, σχετικά με το ανθρώπινο DNA, εξηγεί άμεσα η έμμεσα φαινόμενα όπως η μαντική ικανότητα, η διαίσθηση, η εξ αποστάσεως θεραπεία, η αυτό-θεραπεία, οι ασυνήθιστες αύρες γύρω από ανθρώπους, η επήρεια του μυαλού στον καιρό και πολύ περισσότερα.

——————————————–
 Όλες οι πληροφορίες είναι από το βιβλίο «Vernetzte Intelligenz» των Grazyna Fosar και Franz Bludorf, ISBN 3930243237. Το άρθρο διορθώθηκε και μεταφράστηκε από τα Γερμανικά. Έγινε περίληψη και σχολιασμός από τον Baerbel και τον Ion Maggo. Το βιβλίο δυστυχώς είναι διαθέσιμο μόνο στα Γερμανικά. Η αντιγραφή επιτρέπεται με σύνδεσμο στο άρθρο.
——————————————–
Επιπροσθέτως, υπάρχει απόδειξη για έναν τελείως νέο τύπο ιατρικής στην οποία το DNA μπορεί να επηρεασθεί και να αναπρογραμματιστεί με λέξεις και συχνότητες ΧΩΡΙΣ να κοπεί και να αντικατασταθούν μεμονωμένα γονίδια. Μόνον το 10% του DNA μας χρησιμοποιείται στο να κατασκευάζει πρωτεΐνες. Αυτό το κομμάτι το 10% είναι που ενδιαφέρει τους Δυτικούς ερευνητές και το οποίο εξετάζουν και κατηγοριοποιούν. Το άλλο 90% το ονομάζουν   «σκουπιδό» DNA.

Οι Ρώσσοι ερευνητές, πάντως, έχουν πεισθεί ότι η φύση δεν είναι μουγκή. Για αυτό ένωσαν γλωσσολόγους και γενετιστές σε μία επιχείρηση να εξερευνήσουν το 90% του «σκουπιδό»DNA. Τα αποτελέσματα τους είναι επαναστατικά.

Σύμφωνα με αυτά τα ευρήματα, το DNA μας δεν είναι μόνο υπεύθυνο για την κατασκευή του σώματός μας, αλλά επίσης εξυπηρετεί την αποθήκευση πληροφοριών και τις επικοινωνίες. Οι Ρώσσοι γλωσσολόγοι βρήκαν ότι ο γενετικός κώδικας – ειδικά το «σκουπιδό» DNA του 90% – ακολουθεί τους ίδιους κανόνες όπως όλες οι ανθρώπινες γλώσσες.

Έτσι λοιπόν συνέκριναν τους κανόνες του συντακτικού, της σημασιολογίας και τους βασικούς κανόνες της γραμματικής. Βρήκαν ότι τα αλκάλια του DNA μας ακολουθούν την γραμματική και έχουν κανόνες όπως στις γλώσσες μας. Έτσι οι ανθρώπινες γλώσσες δεν παρουσιάστηκαν τυχαία αλλά είναι ανάκλαση του κληρονομικού DNA μας !
—————————————–

Σημείωσις  1 
Εδώ λοιπόν το θέμα έχει μεγάλη πλάκα, καταλάβατε τι λέει πιο πάνω; Δεν μπορώ πάρα να γελάσω με όσους το παίζουν Αρχαίο Ελληνιστές ενώ παράλληλα είναι ανορθόγραφοι η γράφουν Greeklish γιατί δεν γνωρίζουν να γράψουν σωστά στην γλώσσα τους. Δεν ξέρουν η βαριούνται να βάλουν τις λέξεις στο Google η το Word για να τα διορθώσουν και ταυτόχρονα είναι «ειδήμονες» πάνω στους αρχαίους προγόνους μας συγγραφείς, και σου ζητάνε το αρχαίο κείμενο, για ότι γράψεις σχετικό.

Φυσικά υπάρχουν και οι σοβαροί, που ξέρουν τι κάνουν και τι λένε. Όταν γράφω για το Ανακάτεμα της Γενετικής Λίμνης και την Θετική Εντροπία που δημιουργεί αυτό, και για την κατάργηση του μαθήματος της Κοινωνικής Βιολογίας το 1960 στην Πάντειο, ακούω διάφορα, από ανιστόρητους που το πολύ, να έχουν μελετήσει πέντε εξωσχολικά βιβλία στην ζωή τους.

——————————————-

 Ο Ρώσσος Βιοφυσικός και Μοριακός Βιολόγος Pjotr Garjajev και οι συνάδελφοί του εξέτασαν επίσης την δονητική συμπεριφορά του DNA. Το συμπέρασμα ήταν: «Τα ζωντανά χρωμοσώματα λειτουργούν σαν Ολογραφικός Υπολογιστής με ενδογενή ακτινοβολία λέιζερ». Αυτό σημαίνει ότι κατάφεραν, για παράδειγμα, να διαμορφώσουν ορισμένα δείγματα ήχου σε μία ακτίνα λέιζερ η οποία επηρέασε την συχνότητα του DNA και φυσικά τις πληροφορίες του!!!!!

Παρατηρήσεις (1) Φιλονόης:
Τί μᾶς ἀποκαλύπτουν οἱ ἐρευνητές; Ἀκούει τό DNA μας; Ἀκούει; Δῆλα δή; Ἔχει αὐτάκια; Ἤ μήπως συμβαίνει κάτι ἄλλο;
Μά εἶναι δυνατόν νά ὑπάρχουν δονήσεις παντοῦ γύρω μας καί τό DNA  μας νά μένῃ ἀμέτοχο κι ἀναίσθητο κι ἀνεπηρέαστο στήν ὕπαρξί τους; Δέν εἶναι ὁ ἦχος δόνησις; Γιατί λοιπόν νά παραμένῃ ἀνεπηρέαστος ὁ γενετικός  μας κώδιξ; 
Μά ἐάν ἐπηρεάζεται ἀπό τά πάντα, γιατί νά μήν ἐπηρεάζεται ἀπό τήν γλῶσσα; 
Ἐάν δῆλα δή χρησιμοποιῶν 598 λέξεις δέν τό ὁδηγῶ σέ συῤῥίκνωσι οὐσιαστικῶς; Δέν τοῦ περιορίζω τίς δυνατότητες; Δέν τό ὁδηγῶ στήν μερική λειτουργία;
Νὰ ἀκοῦμε λοιπὸν τραγούδια τοῦ τύπου: «σφᾶξε με πασᾶ μου νὰ ἁγιάσω», «δὲν ζῶ χωρὶς ἐσένα» καὶ «μὲ πέθανες ῥουφιάνα»… Τὸ ἀναπτύσσουμε καὶ τὸ βελτιώνουμε ὅσον ἀφορᾷ στὴν δουλοποίησί μας!!!

Καθώς η βασική δομή των αλκαλικών-ζευγών DNA και της γλώσσας όπως εξηγείται νωρίτερα είναι της ίδιας δομής, δεν απαιτείται αποκωδικοποίηση του DNA. Αρκεί κανείς να χρησιμοποιήσει λέξεις και φράσεις της ανθρώπινης γλώσσας. Και αυτό αποδείχθηκε πειραματικά.

Το ζωντανό DNA (στους ζωντανούς ιστούς και όχι in vitro) θα αντιδρά πάντοτε σε ακτίνες λέιζερ διαμορφωμένες με γλώσσα η ακόμη ραδιοκύματα. Εάν βέβαια χρησιμοποιηθούν οι σωστές συχνότητες ήχου. Αυτό τελικά και επιστημονικά εξηγεί ότι η ύπνωση και τα σχετικά, επέχουν τόσο δυνατό αποτέλεσμα πάνω στους ανθρώπους και τα σώματά τους. Είναι απόλυτα φυσιολογικό για το DNA μας να αντιδρά στην γλώσσα.
———————————————-

Σημείωσις 2

Kατηγόρησαν την miastala.com για το άρθρο «Οι U2, Ο Bono, Μ. Αλέξανδρος !» Μπας και καταλάβατε, ξαναλέω, ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ ΤΙ ΓΙΝΕΤΕ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΡΟΚ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΠΟ ΚΑΤΙ «όντα» σαν τον Bono;;; Αν ακόμη αμφιβάλλετε ξαναδιαβάστε το κείμενο πάνω από την Σημείωση 2. Σκεφθείτε τα λόγια των τραγουδιών και τα λέιζερ. Η λέξις «υπό-συνειδητά» μηνύματα σας λέει κάτι;; Γιατί αν μιλήσω για «Ψυχό – Σκώληκες» μάλλον δεν πρόκειται να καταλάβετε, βλέπετε πρέπει να έχετε και γνώσεις των λειτουργικών συστημάτων των υπολογιστών ! Σίγουρα γυρνάτε σπίτια σας αρτιμελείς, άλλα όχι όσον αφορά την ενέργεια της ψυχής σας!
———————————————–

Ενώ οι δυτικοί ερευνητές κόβουν μεμονωμένα γονίδια DNA και τα τοποθετούν αλλού, οι Ρώσσοι με ενθουσιασμό δημιούργησαν συσκευές οι οποίες επηρεάζουν τον κυτταρικό μεταβολισμό μέσω διαμορφωμένων ραδιοφωνικών και φωτεινών συχνοτήτων, επισκευάζοντας έτσι τα γενετικά ελαττώματα.

Ακόμη έπιασαν πληροφοριακές μορφοδιατάξεις συγκεκριμένου DNA και τις εξέπεμψαν σε ένα άλλο, αναπρογραμματίζοντας τα κύτταρα με άλλα γονίδια. Έτσι επιτυχώς μεταμόρφωσαν για παράδειγμα έμβρυα βατράχων σε έμβρυα σαλαμάνδρας εκπέμποντας τις μορφοδιατάξεις του DNA! Με αυτόν τον τρόπο ολόκληρη η πληροφορία μεταδίδεται χωρίς παρενέργειες όπως όταν κόβουμε και ξανά προσθέτουμε μεμονωμένα γονίδια στο DNA.

Αυτό το πείραμα δείχνει την τεράστια δύναμη της Κάματο-Γενετικής, η οποία έχει μεγαλύτερη επιρροή στον σχηματισμό των οργανισμών, από ότι η Βιοχημική διεργασία.

Οι πνευματικοί δάσκαλοι ξέρανε από χιλιάδες χρόνια ότι το σώμα μας είναι δυνατόν να προγραμματιστεί με την γλώσσα, τις λέξεις και την σκέψη. Τώρα αυτό έχει αποδειχθεί επιστημονικά και εξηγηθεί.

Φυσικά η συχνότητα πρέπει να είναι σωστή. Για αυτό δεν είναι ο καθένας επιτυχής στον εσωτερισμό ή δεν  μπορεί να κάνει πράγματα με την ίδια δύναμη.

Ο καθένας πρέπει να εργαστεί με τις εσωτερικές διεργασίες, για να αποκαταστήσει μια συνειδητή επικοινωνία με το DNA του.

—————————————–
Σημείωσις 3

Μήπως τώρα καταλαβαίνετε την απίστευτη σημασία που έχει η Ομηρική γλώσσα στην ανάπτυξη του  ανθρώπου; Καταλαβαίνετε γιατί σας κατάντησαν λάτρεις του Bono; Αντί να αναπτύσσουμε τις περιοχές Wernicke, Broca και άλλες, κάτι που γίνεται μόνο με την Ομηρική γλώσσα, τα παιδιά σας κι εσείς, πηγαίνετε στις μαζικές συναυλίες. Αν αυτό δεν είναι πόλεμος νοητικός, όπως τα ναρκωτικά είναι χημικός, ΤΟΤΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ; —————————————–

Παρατηρήσεις (2) Φιλονόης:

Ἀκριβῶς αὐτὸ μᾶς διδάσκουν ὅλες οἱ μέθοδοι διδασκαλίας τῶν προγόνων μας. 
Στὰ σχολεῖα τους, ἀν τὶ νὰ μαζεύουν καὶ νὰ ἀναπαράγουν σκουπίδια, μαθαίνουν στὰ παιδιὰ ΜΟΝΟΝ ἀνάγνωσι-γραφή, μουσική, μαθηματικά. Τρία μαθήματα στὴν συσκευασία ὅμως τοῦ …ἑνός. Κι αὐτὸ διότι σύμβολα μαθηματικῶν, μουσικῆς, γλώσσης εἶναι ταὐτόσημα. 
Κατ’ ἐπέκτασιν, μελετῶντας κάποιος Ὅμηρο, ΜΟΝΟΝ, καταφέρνει ταὐτοχρόνως νὰ δομῇ λογικὴ καὶ βαθύτατες σχέσεις μὲ τὴν μουσική. Αὐτὸ ὅμως ἐπιφέρει εὐφυΐα, ἐνδυνάμωσι τῶν ταλέντων, ἔκφρασις αὐτῶν, ὀρθὸ τρόπο σκέψεως, δόμησι λογικῆς, ἀπαλλαγὴ ἀπὸ ἀσθένειες καὶ κυρίως ἀπελευθέρωσι ἀπὸ τόσα περιττά, ποὺ τὰ παιδιά μας φορτώνονται,  καταντῶντας τὰ μυαλά τους σκουπιδοτενεκέδες. 
Γιὰ τὸ θέμα τῆς θεραπείας σοβαρῶν ἀσθενειῶν, καλὸ εἶναι, γιὰ ὅσους ἐνδιαφέρονται, νὰ ἀνατρέξουν σὲ κλινικὲς τῶν ΗΠΑ, που θεραπεύουν πλέον τὶς χρόνιες ἀσθένειες μὲ ἀπαγγελία τῶν ἐπῶν τοῦ Ὁμήρου. (Ἄνθρωποι τοῦ στενοῦ μου περιβάλλοντος ἔχουν λάβῃ μέρος καὶ στὶς ἔρευνες ἀλλὰ καὶ στὶς θεραπεῖες.)

Και τώρα το Αποκορύφωμα !!!

Οι Ρώσσοι ερευνητές επίσης βρήκαν ότι το DNA μας, μπορεί να προκαλέσει κάποιες ενοχλητικές μορφοδιατάξεις σε κενό, προκαλώντας έτσι μαγνητισμένες σκουληκότρυπες !!!

Σκουληκότρυπες είναι οι αποκαλούμενες γέφυρες Einstein-Rosen που βρίσκονται κοντά στις μαύρες τρύπες. Δηλαδή σούπερ-μίνι Stargates η αστροπύλες!!! Επαληθευεται ο Δρ. Garniet Malet «Η Διττότητα Του Χρόνου!»

Αυτές είναι συνδέσεις μεταξύ τελείως διαφορετικών περιοχών του Σύμπαντος μέσω των οποίων μπορεί να μεταδοθεί πληροφορία έξω από τον Χώρο και τον Χρόνο. Το DNA έλκει αυτά τα bits των πληροφοριών και τα περνάει στο συνειδητό μας. Η διαδικασία της Υπέρ-Επικοινωνίας (τηλεπάθεια, channeling) είναι πιο αποτελεσματική σε κατάσταση χαλαρώσεως.

Το στρες η στενοχώρια η ένα υπέρ δραστήριο νοητικό εμποδίζει τις επιτυχείς Υπέρ-Επικοινωνίες, η οι πληροφορίες θα είναι παραμορφωμένες και άχρηστες. Στην φύση η Υπέρ-Επικοινωνία χρησιμοποιείται εκατομμύρια χρόνια. Η οργανωμένη ροή της ζωής των εντόμων το αποδεικνύει δραματικά. Ο μοντέρνος άνθρωπος το ξέρει μόνον σαν «διαίσθηση». Αλλά εμείς μπορούμε να αποκτήσουμε ξανά την πλήρη χρήση.

Σαν παράδειγμα από την φύση, όταν μια Βασίλισσα τερμιτών απομακρυνθεί από την αποικία τα μυρμήγκια εργάτες θα συνεχίσουν να χτίζουν σύμφωνα με το σχέδιο. Αν η Βασίλισσα σκοτωθεί. Όλη η δουλειά στην αποικία σταματά. Προφανώς η Βασίλισσα εκπέμπει τα αρχιτεκτονικά σχέδια ακόμη και από μακριά, μέσω του συλλογικού συνειδητού με τους υπηκόους της. Μπορεί να είναι οσοδήποτε μακριά, όσο καιρό είναι ζωντανή.

Οι Ρώσσοι επιστήμονες ακτινοβόλησαν δείγματα DNA με φως λέιζερ. Στην οθόνη σχηματίστηκε μια κυματομορφή. Όταν αφαίρεσαν τα δείγματα DNA , η κυματομορφή δεν εξαφανίστηκε, παρέμεινε. Πολλά ελεγχόμενα πειράματα έδειξαν ότι η κυματομορφή εξακολουθούσε να έρχεται από το δείγμα που είχε αφαιρεθεί, και το ενεργειακό του πεδίο του παρέμενε. Αυτό το αποτέλεσμα αποκαλείται τώρα «φασματικό αποτέλεσμα DNA».

Έχουν βγάλει το συμπέρασμα ότι η ενέργεια έξω από τον χώρο και τον χρόνο εξακολουθεί να ρέει μέσω των ενεργοποιημένων σκουληκότρυπων, μετά την αφαίρεση του DNA. Οι παρενέργειες που παρατηρήθηκαν συνήθως στην Υπέρ-Επικοινωνία των ανθρώπων είναι ανεξήγητα ηλεκτρομαγνητικά πεδία γύρω τους.

Οι ηλεκτρονικές συσκευές όπως τα CD players και τα συναφή μπορεί να ερεθιστούν και να σταματήσουν να λειτουργούν για ώρες. Όταν το ηλεκτρομαγνητικό εξασθενίσει σιγά -σιγά, λειτουργούν ξανά. Πολλοί θεραπευτές γνωρίζουν το θέμα από την δουλειά τους. Όσο καλύτερη είναι η ατμόσφαιρα και η ενέργεια τόσο τα ηλεκτρονικά, υπολογιστές κλπ έχουν πρόβλημα. Συνήθως το επόμενο πρωί δουλεύουν κανονικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τα καταφέρνουν τεχνικά αλλά ότι είναι καλοί στην ΥπέρΕπικοινωνία

Προφανώς το DNA είναι ένας οργανικός υπεραγωγός που μπορεί να εργάζεται στην συνήθη θερμοκρασία του σώματος. Σε αντίθεση με τους τεχνητούς υπεραγωγούς που απαιτούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες για να λειτουργήσουν -200C ΚΑΙ -140C. Επιπροσθέτως όλοι οι υπεραγωγοί μπορούν να αποθηκεύσουν φως και έτσι πληροφορίες. Αυτό εξηγεί περαιτέρω πως το DNA μπορεί να αποθηκεύσει πληροφορίες.

———————————————————–
Σημείωσης 4.

Όπως έγραψα στην αρχή, εδώ παραθέτω μια περίληψη μόνο, γιατί το θέμα είναι τεράστιο, με απίθανες προεκτάσεις. Απλώς τόνισα τα πιο σημαντικά στοιχεία. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να μελετήσει το θέμα των 12 Αλυσίδων του DNA, διεξοδικά, γιατί οι προεκτάσεις του είναι ιδιαίτερα σημαντικές.
———————————————————–

Η Διττότητα του Χρόνου

Χάρη στην θεωρία της Διττότητας (Doubling theory) είναι τώρα πια δυνατόν να καταλάβουμε την πρωταρχική σημασία της ελληνικής γλώσσας και του αλφαβήτου της που κωδικοποιούν στην εντέλεια τις αυστηρά επιστημονικές έννοιες αυτής της θεωρίας. Αυτό σημαίνει επίσης ότι πολύ πριν από όλους τους άλλους, ο πολιτισμός αυτός έφερε στους ανθρώπους μια ουσιώδη αρχή της ζωής, που βασίζεται στην χρησιμοποίηση των πληροφοριών από το παρελθόν και το μέλλον στο παρόν.

συνέχεια ΕΔΩ

πηγή

Κι ἐρχόμαστε στὸ μεγαλύτερον ἐρώτημα.
Ἐάν τό DNA μας εἶναι μόνον δέκτης, ἀναμεταδότης καὶ (ἀποδεδειγμένα πλέον) ἐφαρμογέας πληροφορίας πού μεταδίδεται μέ κύματα καί δονήσεις, τότε μήπως οὐσιαστικῶς ὅλες οἱ μελέτες πού ἔχουν γίνῃ (ἐπιστήμως) ἔως σήμερα ἐπάνω του, πρό κειμένου νά τό ἐλέγξουν καί νά τό ἐρμηνεύσουν, ἤ ἀκόμη καί νά τό ἀλλοιώσουν-καταργήσουν, εἶναι ἁπλῶς ἄκυρες;
Ἐάν δῆλα δή ἐγώ μπορῶ νά μεταφέρω μίαν πληροφορία, ἤ νά δεκτῶ μίαν πληροφορία, πρὸς κι ἀπό ὁποιοδήποτε σημεῖον τοῦ σύμπαντος, μήπως ἁπλῶς ὅλο αὐτό πού γνωρίζουμε τό ἔχουμε μάθῃ θεόστραβα; Μήπως ἀρκεῖ μία σκέψις μου ἤ μία λέξις μου; Μήπως μέ τόν αὐτόν τρόπο μπορῶ νά ἀλλάξω τά πάντα στό σῦμπαν;
Μήπως;

Ἐπεὶ δὴ ὅμως πιστεύω πὼς κάποιοι εἶτε ὑποψιάζονταν τὰ παραπάνω, εἶτε τὰ γνώριζαν, κι ἐξ αἰτίας αὐτοῦ πάσχισαν κι ἐπέτυχαν νὰ ἀλλοιώσουν τήν δική μας γλῶσσα, τὴν παιδεία μας καὶ τελικῶς τὴν ἐλεύθερή μας Φύσι καὶ σκέψι, μήπως ἁπλῶς ἡ πάραπάνω ἔρευνα …ξέφυγε καί διέρρευσε; Μήπως ἔπρεπε νά παραμένουμε στά μαῦρα μας σκοτάδια καί τελικῶς νά ξυπνήσουμε ἕνα πρωΐ ὡς ὁλοκληρωμένα ὑποζύγια;
Φιλονόη. 

Υ.Γ. Τελικῶς νίκησαν αὐτοί πού ἀποζητοῦν τόν ἀφανισμό καί τόν ἔλεγχο τῆς Ἀνθρωπότητος; Σιγὰ μὴν νικήσουν… Τί νά νικήσουν; Ἐὰν γνώριζαν θὰ τὸ εἶχαν πρὸ πολλοῦ πράξῃ. Γιὰ τὴν ὥρα πειραματίζονται καὶ ἀναζητοῦν. Καὶ βιάζονται διότι γνωρίζουν πὼς δὲν προλαβαίνουν… Τί ὅμως; Τί ἄρα γέ;

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply