Παιχνίδια τοῦ Ἡλίου.

Τὸ νὰ συνειδητοποιήσουμε πόσο σημαντικὸς εἶναι γιὰ τὴν ὕπαρξί μας, δὲν εἶναι δύσκολο.
Τὸ νὰ ἀπολαμβάνουμε τὰ ζεστά του χάδια, ἰδίως τὸν χειμώνα, εἶναι μία ἀνάγκη.
Τὸ νὰ μποροῦμε ὄμως νὰ τὸν παρατηρήσουμε τὴν ὥρα ποὺ κάνει τὰ νάζια του, νομίζω πὼς εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ συγκλονιστικότερα ποὺ θὰ μπορούσαμε νὰ βιώσουμε.

Δὲν ἔχει σημασία ποὺ μᾶς ζαλίζουν μὲ τὴν ἐπικινδυνότητά του. Αὐτὸς πάντα μᾶς ἔτρεφε.
Ἐμεῖς εἴμαστε αὐτοὶ ποὺ δὲν μποροῦμε νὰ συμπεριφερθοῦμε ὅπως ὀφείλουμε…
Καὶ στοὺς ἑαυτούς, καὶ στὸν πλανήτη ἀλλὰ κυρίως σὲ ἐκεῖνον.

Καυτὲς βροχές…
Βροχὲς πλάσματος…
Παιχνίδια τοῦ ἡλίου μας….
Ὀμορφιές…

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=ZAW6p2nX_q4]

Κι ἐμεῖς εἴδησιν δὲν πήραμε…
Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *