Νά συνεχίσῃ ἡ ΔΕΗ νά εἰσπράττῃ τό χαράτσι

Νά συνεχίσῃ ἡ ΔΕΗ νά εἰσπράττῃ τό χαράτσιΝα συνεχιστεί η είσπραξη του ειδικού τέλους ακινήτων (γνωστό και ώς χαράτσι) από τη ΔΕΗ θα εισηγηθεί στο Δ’ Τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου ο αρεοπαγίτης Γ. Σακκάς

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά την κρίσιμη συζήτηση της 22ας Μαρτίου 2013 ο εισηγητής αρεοπαγίτης θα ταχθεί υπέρ της αναίρεσης της… ιστορικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου που είχε κρίνει τον περασμένο Δεκέμβρη αντισυνταγματικό το επίμαχο μέτρο.

Ο αρεοπαγίτης Γ. Σακκάς που συμμετείχε και στην σύνθεση που ανέστειλε την εν λόγω απόφαση θα υποστηρίξει ότι το χαράτσι συνιστά “ανεκτό περιορισμό της περιουσίας κατά την έννοια του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)“. Ακόμη, θα τονίσει ότι η επιβολή του δεν αντίκειται στο άρθρο 78 του Συντάγματος περί επιβολής φόρων, ούτε στο άρθρο 17 του Συντάγματος περί της ιδιοκτησίας, ούτε στο άρθρο 25 του Συντάγματος για την αρχή της αναλογικότητας. Η αιτιολόγηση μάλιστα ότι το χαράτσι δεν αποτελεί φόρο, δίδει το δικαίωμα είσπραξής του από τη ΔΕΗ.

Στην εισήγησή του θα επισημάνει επίσης ότι αφού το χαράτσι επιβλήθηκε εκτάκτως για την αντιμετώπιση ιδιαίτερα δημοσιονομικού προβλήματος, «δεν μπορεί να θεωρηθεί επέμβαση στην περιουσία των φορολογουμένων δυσανάλογη σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό, λαμβανομένου υπόψη το περιορισμένου χρονικού πλαισίου εφαρμογής του κατά τον Ν. 4021/2011 και του ύψους του σε σχέση με την αξία της βαρυνόμενης ακίνητης περιουσίας (έως 8 τοις χιλίοις)»

Υπενθυμίζεται ότι η (υπ΄ αριθμόν 1101/12) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που είχε προκαλέσει κυβερνητική…αναταραχή είχε κρίνει ότι:
* Το συγκεκριμένο μέτρο είναι αντισυνταγματικό αφού αποτελεί φόρο και όχι τέλος και με δεδομένη τη μειωμένη φοροδοτική ικανότητα των ελλήνων εκφεύγει των συνταγματικών επιταγών.
* Η ΔΕΗ πλέον δεν μπορεί να εισπράττει το ειδικό τέλος ακίνητης περιουσίας, αφού δεν έχει τέτοια αρμοδιότητα (δηλαδή να εισπράττει φόρους).
* Η ΔΕΗ δεν μπορεί σε κάθε περίπτωση να διακόπτει το ρεύμα σε περίπτωση μη πληρωμής του χαρατσιού.(πηγή)

(Visited 43 times, 1 visits today)
Leave a Reply