Ποιό δίς καί τρίς ἐξαμαρτεῖν τῶν Γερμανῶν;

Ὅταν εἶδα τὴν παραπάνω γελοιογραφία ἐνεθυμήθην τὶς συζητήσεις μας μὲ τὸν θεῖο διδάσκαλο, γύρω ἀπὸ τὸ ἐὰν κατάφερε κάποια παγκόσμιος αὐτοκρατορία ἔως σήμερα νὰ ὁλοκληρώσῃ τὰ ἔργα της.
Κι ἐπεὶ δὴ τῶν Γερμανῶν τὰ ἔργα μάλλον εἶναι σχετικὰ πρόσφατα, καλλίτερα στὴν θέσι τους νὰ τοποθετήσουμε κάθε βάρβαρο ποὺ προσεπάθησε, λυσσαλέα, ἀνᾲ τοὺς αἰῶνες, νὰ ἐλέγξῃ, ἤ ἀκόμη καὶ νὰ ἀφανίσῃ τὴν ἀνθρωπότητα.

Ποιό δίς καί τρίς ἐξαμαρτεῖν λοιπόν;
Τί εἶναι οἱ Γερμανοί;
Μήπως ἁπλῶς μία ἀκόμη ἔκφρασις αὐτοῦ πού τόσους αἰῶνες φυλακίζει τόν ἄνθρωπο καί δέν τοῦ ἐπιτρέπει νά εὕρῃ αὐτό πού πράγματι χρειάζεται;
Καί μήπως ἁπλῶς ὅπως πάντα, ἔτσι καί τώρα, θά λάβουν μόνον αὐτό πού τούς ἀξίζει;

Φιλονόη.

φωτογραφία

Leave a Reply