Ποιό δίς καί τρίς ἐξαμαρτεῖν τῶν Γερμανῶν;

Ποιό δίς καί τρίς ἐξαμαρτεῖν τῶν Γερμανῶν;Ὅταν εἶδα τὴν παραπάνω γελοιογραφία θυμήθηκα τὶς συζητήσεις μας μὲ τὸν θεῖο, γύρω ἀπὸ τὸ ἐὰν κατάφερε κάποια παγκόσμια αὐτοκρατορία ἔως σήμερα νὰ ὁλοκληρώσῃ τὰ ἔργα της.
Κι ἐπεὶ δὴ τῶν Γερμανῶν τὰ ἔργα μάλλον εἶναι σχετικὰ πρόσφατα, καλλίτερα στὴν θέσι τους νὰ τοποθετήσουμε κάθε βάρβαρο ποὺ προσπάθησε, λυσσαλέα, ἀνᾲ τοὺς αἰῶνες, νὰ ἐλέγξῃ, ἤ ἀκόμη καὶ νὰ ἀφανίσῃ τὴν ἀνθρωπότητα.

Ποιό δίς καί τρίς ἐξαμαρτεῖν λοιπόν;
Τί εἶναι οἱ Γερμανοί;
Μήπως ἁπλῶς μία ἀκόμη ἔκφρασις αὐτοῦ πού τόσους αἰῶνες φυλακίζει τόν ἄνθρωπο καί δέν τοῦ ἐπιτρέπει νά βρῇ αὐτό πού πράγματι χρειάζεται;
Καί μήπως ἁπλῶς ὅπως πάντα, ἔτσι καί τώρα, θά λάβουν μόνον αὐτό πού τούς ἀξίζει;

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 30 times, 1 visits today)
One thought on “Ποιό δίς καί τρίς ἐξαμαρτεῖν τῶν Γερμανῶν;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ποιό δίς καί τρίς ἐξαμαρτεῖν τῶν Γερμανῶν; | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply