Στὸν Πόντο οἱ μνῆμες ξυπνοῦν…

Μόνον φωτογραφίες θὰ σᾶς παρουσιάσω σήμερα…
Συγκλονιστικὲς γιὰ ἐμέναν… (Γιὰ κάποιους, δυστυχῶς τους, ἐκνευριστικές!!!)
Ἐκεῖ, στὴν Πατρίδα, κάτι ξυπνᾶ.
Ναί, ἔχουν ἀπαγορεύσῃ τὴν Ἑλληνικὴ λαλιά.
Ναί, τοὺς ἔχουν ὅλους ἐξισλαμίσῃ…
Ναί, στὴν Σαμψοῦντα ἐνεφανίσθη ἀπὸ τοὺς ἀπογόνους τῶν κτηνῶν σημαία σχεδὸν δύο χιλιομέτρων.
Οἱ ἀνθρωποφάγοι ἐνεθυμήθησαν τὴν Φύσιν των!
Ἔ καί; Ἐκεῖ στὸν Πόντο ἡ Πατρὶς ξυπνᾶ!

This slideshow requires JavaScript.

Κι αὐτὸ ποὺ ἔλεγαν οἱ παλαιοί: «πάλι μὲ χρόνους μὲ καιρούς, πάλι δικά μας θἄναι» κατάλαβα τὶ σημαίνει.
Πάλι μὲ χρόνους μὲ καιρούς, ὅσο κι ἐὰν μᾶς γενοκτονοῦν, πάλι Ἕλληνες θὰ γίνουμε!

Πάλι δικά μας θἄναι δῆλα δή!

Φιλονόη.

Ὅλες οἱ φωτογραφίες ἀπὸ τὴν σελίδα τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου ἐδῶ.

This slideshow requires JavaScript.

Leave a Reply