Καλὴ ἐπένδυσις τὰ οἰκόπεδα, ἀλλά αὐτά ποιός θά πάῃ νά τά ἐκμεταλλευθῇ;

Ἀναφέρομαι σὲ οἰκόπεδα ποὺ πωλοῦνται κι ἀγοράζονται στὴν Σελήνη.
Μοῦ φαίνεται ἐξαιρετικὰ ἀστεῖο κάτι τέτοιο.
Ἀλήθεια, κάποιος Ἕλλην, ὅταν θά δηλώσῃ τά περιουσιακά του στοιχεῖα στήν ἐφορία, κι ἐφ΄ ὅσον κατέχῃ τέτοιο οἰκόπεδο, θά κληθῇ νά πληρώσῃ χαράτσι;
Χὰ χὰ χά…
Καὶ μὴ χειρότερα ἔτσι ποὺ κατήντησε ὁ πλανήτης!
Καὶ μὴ χειρότερα!

Φιλονόη.

Υ.Γ. 1. Ἐάν, ἐὰν λέγω, καταφέρουν τὰ ἀμερικανὰ νὰ διώξουν τὴν Σελήνη, οἱ ἰδιοκτῆτες τί θά κάνουν; Θά τήν κυνηγοῦν; Χὰ χὰ χά…

Υ.Γ.2. Θά φτιάξουν κι ἐμπορικά κέντρα ἐκεῖ ἤ μόνον χωραφάκια θά καλλιεργοῦν;

Υ.Γ.3. Ἔ ῥὲ παράνοια ποὺ κυκλοφορεῖ… Νὰ μάθαινα τοὺς λόγους ποὺ σπρώχνουν κάποιον σὲ μίαν τέτοιαν ἀγορά, καὶ τὶ στὸν κόσμο…

φωτογραφία

Leave a Reply