Μήπως νά ξαναγράψουμε τήν ἱστορία;

Μήπως νά ξαναγράψουμε τήν ἱστορία;3Ναί, τὸ πιστεύω.
Ἔχω πολλὰ στοιχεῖα, ἀλλὰ κι ἐνδείξεις, ποὺ ὑπαγορεύουν πὼς αὐτὰ ποὺ γνωρίζουμε, ὥς συμβατικὴ ἱστορία, εἶναι τοὐλάχιστον ἀνακριβῆ. Ἀφῆστε δὲ τὴν συῤῥίκνωσι ποὺ ἐφαρμόζουν.
Ἡ ἱστορία, ἡ πραγματικὴ ἱστορία, εἶναι ἐκεῖ ἔξω. Μία ματιά, ἀλλὰ ματιὰ καθαρή, θὰ μᾶς πείσῃ διὰ τοῦ λόγου τὸ ἐληθές. Ὅσο παραμένουμε ὅμως στὰ στενὰ ὅρια ποὺ ἄλλοι μᾶς καθορίζουν, ὄχι ἱστορία, ἀλλὰ οὔτε ταὐτότητα θὰ ἀνακαλήψουμε.
Διότι μόνον ἐὰν κατέχουμε κι ἀντιλαμβανόμαστε τὴν ἱστορία μας μποροῦμε νὰ προσδιορίσουμε τὴν ταὐτότητά μας. Σὲ κάθε ἄλλην περίπτωσιν φτερὰ στὸν ἄνεμο παραμένουμε.

Φιλονόη.

Πολλοὶ μεγάλοι ἐπιστήμονες ἔχουν πεῖ ὅ,τι ἡ ἱστορία θέλει ξανὰ γράψιμο.
Τὸ κατεστημένο ὅμως δὲν μετακινεῖται.
Ὅταν τοὺς φέρνουν ἐντυπωσιακὰ πράγματα, ποὺ ἀνατρέπουν τὴν θεωρία τους, τότε καταφεύγουν στὴν σιωπή.
Τὸ ἐκνευριστικὸ εἶναι ὅ,τι δὲν ὑπολογίζουν τὶς γνώσεις μεγάλων ἐπιστημόνων μὲ ἄλλην εἰδικότητα.
Ἔτσι, ἄς πάρουμε τὸ παράδειγμα ποὺ τὸ κατεστημένο λέει ὅ,τι οἱ ἄνθρωποι ἐμφανίστηκαν μετὰ τοὺς δεινοσαύρους.
Βρέθηκαν ὅμως ἀγαλματίδια ἤ ζωγραφιὲς ποὺ τὶς ἐξέτασαν οἱ εἰδικοὶ καὶ εἶπαν ὅ,τι εἶναι αὐθεντικές καὶ οἱ ὁποῖες παριστάνουν ἀνθρώπους μαζὺ μὲ δεινοσαύρους.  Δεῖτε ἐδῶ πήλινο ἀντικείμενον ποὺ βρέθηκε στὴν Ἰαπωνία, ἡλικίας 10.000 ἐτῶν, καὶ δείχνει δεινόσαυρο μαζὺ μὲ ἄνθρωπο.
Μήπως νά ξαναγράψουμε τήν ἱστορία;1
Δεῖτε πάλι δεινοσαύρους, σὲ μουσεῖο τοῦ Μεξικοῦ.
Μήπως νά ξαναγράψουμε τήν ἱστορία;2
Μήπως νά ξαναγράψουμε τήν ἱστορία;4
Βρέθηκαν στὶς πλαγιὲς τοῦ λόφου El Toro.
Ἡ ῥαδιοχρονολόγησις ἔδειξε ὅ,τι εἶναι αὐθεντικὰ καὶ ἡλικίας 6.480 περίπου ἐτῶν πα.χ.Μήπως νά ξαναγράψουμε τήν ἱστορία;3Μήπως νά ξαναγράψουμε τήν ἱστορία;5
Δεῖτε ἐπίσης ζωγραφιὰ σὲ πέτρα Ica, στὴν λατινικὴ Ἀμερική, στὴν Ἀφρική, καθῶς καὶ στὴν Ῥώμη ἀρχαῖο μωσϊκό.
Ποῦ ἤξεραν γιά τούς δεινοσαύρους καί τό ἔκαναν μωσαϊκό; 
(Visited 38 times, 1 visits today)
One thought on “Μήπως νά ξαναγράψουμε τήν ἱστορία;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Μήπως νά ξαναγράψουμε τήν ἱστορία; | Φιλονόη καὶ φίλοι......

Leave a Reply