Ἰσλαμικό, πολυπολιτισμικό, εὐρωπαϊκὸ …«μέλλον» (;;;)!!!

Λαθρο-πίθηκοι…

Στὸ κέντρο τῆς πρῴην «αἰωνίας πόλεως», τῆς Ῥώμης…
…«ποιοτικοί» «ἐπισκέπτες»…
Συνέχεια

Ἱστοριογραφικὰ κενά…

Ἱστοριογραφικὰ κενά...

Ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους ποὺ οἱ ἄνθρωποι, γενικά, ἔχουν μεγάλα κενὰ Ἱστορικῶν Γνώσεων εἶναι τὰ ἐπίσημα κενὰ τῆς ἐπισήμου Ἱστοριογραφίας. Π.χ. ἕνας καθολικὸς μῦθος εἶναι ὅτι τὸ 1922 ὁ Μουσσολίνι κατέλαβε τὴν Ἐξουσία κάνοντας μιὰ Πορεία πρὸς τὴν Ῥώμη.
Καλά, ἀναρωτιέται κάποιος, τό Ἰταλικό Βασίλειο δέν πρόλαβε νά προβάλῃ οἱανδήποτε ἀντίσταση σέ 15.000 γαύρους ἤ γαυριῶντες (ἀναψοκοκκινισμένους κρεμανταλάδες);
Συνέχεια

Ὁ Ἐμβέρ Χότζα ἦταν Ἕλλην;

Μετὰ τὴν καταγγελία τοῦ Γεωργίου Μεταξᾶ, μὲ τίτλο:

Τί σχέσις ὑπάρχει ἀνάμεσα στόν Μαυραγάνη καί στόν Ἐμβέρ Χότζα;

ἔλαβα ὡς σχόλιον τὸ κείμενον ποὺ θὰ σᾶς παρουσιάσω παρακάτω.
Πρὶν σᾶς τὸ παρουσιάσῳ ὅμως θὰ ἤθελα νὰ καταθέσῳ τὶς σκέψεις-ἀπορίες μου, ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως ἀνακύπτουν ἀπὸ τὶς πληροφορίες ποὺ διαρκῶς βλέπουν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος. Συνέχεια

Ὑπάρχουν στιγμὲς στὴν ἱστορία ποὺ ἐμφανίζονται κάποιοι ἄνθρωποι ὅπως ὁ Ξάνθιππος ὁ Λακεδαιμόνιος

του Παντελή Καρύκα

Υπάρχουν στιγμές στην ιστορία που εμφανίζονται κάποιοι άνθρωποι, ίδιοι διάττοντες αστέρες, ενεργούν, αφήνοντας έντονο το σημάδι τους σε αυτή και κατόπιν χάνονται στη λήθη της, σαν να μην υπήρξαν ποτέ. Συνέχεια

Τί σχέσις ὑπάρχει ἀνάμεσα στόν Μαυραγάνη καί στόν Ἐμβέρ Χότζα;

Καλησπέρα ἀδέλφια!
Ἔτσι, γιὰ νὰ πάῃ καλὰ τὸ Σαββατοκύριακο, εἶπα νὰ βάλω ἕνα ἀκόμη Quiz.
Ἀπὸ τὴν μία ὁ Ἐμβὲρ Χότζα, πρώην δικτάτωρ τῆς Ἀλβανίας.
Ἀπὸ τὴν Ἄλλην ὁ Γεώργιος Μαυραγάνης, νῦν ὑπουργὸς τῆς κυβερνησούλας…

Μπορεῖτε νά εὕρετε τίς διαφορές;
Ὅταν τὶς εὑρεῖτε θὰ σᾶς πῶ γιὰ τὶς ὁμοιότητες.

.
Συνέχεια

Ἡ Ῥώμη εἶναι μὲ τὸν Πούτιν!

Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐπισκέψι Ὀμπαμα…

ΟΙ ΑΦΙΣΣΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΤΡΕΛΛΑΙΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΙΤΑΛΟΥΣ!

Τί λέν αὐτές οἱ ἀφίσσες; Συνέχεια