Ἱστοριογραφικὰ κενά…

Ἱστοριογραφικὰ κενά...

Ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους ποὺ οἱ ἄνθρωποι, γενικά, ἔχουν μεγάλα κενὰ Ἱστορικῶν Γνώσεων εἶναι τὰ ἐπίσημα κενὰ τῆς ἐπισήμου Ἱστοριογραφίας. Π.χ. ἕνας καθολικὸς μῦθος εἶναι ὅτι τὸ 1922 ὁ Μουσσολίνι κατέλαβε τὴν Ἐξουσία κάνοντας μιὰ Πορεία πρὸς τὴν Ῥώμη.
Καλά, ἀναρωτιέται κάποιος, τό Ἰταλικό Βασίλειο δέν πρόλαβε νά προβάλῃ οἱανδήποτε ἀντίσταση σέ 15.000 γαύρους ἤ γαυριῶντες (ἀναψοκοκκινισμένους κρεμανταλάδες);

Ἰδοῦ τὶ ἔγινε.
Ἐπὶ δύο χρόνια γίνονταν μάχες στὰ ὑπὸ κατάληψιν ἀπὸ τοὺς κομμουνιστὲς ἐργοστάσια μὲ τοὺς μελανοχιτῶνες ποὺ ὑπεράσπιζαν τὴν ἀτομικὴ ἰδιοκτησία.
Ἀφοῦ ἔπεσαν 50 νεκροὶ ἀπὸ τὴν κάθε πλευρά, τὸ Ἀστικὸ Καθεστὼς εἶδε μὲ πολὺ εὐνοϊκὸ μάτι τὸν Μουσσολίνι.
Καὶ μίαν ἡμέρα πρὶν τὴν σχεδιασθείσα πορεία, ὁ Βασιλέας Βιττόριο Ἐμμανουέλλε ἐζήτησε στὸ τηλέφωνο τὸν ἰδρυτὴ τοῦ Φασιστικοῦ Κινήματος. Αὐτὸς πῆγε τρέμοντας στὸ ἀκουστικό, περιμένοντας νὰ τοῦ πῇ  ὁ Βασιληᾶς «Συλλαμβάνεσθε!» Ἀντ’ αὐτοῦ τοῦ εἶπε «Σᾶς
ἀναθέτω τὸν σχηματισμὸ τῆς Κυβερνήσεως!»
Ὁπότε, ἡ Πορεία πρὸς τὴν Ῥώμῃ ἔγινε γιὰ νὰ ἑορτασθῇ ἡ ἤδη ἐπιτευχθείσα Νίκη.

Ἕναν χρόνο μετά, ὁ Χίτλερ ἀποπειρᾶται νὰ κάνῃ κάτι ἀνάλογο στὴ Βαυαρία.
Χωρὶς, ὅμως, τὴν προϊστορία τῶν Ἰταλῶν.
Ἡ Σοσιαλδημοκρατικὴ Ἀστυνομία (ἐλεγχομένη ἀπὸ τὴν κεντρικὴ κυβέρνηση τοῦ Βερολίνου) ἀνοίγει πῦρ καὶ σκοτώνονται 20 διαδηλωτὲς (στοὺς ὁποίους ἀφιερώνει ὀνομαστικὰ τὸ βιβλίο του «Ὁ Ἀγών μου», ποὺ ἔγραψε στὴν φυλακή).

Ἡ ἀπολογία του δὲν κρατᾶ 4 ὧρες (ὅπως γράφει ὁ ἀνεκδιήγητρος Ἴρβινκ Γιάλομ στὸ βιβλίο του γιὰ τὸν Σπινόζα) ἀλλὰ …14 ἡμέρες!!!
Καὶ καθὼς κάθε λέξις του μεταφέρεται διὰ τῶν ἐφημερίδων καὶ στὴν τελευταία γωνιὰ τῆς Γερμανίας, μετατρέπει μιὰ στρατιωτικὴ πανωλεθρία σὲ πολιτικὸ θρίαμβο!

(Καταγγέλοντας τὴν Συνθήκη τῶν Βερσαλλιῶν, τὶς ὑπέρογκες ἀποζημιώσεις ποὺ οἱ νικητὲς ζητοῦν καὶ ἡ σοσιαλδημοκρατικὴ κυβέρνησις τοῦ Στρέζεμαν ἔχει δεσμευθεῖ νὰ ἀποπληρώσῃ κλπ).

Διονύσιος Λιάρος

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply