Ὑπηρετοῦσε, ὡς πράκτωρ, τοὺς Ἄγγλους ὁ Μουσολίνι

Παραμένει τοὐλάχιστον ἀδιανόητον, ἔως κι ἀπίστευτο, ἀλλὰ καὶ ἐξ ἴσου ἀληθές, τὸ γεγονὸς πὼς ὁ Μπενίτο Μουσόλινι, ὑπῆρξε πράκτωρ τῶν Βρεταννῶν. Ἦταν αὐτὸς ποὺ ἡ ἱστορία τὸν κατέγραψε ὡς σύμμαχο τοῦ Χίτλερ, μέλος τῆς συμμαχίας τοῦ Ἄξονος καί, φυσικά, δικτάτορα. Συνέχεια

Φιλολαϊκὴ λύσις εἶναι μόνον τὰ …ἐλικόπτερα!!!

Ἡ ἐκτίμησις ποὺ ἔχουν οἱ ἑκάστοτε «δημοκρατικὲς» ἡγεσίες γιὰ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ ἀποδεικνύεται περίτρανα ἀπὸ τὸ γεγονός, ὅτι ἀνοίγουν τὰ ταμεῖα καὶ μοιράζουν χρήματα ἀφειδῶς (ξένα εἶναι ἔτσι κι ἀλλοιῶς) γιὰ νὰ τὸν ἐξαγοράσουν.

Συνέχεια

Φιλελέδων καὶ μενουμευρωπάκηδων τὸ ἀνάγνωσμα

Κι ἐνῶ σὲ ὅλο τὸν κόσμο, μηδὲ τῆς Γερμανίας ἑξαιρουμένης, σοβαροὶ ἀρθρογράφοι, ἀναλυτὲς καὶ πολιτικοὶ ἐκφράζουν τὶς ἐπιφυλάξεις τους, τὶς ἀγωνίες τους, τὶς προοπτικὲς ἀκόμη καὶ γιὰ πιθανὴ διάλυση τῆς Ἠνωμένης Εὐρώπης μιλοῦν…
…Στὴν Ἑλλάδα τοῦ Στοῦπα ὅμως, τοῦ ΣκΑϊ καὶ τῆς «Καθημερινῆς» καὶ στὴν μπλογκόσφαιρα τῶν λὲλς ἐμβληματικοὶ λελέδες φαντασιώνονται μίαν ὑπερδύναμη, ποὺ θὰ τσακίση τὰ παΐδια ὁποίου φαντασιώνεται ὅτι ὑπάρχῃ ζωὴ καὶ μετὰ τὸν εὐρωπαϊκὸ Φρανκενστάιν. Συνέχεια

Ἡ κυρία Μουσολίνι…

Ἡ κυρία Ῥαχὴλ Μουσολίνι, σύζυγος τοῦ Ντοῦτσε, μετὰ τῶν δύο της τέκνων Ῥωμανοῦ καὶ Ἄννας – Μαρία, θεωμένη παρέλασιν Μελανοχιτώνων ἐν Ῥώμη. Συνέχεια

Ἀντιφασισμός θά πῆ νά δολοφονῇς τόν φασίστα;

Ἀντιφασισμὸς θὰ πῆ νὰ δολοφονῇς τὸν φασίστα Μουσολίνι ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΗ καὶ μετὰ νὰ πείθῃς τὸ πόπολο ὅτι εἶσαι δῆθεν …δημοκράτης.

Κι ὅλα αὐτὰ γιατὶ κάθε ἀντί- εἶναι ΑΚΡΙΒΩΣ τῆς ἰδίας φύσεως μὲ τὸ ἀντίθετό του καὶ σὲ ἀπόλυτο τιμὴ ΑΚΡΙΒΩΣ ἴσον (ὅσοι γνωρίζουν ὀλίγα μαθηματικὰ καταλαβαίνουν).
Ὁ ἀντιφασισμὸς δηλαδὴ δὲν εἶναι δημοκρατία, ὅπως νομίζουν τὰ κορόιδα καὶ στὴν Ἑλλάδα, εἶναι ἔνας ἀκόμη φασισμός. Συνέχεια