Ἱστορίας συμμαχίες, μὴ ἰδεολογικὰ …συμβατές!

Ἱστορίας συμμαχίες, μὴ ἰδεολογικὰ ...συμβατές!Γιὰ νὰ καταλάβουμε ὅτι στὴν ἱστορία δεν παίζουν ῥόλο οἱ ἰδεολογίες ἀλλὰ ἡ θέσις ποὺ παίρνει ὁ κάθε ἕνας σὲ μία ἱστορικὴ στιγμή, μποροῦμε νὰ δοῦμε τὴν περίπτωση τοῦ Dollfuss.

Μέλος τοῦ χριστιανοκοινωνικοῦ κόμματος ἐδέχθη τὴν ἐξουσία ἀρχικά, μετὰ ἐγκαθίδρυσε δικτατορία (μονοκομματικὸ καθεστώς) προκειμένου νὰ ἀντιμετωπισθῇ ὁ κίνδυνος τόσο τοῦ Hitler ὄσο καὶ τοῦ κομμουνισμοῦ, ἀλλὰ καὶ τῆς μεγάλης ὑφέσεως.
Εἶναι ὁ λόγος ποὺ Ἑβραῖοι, ὅπως ὁ Karl Kraus (ὁ ὁποῖος κατὰ τὴν δεκαετία τοῦ ’20 ὑπεστήριζε τοὺς σοσιαλδημοκράτες τοῦ SDAPO) τὸν ὑπεστήριξαν ἐνῶ ὁ L.v.Mises ὑπῆρξε οἰκονομικός του σύμβουλος, παρ’ ὅ,τι ὁ  Dollfuss ἦταν ὑπέρμαχος ἐνὸς ῥωμαιοκαθολικοῦ κορπορατισμοῦ. Ὁ ἴδιος ὁ Mussolini ὑπεστήριξε τὴν ἀνεξαρτησία τῆς Αὐστρίας ἔναντι τῆς Γερμανίας τὸν καιρὸ ἐκεῖνον.

Τὸν Dollfuss τὸν δολοφόνησαν nazi (Ἰούλιο τοῦ 1934) ἐνῶ λίγο καιρὸ πρὶν (Φεβρουάριο) οἱ πράκτορές τους μέσα στὰ σώματα ἀσφαλείας προεκάλεσαν συλλήψεις σοσιαλδημοκρατῶν ὡς «ἐγκληματικὴ ὀργάνωση», μὲ ἀποτέλεσμα τὸ ξέσπασμα ἑνὸς ὁλιγοημέρου ἐμφυλίου μεταξὺ ἐθνικοφρόνων καὶ σοσιαλδημοκρατῶν, ποὺυ κατέληξε σὲ νίκη τῶν ἐθνικοφρόνων καὶ ἰδεολογικὴ ταὔτιση τῶν τελευταίων μὲ ἐκεῖνες τοῦ Μussolini, ὅθεν καὶ ὁ χαρακτηρισμός τους ἀπὸ τοὺς σοσιαλδημοκράτες ὡς «αὐστροφασιστῶν».

Αὐτὰ τὸ 1934.
Tὸ 1936 ἔγινε τὸ Anschluss, and the rest is history.

Συβρίδης Γεώργιος

εἰκὼν

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply