Θά γίνῃς Ἕλλην ἤ θά μείνῃς ἀνθρωπάκος;

Ἄκου ἀνθρωπάκο…
Μπορεῖς νὰ τρέξῃς.
Μὰ δὲν μπορεῖς νὰ κρυφθῇς.

Δὲν μπορεῖς νὰ κρυφθῇς ἀπὸ τὸν ἑαυτό σου ἀνθρωπάκο, ποὺ πάντα θὰ σὲ ἀκολουθῇ καὶ θὰ σὲ ἐλέγχῃ.
Ὄσο κι ἐὰν πιστεύῃς, ἀνθρωπάκο, ὅτι κατάφερες νὰ γεμίσῃς τὴν καρδιά σου ἀδιαφορία.

Πάντα μία ἐρώτησις θὰ σὲ ἐλέγχῃ ἀνθρωπάκο:
Ἐσύ τί ἔκανες γιά νά μήν καταντήσῃ ἡ χώρα σου ἕρμαιο στά νύχια τῶν ἐχθρῶν της;
Τί ἔκανες; ἐσύ, γιά νά μήν καταντήσῃς κι ἐσύ, ἀλλὰ καὶ οἱ ἀπόγονοί σου, προϊόντα ἀμέσου καταναλώσεως;

Καί, πιὸ πολύ, ἀνθρωπάκο, τί σκοπεύεις νά κάνῃς;
Θά μείνῃς ἀνθρωπάκος ἤ θά γίνης Ἕλλην;

Μεταξᾶς Γεώργιος

(Visited 202 times, 1 visits today)
Leave a Reply