Ῥατσισμός κατά ἰθαγενῶν ἤ σκέτο …ἠλιθιοποίησίς τους;

 

Φταῖς παλιο-«κερατᾶ»!!!
Φταῖς γιατὶ ἐγεννήθης Ἕλλην, Γερμανός, Ἰταλός, Ἄγγλος, Γάλλος, Ἰσπανός…
(ἤ, ἐὰν θέλῃς, Ἀφγανός, Σύριος, Ἰρακινός, Σομαλός, Μαροκινός, Κινέζος…)
Φταῖς γιατὶ ἐγεννήθης ἀρσενικὸς ἢ θηλυκός…
Φταῖς γιατὶ δὲν εἶσαι ἄ-φυλος, ἄ-σκεπτος, ἄ-εθνος, ἄ-πατρις, ἄ-νοος, ἀμνήμων…
Φταῖς καὶ θὰ πληρώσῃς διὰ τῆς ἐξαφανίσεώς σου…
Φταῖς γιατὶ χαλᾶς τὴν σοῦπα τῶν Rockefeller-Rothschild…
Φταῖς διότι συνιστᾶς ἐν δυνάμει (ἢ καὶ δυνάμει) κίνδυνον γιὰ ὅλους αὐτοὺς ποὺ σὲ θέλουν σκουληκοποιημένον ΤΙΠΟΤΑ, πρὸ κειμένου αὐτοί, οἱ μονόφθαλμοι, νὰ βασιλεύουν σὲ ὅλους τοὺς τυφλωμένους μαζανθρώπους τοῦ πλανήτου!!!
Γιὰ αὐτὰ ὅλα λοιπὸν φταῖς καὶ θὰ πληρώσῃς μὲ τὸν ἀφανισμό σου!!!
Κατάλαβες ἤ ὄχι;

Πατριώτη… τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι ὁ ῥατσισμὸς κατὰ Ἑλλήνων.
Τὸ πρόβλημα ἦταν, εἶναι καὶ θὰ παραμείνη ὁ ῥατσισμὸς κατὰ τῶν ἰθαγενῶν παγκοσμίως.
Τὸ πρόβλημα τῆς κρατούσης τάξεως σήμερα εἶναι κατάργησις τῶν φυλῶν (μαζὺ καὶ τῶν φύλων) καὶ ὄχι ἀπὸ μόνη της ἡ ὁποιαδήποτε ἀκύρωσις ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων.
Τὸ πρόβλημα εἶναι ἡ ἰδιοσυγκρασία καὶ τὰ ἰδιαίτερα ταλέντα (ἢ κι ἐλαττώματα) τῆς κάθε φυλῆς, ἀλλὰ καὶ τῶν φύλων, ποὺ πρέπει νὰ ἐξαφανισθοῦν, καθὼς ἐπίσης καὶ ἡ ὁποιαδήποτε συνειδητότης. Ὄχι κάτι διαφορετικό, ἢ κάτι λιγότερο.
Τὸ πρόβλημα Πατριώτη εἶσαι ἐσύ, ἐγώ, ὁ ὁποιοσδήποτε σκέπτεται, κρίνει, ἀντιδρᾶ.
Ἕνας ἐξηρτημένος ἀπὸ τὶς ἐπιδοτήσεις τῶν Μ.Κ.Ο. ἄφυλος ἢ ἄπατρις ἢ ἄγλωσσος εἶναι πολυεργαλεῖο γιὰ τὸν τοκογλῦφο ποὺ τὸ στρέφει ἐναντίον κάθε μορφῆς πραγματικοῦ ἢ φανταστικοῦ κινδύνου.
Κι ἐσύ, γιὰ κάποιον λόγο, Πατριώτη, δίχως νὰ τὸ συνειδητοποιῇς σὲ βάθος ἀκόμη, παραμένεις ὁ σημαντικότερος κίνδυνος, ἐφ΄ ὅσον καὶ φύλο διαθέτεις ἀκόμη καὶ σὲ φυλὴ ἀκόμη ἀνήκεις. Ὅταν δὲν θὰ τὰ ἔχης ὅλα θὰ ἔχουν καλῶς.

Δέν μέ πιστεύεις;

Κι ὅμως…
Τὸ ἀνεκοίνωσαν ἤδη:

Ἡ νέα φυλὴ ποὺ μᾶς ἑτοιμάζουν!

Ἡ Γενοκτονία τῶν Λαῶν τῆς Εὐρώπης. Σχέδιο Coudenhove – Kalergi

Τὸ σχέδιο Coudenhove – Kalergi (Β΄ μέρος)

Τὸ ἐφαρμόζουν σὲ ὅλην τὴν Εὐρώπη ἤδη (ἀλλὰ ὄχι μόνον):

Τα κατάφεραν. Πέφτει συνεχώς το ΙQ στην (πολυφυλετική) Ευρώπη

Ένα μικρό άρθρο από τη Novopress, που βασίζεται σε ένα μεγαλύτερο άρθρο της γαλλικής εφημερίδας Le Monde, αποκαλύπτει ότι το IQ των ευρωπαϊκών εθνών που έχουν δεχθεί μαζική μετανάστευση έχει μειωθεί. Τι έκπληξη.

Ἡ ἐπιταχυνομένη μείωσις τῆς εὐφυΐας τῶν Εὐρωπαίων ἔχει αἴτια…

Καί, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ κάθε ἠλιθίου καὶ ἀνεγκεφάλου, σκοπεύουν νὰ τὸ …τερματίσουν (!!!):

washingtontimes.com

«Ρατσιστικά τα μαθηματικά, ρατσιστικοί και οι Έλληνες»

του Κίμωνος Χαραλάμπους

Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Illinois θεωρεί πως τα μαθηματικά, η άλγεβρα και η γεωμετρία, διαιωνίζουν τα «προνόμια των λευκών», επειδή οι όροι είναι ελληνικοί και δίνουν στους… Καυκασίους, δηλαδή τους ξανθούς, εύσημα που δεν αξίζουν σε σχέση με το αντικείμενο.
Η καθηγήτρια Rochelle Gutierrez πιστεύει ακόμα πως οι αξιολογήσεις επάνω στην μαθηματική επιδεξιότητα διαιωνίζουν τις διακρίσεις εις βάρος μειονοτικών φοιτητών, σε περίπτωση που έχουν χειρότερες επιδόσεις από τους λευκούς συμφοιτητές τους.

«Σε πολλά επίπεδα, τα μαθηματικά λειτουργούν ως «λευκότητα». Όποιος παίρνει τα εύσημα για την εφαρμογή και την εξέλιξη των μαθηματικών, όποιος είναι ικανός στα μαθηματικά και αυτό που αντιμετωπίζεται ως μέλος της μαθηματικής κοινότητας προβάλλεται γενικά ως λευκός», αναφέρει η καθηγήτρια.
Η Gutierrez επιχειρηματολογεί λέγοντας πως η άλγεβρα και η γεωμετρία διαιωνίζουν επίσης τον ρατσισμό. Ανησυχεί πως τα «προγράμματα μαθημάτων που δίνουν έμφαση σε όρους όπως το πυθαγόρειο θεώρημα διαιωνίζουν (αγαπημένο ρήμα της καθηγήτριας) την αντίληψη πως τα μαθηματικά αναπτύχθηκαν από τους Έλληνες και άλλους Ευρωπαίους»!
Ιδού λοιπόν το πρόβλημα! Οι Έλληνες, οι οποίοι ανέπτυξαν τα μαθηματικά και η γλώσσα τους βασίσθηκε σε αυτά!
Είναι ρατσιστικό, σύμφωνα με την καθηγήτρια, να το θυμόμαστε αυτό, γιατί έτσι οι μη λευκοί θα νοιώσουν άσχημα. Είναι ρατσιστικό να χρησιμοποιούμε την μαθηματική λογική, η οποία ξεκαθαρίζει το τοπίο και αναδεικνύει τους αρίστους, γιατί έτσι σύμφωνα με την καθηγήτρια καταργείται η ισότητα.
Αντίθετα, υποθέτουμε, πως η καθηγήτρια θα συμφωνεί πως η διδασκαλία του τρανσεξουαλισμού και της πολυθρησκευτικότητας στα σχολεία είναι ωφέλιμη!

ἀντιπληροφόρησις

Τρέχα λοιπὸν ἐσὺ Πατριώτη νὰ ἐντοπίσῃς τὸν καλλίτερο δάσκαλο καὶ καθηγητὴ γιὰ νὰ διδαχθοῦν σωστὰ Μαθηματικὰ τὰ παιδιά σου.
Τρέχα νὰ ἀναζητᾷς προγράμματα γιὰ νὰ τὰ στηρίξῃς, πρὸ κειμένου νὰ μορφωθοῦν ἀξιοπρεπῶς.
Τρέχα νὰ ἐντοπίσῃς τὶς ὑποτροφίες ποὺ θὰ τὰ σώσουν ἀπὸ τὴν «Ἑλλάδα ποὺ τρώει τὰ παιδιά της»…
…ἐφ΄ ὅσον, ὅλα αὐτὰ τὰ εὐαγῆ ἱδρύματα ἐπίσης γιὰ τὸ …«καλό μας» μεριμνοῦν. Ξέρεις πόσο σημαντικό εἶναι νά ξεχωρίζουν τούς ἐλαχίστους ἐγκεφάλους καί νά τούς ἐκμεταλλεύονται πρός ἴδιόν τους ὄφελος,στερώντας τους ἀπὸ τὶς κατὰ τόπους κοινωνίες, ἐνᾦ οἱ παραμένοντες στήν κατάντια τους ἰθαγενεῖς θά ἀλληλο-κατασπαράζουν τίς σάρκες τους γιά ἕνα ἐπίδομα;

Κατάλαβες τώρα Πατριώτη γιατί τά «εὐαγῆ ἱδρύματα» τῆς νέας (καί παλαιᾶς) τάξεως πραγμάτων προσφέρουν στό παιδί σου ἕνα …«καλλίτερο μέλλον», ἐνᾦ παραλλήλως μετατρέπουν τά σχολεῖα καί τά Πανεπιστήμια σέ χωματερές;
Γιὰ νὰ μὴν παραμείνῃ ἐδῶ τὸ παιδί σου Πατριώτη.
Γιὰ νὰ ἀπολαύσουν μόνοι οἱ κρατοῦντες τὰ ταλέντα του, πετώντας του μερικὰ ψίχουλα, μὲ τὰ ὁποία ὅμως, κι αὐτὸ κι ἐσύ, θὰ αἰσθάνεσθε …«ἐθνικὰ ὑπερήφανοι», γιατὶ δοξάζεται ἡ χώρα… Λέει…
Ἀλλὰ κι ἐὰν παραμείνῃ ἐδῶ τὸ παιδί σου, μὴν σκᾷς… Θὰ φροντίσουν τὰ παρατρεχάμενα νὰ τὸ κατασπαράξουν. Ἔ;

Ἔως προσφάτως λοιπὸν ἤμασταν συνωμοσιολόγοι.
Ὅταν φωνάζαμε γιὰ τὸ εἶδος τῆς …«γραμματικῆς» φιλιππάκη, γιὰ τὴν ἄμεσο κινητοποίησιν ὅλων τῶν …συμβατῶν γλωσσολόγων (καὶ …«γλωσσολόγων») ὑπέρ της, καθὼς φυσικὰ καὶ γιὰ τὴν κατάργησιν τοῦ ἑλληνικοῦ «χί», φαινόμασταν γραφικοί.
Ὄντως, ἡ «γραμματικὴ» (βάζω εἰσαγωγικὰ στὴν λέξι, διότι μιὰ γραμματικὴ ἐξ ὁρισμοῦ μελετᾷ τὰ γράμματα· ἐτούτη θὰ μποροῦσε ἴσως νὰ λέγεται «φωνηματική», ἐὰν τουλάχιστον ἐδίδασκε ὀρθοφωνία, κάτι ποὺ λείπει ἀπὸ τὰ σχολεῖα μας δυστυχῶς· ἀλλὰ οὔτε αὐτὸ κάνει) αὐτὴ βασίστηκε στὴν «Γραμματικὴ τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας» τῶν David Holton, Peter Mackridge και Ειρήνης Φιλιππάκη-Warburton, μετάφρασις Βασ. Σπυρόπουλος, ἐκδ. Πατάκη (α’ ἔκδ. Routledge, Λονδῖνο 1997). Μιὰ γραμματικὴ γραμμένη ἀπὸ ξένους, γιὰ ξένους ποὺ δὲν γνωρίζουν καὶ θέλουν νὰ μάθουν ἑλληνικά, ἡ ὁποία μεταφράστηκε (τραγελαφικόν· διδασκαλία ἑλληνικῶν ἀπὸ μετάφρασι…) στὰ ἑλληνικά! Φυσικὰ ἡ «γραμματικὴ» τοῦ δημοτικοῦ δὲν εἶναι παρὰ μιὰ προκρούστεια νεοταξικὴ περίληψις, μὲ κεντρικὸ ἰδεολογικοπολιτικὸ σκοπὸ τὴν ὑπονόμευσι τῆς διαχρονικότητος τῆς γλώσσης, δηλαδὴ τῆς πολιτισμικῆς ταυτότητος καὶ κληρονομιᾶς.

Ἰδοῦ τὸ ποῦ ἀπευθύνεται ἡ νέα «γραμματικὴ».

Μά καλά, ἕνας ἔντιμος «γλωσσολόγος» δέν βρέθηκε;

Βρὲ καλῶς τοὺς «γλωσσολόγους»!!!!

Ποιοί «γλωσσολόγοι» εἶναι γλωσσολόγοι;

Ἡ νέα «γραμματικὴ» τῆς Ε’ καὶ Στ’ Δημοτικοῦ.

Συγγραφεῖς τῆς «γραμματικῆς»; Μά ποιοί εἶναι τέλος πάντων;

Τὸ βλέπουμε τώρα στὰ φερόμενα ὡς …«ἀπειλητικὰ σημειώματα κατὰ ἀμ(ο)ίρ-ων!!!

 

Προφανῶς ἤμασταν εἴπαμε συνωμοσιολόγοι…
…ἁπλῶς τὰ γεγονότα ἐπιβεβαιώνουν πώς, κάπου κάπου, οἱ, φερόμενοι ὡς, γραφικοὶ ἔχουν πιθανότητες νὰ ἀντιλαμβάνονται καὶ τὶς σκιὲς καὶ τὶς προπαγάνδες καὶ τοὺς πραγματικοὺς σκοποὺς τῶν σαπροφύτων ποὺ κυριαρχοῦν στὸν πλανήτη.

«Σκοπὸς τῆς δημοσίου παιδείας εἶναι ἡ κοινωνικὴ χειραγώγησις καὶ ὄχι νὰ βοηθήσῃ τὸν μαθητὴ νὰ ἀνακαλύψῃ τὸν ἑαυτό του καί τὶς δυνάμεις του. Τὸ Occasional Letter, ξεκινᾶ ἀπὸ αὐτὴν τὴν βάση καὶ συνεχίζει: Δὲν θὰ ἐπιχειρήσουμε νὰ κάνουμε τοὺς ἀνθρώπους, ἢ τὰ παιδιά τους, φιλοσόφους, ἢ ἀνθρώπους τῆς μαθήσεως, ἢ ἀνθρώπους τῆς ἐπιστήμης. Δὲν ὀφείλουμε νὰ δημιουργήσουμε συγγραφεῖς, ἐκδότες, ποιητὲς ἢ ἀνθρώπους τῶν γραμμάτων. Δὲν θὰ ψάξουμε γιὰ ἐκ γενετῆς καλλιτέχνες, ζωγράφους, μουσικούς, δικηγόρους, γιατρούς, ἱερεῖς, πολιτικούς, δημοσίους ἄνδρες, ἀπὸ τοὺς ὁποίους ὑπάρχουν ἤδη ἄφθονοι. Τὸ καθῆκον ποὺ ἀναλαμβάνουμε, εἶναι πολὺ ἁπλὸ καὶ πολὺ ὄμορφο, νὰ ἐκπαιδεύσουμε αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους, γιὰ μιὰ καλλίτερη ζωή, ἐκεῖ ποὺ εὑρίσκονται. Ἔτσι θὰ ὀργανώσουμε τὰ παιδιά μας καὶ θὰ τὰ μάθουμε νὰ κάνουν καλλίτερα, τὰ πράγματα ποὺ οἱ γονεῖς τους δὲν τὰ κάνουν καὶ τόσο καλά, στὸ σπίτι, στὴν ἐργασία καὶ στὴν φάρμα….»

Ῥοκφέλερ καὶ κοινωνικὸς ἔλεγχος μέσῳ τῆς παιδείας

Γιατί, τελικῶς, ὁ μεγαλύτερος κίνδυνος γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα δὲνεἶναι τὸ μεταναστευτικό, ἀλλὰ τὸ ζήτημα τῆς ἀπαιδείας. Ὄλα τὰ ὑπόλοιπα συμβαίνουν διότι ἤδη τὸ ἀπαιδευτικὸ σύστημα, παγκοσμίως, ἔχει παράξη μαζανθρώπους πιστούς, γιὰ νὰ τὸ ὑπηρετοῦν. Τώρα ποὺ ἀπέκτησε τοὺς πιστούς του μισθοφόρους, ἀπέμεινε τὸ τελευταῖον στάδιον: ἡ ἀπόλυτως ἰσοπέδωσις καὶ ὁριστικὴ μαζανθρωποίησις τῶν ἰθαγενῶν τοῦ πλανήτου!!!

Τό κεντρικό μήνυμα ὅλων αὐτῶν;
Σέ τί μᾶς χρειάζονται τά Μαθηματικά πού ἐξασκοῦν τήν Λογική; Γιά νά κάνουμε λογικές σκέψεις; Μὰ ἐὰν κάνουμε λογικὲς σκέψεις θὰ ἀδυνατοῦν νὰ μᾶς χειραγωγήσουν. Ἔ;
Σέ τί μᾶς χρειάζεται ἡ ὀρθή διδασκαλία τῆς γλώσσης, πού θά μᾶς βοηθοῦσε, ὅσους θὰ τὸ θέλαμε, νά ἐπανά-προσεγγίσουμε τίς κλασσικές ἀξίες καί ἀρχές; Γιά νά διδαχθοῦμε πώς οἱ Φυσικοί Νόμοι ὑπερέχουν τῶν ὑβριδικῶν; Μὰ τότε θὰ συνιστοῦμε ἀπειλή γιά ὅλους αὐτούς πού ἐκπαιδεύονται στά καλλίτερα ἐκπαιδευτήρια παγκοσμίως. Θά μᾶς ἐπέτρεπαν νά ἀποκτήσουμε τά ἀπαραραίτητα διανοητικά ἐργαλεία γιά νά καταργήσουμε τήν δικτατορία τους; Δὲν κάνει…
Σέ τί μᾶς χρειάζεται ἡ διάνοια; Γιά νά προβληματιζόμεθα; Χά… Ἀστεῖο. Αὐτὸ τὸ …προνόμιον ἀνήκει πλέον μόνον στοὺς ἔχοντες. Ἐμεῖς θὰ παραμείνουμε μαζάνθρωποι. Ἔτσι;

Καὶ δὲν φθάνει αὐτὸ μόνον…
Ἐδῶ καταργοῦμε ἐν τελῶς τὴν κλασσικὴ παιδεία (Σοφοκλῆ, Θουκυδίδη) ἀλλὰ στὸ Eton College διδάσκονται ἀρχαία Ἑλληνικὰ (σὲ πολὺ ὑψηλὰ ἐπίπεδα γνωσιακὰ παρακαλῶ!!! Τόσο ὑψηλά, ποὺ οὔτε μποροῦμε ἐμεῖς, οἱ ἀπόγονοι τῶν κλασσικῶν, νὰ συνειδητοποιήσουμε!!!)…

Καὶ τὸ ντύσιμό τους μὲ ποδιές… Αἰῶνες τώρα… Θὰ ἔχουν τοὺς λόγους τους…!!!

Γλυτώσαμε ὅμως ἀπὸ τὴν ποδιά…

Τὰ …«ἰδιαίτερα» σχολεῖα!!!

Ἕνα σχολεῖο ποὺ …ἐξειδικεύεται σὲ παραγωγὴ …«ἡγετῶν»!!!

Ὑπάρχουν σχολεῖα τῶν Illuminati καί στήν Ἑλλάδα;

Εἰδικὰ σχολεῖα γιὰ …«εἰδικοὺς πολῖτες».

Ὅμως…
Πρέπει νὰ περνᾶμε καλά. Νὰ ἀπολαμβάνουμε τὴν ζωὴ μὲ ὅλους τοὺς τρόπους. Νὰ ἀποκτοῦμε ἐμπειρίες.
Ὄχι ἔτσι ἁπλᾶ, διὰ τῆς φυσικῆς ὁδοῦ… Ἀλλοιῶς, μὲ τὸν τρόπο ποὺ μᾶς διαφημίζουν καὶ μᾶς προτείνουν τὰ σαπρόφυτα τοῦ πλανήτου. Μόνον μὲ τὴν βοήθεια τῶν ναρκωτικῶν, τῆς ὁμοφυλοποιήσεώς μας, τῆς ἀφύλου ταὐτότητός μας, τῶν ἐπιμιξιῶν μας, τῆς ὁμογενοποιήσεώς μας καὶ τῆς ἀντιληπτικῆς ὁμοιομορφίας μας μποροῦμε καὶ δικαιούμεθα νὰ ἀπολαμβάνουμε. Ὅλα τὰ ὑπόλοιπα Πατριώτη εἶναι ῥατσιστικά.
Γιὰ αὐτὸ ἄλλως τὲ μᾶς ἔχουν σὲ προσφορὰ καὶ ὅλες αὐτὲς τὶς πολυδιαφημιζόμενες «Παγκόσμιες Ἡμέρες». Διότι ὁ πλανήτης πρέπει νὰ γίνῃ μία ἀγκαλιά. Ἔτσι λέει.
Ἁπλῶς σὲ αὐτὴν τὴν ἀγκαλιά, ποὺ λέει, τὰ παιδιά μας θὰ εἶναι ἐργαλεία καὶ μέσα σεξουαλικῆς ἱκανοποιήσεως κάθε σαπροφύτου ποὺ θὰ τὰ ὀρέγεται. Θὰ συνιστοῦν ἐργαλεία γιὰ νὰ ἐξυπηρετῶνται γιὰ αἰῶνες ἀκόμη καί, τελικῶς διὰ παντός, οἱ ἤδη ἀηδιαστιακοὶ καὶ μισάνθρωποι δυνάστες μας. Θὰ παραμένουν ὑποτελῆ ζῷα, κτήνη, ὑποζύγια πού, ἁπλῶς, θὰ ἐξακολουθήσουν νὰ κινοῦν τὴν κιμαδομηχανὴ τῆς μαζανθρωποιήσεώς μας.
Τόσο ἁπλᾶ, τραγικά, ἀηδιαστικά.

Ὅπως, ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος, ἀντιλαμβανόμεθα σήμερα Πατριώτη, τὸ ἐν λόγῳ πείραμα δὲν ἔτυχε!!!
Ἐπέτυχε!!! Σωστά;

Γιατί ἄλλως τέ ἡ C.I.A., τὸ ὑπερόπλον τῆς τοκογλυφικῆς μαφίας τῶν Bangsters, ἐπιβλέπει, κατευθύνει καί τελικῶς ἐλέγχει σύσσωμο τόν ἐν λόγῳ μηχανισμό; Ἤ μήπως νομίζαμε πώς ἦσαν …τυχαία τά σεμινάρια σέ ἐκπαιδευτικούς ἀπό τήν ἀμερικανική πρεσβεία;

Χά….
(Ναί, ὅσο τυχαία ἦταν ἡ λιακοποίησις-μπαμπινιωτοποίησις τῆς δικῆς μας ἀπαιδείας!)

Χορηγοὶ …«ὑπερηφανείας» μὲ ἀοράτους συνδετικοὺς ἱστούς!!! (α)

Τελικῶς ὁ Μπαμπινιώτης δίδει ἀναφορά στήν Ἀμερικανική πρεσβεία;

Ἐάν, καθ’ οἱονδήποτε τρόπο, ἐντοπίσετε ἀπόλυτες (ἔως …τρομακτικές) ὁμοιότητες μὲ τὰ ὅσα συμβαίνουν στὴν χώρα μας, ἐδῶ καὶ δεκαετίες, μὴν προβληματισθεῖτε γιὰ τὰ αἴτια. Οἱ ἀπαντήσεις εὑρίσκονται στὰ …«σεμινάρια τῆς ἀμερικανικῆς πρεσβείας», στὴν CIA καὶ στοὺς παγκοσμίους τοκογλύφους, ποὺ ἐλέγχουν τὸν πλανήτη μας, μέσα ἀπὸ αὐτὰ τὰ «μαγαζάκια».

Φιντέλ Κάστρο. Ἕνας (ἀκόμη) πράκτωρ τῆς CIA!!!

Κι ἂς ἔλθουμε στὸ νὰ συνοψίσουμε λοιπόν:

  1. Παγκόσμιος ἔλεγχος τῶν Δημοσίων καὶ Ὑποχρεωτικῶν συστημάτων παιδείας ἀπὸ τὸ ἵδρυμα Ῥοκφέλλερ.
  2. Ἐμφύτευσις πρακτόρων μέσα στὰ Πανεπιστημιακὰ Ἱδρύματα, παγκοσμίως, πρὸ κειμένου νὰ ἐπιβλέπεται καὶ νὰ κατευθύνεται συνολικῶς τὸ σύστημα παιδείας πρὸς μίαν καὶ μόνον κατεύθυνσιν.
  3. Ἔλεγχος κι ἐπίβλεψις αὐτῶν τῶν πρακτόρων ἀπὸ τὴν κάθε, κατὰ τόπους, ἀμερικανικὴ πρεσβεία.
  4. Ἐπιβράβευσις, ἀναγνώρισις καὶ προβολὴ ὅλων αὐτῶν ποὺ ἐξυπηρετοῦν τὰ σχέδια μαζανθρωποιήσεως ἀπὸ ὅλα τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, ποὺ φυσικὰ ἐλέγχονται καὶ χρηματοδοτῶνται ἀπὸ τοὺς τοκογλύφους.
  5. Γελοιοποίησις καὶ καταδίωξις, ἢ ἀκόμη κι ἐξόντωσις, ὅσων τολμοῦν νὰ ἀντιστέκονται.
  6. Φυσικὸν ἐπόμενον τῶν παραπάνω ἡ νομομαγειρική, ἠ κατάλυσις τῶν φυλῶν, ἡ καταδίωξις τῶν ἀρνητῶν, ἡ κατάργησις τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ἡ ὁμογενοποίησις καὶ ἡ μαζανθρωποίησις.

Ἀναρωτιέσαι ἀκόμη Πατριώτη σέ τί χρειάζονται τά Ἀρχαία Ἑλληνικά, ἡ Κλασσική Παιδεία καί τά Μαθηματικά;
Δὲς τὶ συμβαίνει στὸν ὑπόλοιπο πλανήτη, γιὰ νὰ καταλάβῃς τὸ πόσο ὡραία μᾶς τὴν ἔστησαν.

Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ στὴν Ἀγγλία, Greeklish στὴν Ἑλλάδα…

Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ στὰ δημοτικὰ τῆς Βρετανίας!!

Τὰ ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ θεραπεύουν.

Τά ἀρχαῖα Ἑλληνικά θεραπεύουν τήν δυσλεξία!

πηγὴ

πηγὴ

Θές καί τό …γελοῖον τοῦ πράγματος;
Ἐνᾦ σὲ ὄλον τὸν πλανήτη πληθαίνουν αὐτοὶ ποὺ ἀντιλαμβάνονται πὼς μόνον ἡ Κλασσικὴ Παδεία, τὰ Μαθηματικὰ καὶ ἡ Ἀριστοτέλειος Λογικὴ θὰ βγάλουν τὴν Ἀνθρωπότητα ἀπὸ τὰ ἀδιέξοδα καὶ θὰ ἀλλάξουν, ῥιζικῶς, τὰ σχέδια τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως πραγμάτων, ποὺ ὁδηγοῦν σὲ συνθῆκες ἀπολύτου μαζανθρωποιήσεως τῶν πληθυσμῶν, ἐδῶ, εἰδικῶς ἐδῶ, ποὺ γεννήθηκε ἡ Λογική, διαθέτουμε τὸν τελειώτερο μηχανισμὸ καταστολῆς μας καὶ διαστρεβλώσεως καὶ ἀποδομήσεως αὐτῆς τῆς παιδείας.
Τυχαῖον θὰ εἶναι κι αὐτό. Ἔ;

Φιλονόη

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply