Γλυτώσαμε ὅμως ἀπὸ τὴν ποδιά…

Τὸ 1982 κατηργήθη ἀπὸ τὰ σχολεῖα ἡ ποδιά, (καὶ εἶπαν νὰ μᾶς τὸ θυμήσουν τὰ δημοσιοκαφρόπαιδα… Τιμῆς ἔνεκεν…!!!)
Μία ποδιά, ποὺ γιὰ πολλὰ πολλὰ χρόνια, ἔδειχνε τὸν μαθητὴ γιὰ μαθητή. Ἀνδρέας ὅμως ἦταν αὐτός. Ἀπαιτεῖτο ἡ …σοσιαλιστικοποίησίς μας.

Κι ἐπέτυχε τὸ πείραμα… Ἀπολύτως…

εἰκόνα

Ἀπὸ τότε ἔως σήμερα ξεμείναμε, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ποδιά, καὶ ἀπὸ ὅση παιδεία μᾶς εἶχε ἀπομείνη…
Ξεμείναμε ἀπὸ ἦθος…
Μὰ κυρίως ξεμείναμε ἀπὸ …μυαλά, ἐφ΄ ὅσον ὅλα τὰ μυαλωμένα παιδιά μας, τὰ ἀναγκαία γιὰ τὴν ἀνάπτυξιν τῶν ἐπιστημῶν καὶ τῶν τεχνῶν, ῥίχνουν μαύρη κι ἄραχνη πέτρα πίσω τους…
Καὶ πολὺ καλὰ κάνουν, ἐφ’ ὅσον τὸ ἑλλαδοκαφριστὰν κατασπαράζει τὰ παιδιὰ τῆς Ἑλλάδος.

Τότε λοιπόν, τὸ 1982, χαρήκαμε ὅλοι, διότι ἀγνοούσαμε τὸ τὶ ἐρχόταν. Κι ἀκόμη περισσότερο ἀδυνατούσαμε νὰ συνειδητοποιήσουμε τὸ πόσο σημαντικὸ ὅπλο εἶναι ἡ ἀ-παιδεία, πρὸ κειμένου νὰ παραμένουμε ἐμεῖς χαχόλοι καὶ τὰ γνωστὰ ῥεμάλια νὰ μᾶς ἀλλάζουν τὰ φῶτα στὰ «θά» καὶ στὰ «ζήτω». 
Πλιάτσικο, λεηλασίες καὶ ἐλπίδες, ποὺ γίνονται ἀποδεκτὰ ἀπὸ ὅλους μας, κατὰ περίπτωσιν, μόνον καὶ μόνον διότι ἐμεῖς ἐκπαιδευόμεθα γιὰ νὰ μένουμε ὁπαδοί/ὑπήκοοι/δοῦλοι, ἂν καὶ τὰ κουδουνισμένα, ποὺ ἐπὶ πλέον μᾶς τὸ παίζουν καὶ σωτῆρες, ἔχουν νὰ μᾶς ἀποδείξουν πὼς τὰ δικά τους παιδιὰ ἔχουν εἰδικοῦ τύπου …ἐκπαίδευσιν!!!
Γιὰ τὸ …δικό τους καλὸ καὶ γιὰ τὸν δικό μας τὸν κακὸ καιρό…

Τὰ …«ἰδιαίτερα» σχολεῖα!!!

Ἕνα σχολεῖο ποὺ …ἐξειδικεύεται σὲ παραγωγὴ …«ἡγετῶν»!!!

Ὑπάρχουν σχολεῖα τῶν Illuminati καί στήν Ἑλλάδα;

Εἰδικὰ σχολεῖα γιὰ …«εἰδικοὺς πολῖτες».

Καὶ δὲν φθάνει αὐτὸ μόνον…
Ἐδῶ καταργοῦμε ἐν τελῶς τὴν κλασσικὴ παιδεία (Σοφοκλῆ, Θουκυδίδη) ἀλλὰ στὸ Eton College διδάσκονται ἀρχαία Ἑλληνικὰ (σὲ πολὺ ὑψηλὰ ἐπίπεδα γνωσιακὰ παρακαλῶ!!! Τόσο ὑψηλά, ποὺ οὔτε μποροῦμε ἐμεῖς, οἱ ἀπόγονοι τῶν κλασσικῶν, νὰ συνειδητοποιήσουμε!!!)…

Καὶ τὸ ντύσιμό τους μὲ ποδιές… Αἰῶνες τώρα… Θὰ ἔχουν τοὺς λόγους τους…!!!

εἰκόνες

Καὶ χώρια τὰ ἀγοράκια ἀπὸ τὰ κοριτσάκια…

εἰκόνες
Θὰ ἔχουν καὶ γιὰ αὐτό, φαντάζομαι, τοὺς λόγους τους…

Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ στὰ δημοτικὰ τῆς Βρεταννίας!!

Καί τί ἔγινε;
Ἐμεῖς γλυτώσαμε ἀπὸ τὴν ποδιά… Γλυτώνουμε κι ἀπὸ τὴν ἀρχαία ἑλληνική… Γλυτώνουμε κι ἀπὸ τὰ λοιπά, ἀναγκαία γιὰ τὸ κτίσιμο τῆς λογικῆς, μαθήματα… Καὶ μένουμε μὲ τὶς ῥεπούσ(τ)ηδες καὶ τὶς δραγῶνες, ποὺ παπαγαλίζουν ὅ,τι τοὺς ὑποδεικνύουν οἱ …λογαριασμοί τους καὶ τὰ κόμματά τους!!!

Εὑτυχῶς. Μεγάλο βάσανο καὶ ὁμοιομορφία καὶ …καταπίεσις ἐκείνη ἡ ποδιά. Μεγάλο βάσανο καὶ τὰ σοβαρὰ μαθήματα. Μεγάλος κόπος. Κούρασις… Κι ἐμεῖς χρειαζόμεθα χρόνο γιὰ τὰ παιδιά μας νὰ τὰ ἐκπαιδεύσουμε στὶς …«θεματικὲς ἑβδομάδες» καὶ στὸ πῶς θὰ θεωροῦν ὡς κάτι ἀναγκαῖον τὸ …δουλεμπόριον!!!

Δὲν ἔγινε λοιπὸν καὶ κάτι πολὺ σπουδαῖον. Ἐμεῖς συστηματικῶς ἐκπαιδευόμεθα γιὰ …σκουπίδια καὶ αὐτοί, ποὺ μᾶς κρατοῦν ἐν βλακείᾳ ἐκπαιδεύονται στὰ βέλτιστα κολλέγια καὶ πανεπιστήμια παγκοσμίως.
Κοινῶς; Ἁπλῶς κρατοῦν γιὰ τοὺς ἑαυτούς τους καὶ τὰ παιδιά τους, τὰ καλλίτερα, ὑψηλότερα καὶ αὐστηρότερα ἐπίπεδα ἐκπαιδεύσεως καὶ σπουδῶν, πραγματικὲς καὶ οὐσιαστικὲς γνώσεις, κλασσικὲς (κι ἄγνωστες σὲ ἐμᾶς τοὺς πολλούς) σπουδὲς καὶ κυρίως  ἀρχαία ἑλληνικὴ γλῶσσα, μαθηματικά, φιλοσοφία κι ἐπιστῆμες…
…ἀλλὰ γιὰ ἐμᾶς ἔχουν τὰ σκουπίδια, ἐντὸς τῶν ὁποίων βασιλεύουν τὰ ἄλλα σκουπίδια, τὰ πρακτοράκια τοῦ (κάθε) πSoros:

εἰκόνα

Τυχαιότητες; Συμπτώσεις; Σοσιαλιστική βλακεία;
Ἤ μήπως κάτι χειρότερον;
Καννίβαλοι ξεκινοῦν ἀπὸ ἔξω (γκράφιτι), εἰσέρχονται ἐντός, βρωμίζουν τὰ πάντα, ἀποδομοῦν τὶς αἴθουσες, τὰ ἐργαστήρια, τὸ ἐπίπεδον τῆς μαθήσεως, κομματικοποιοῦν τὰ πάντα, ἐκβιάζουν τοὺς πάντες καὶ παραμένουν ἐντὸς αὐτῶν τῶν ἱδρυμάτων, μὲ πρόσχημα τὴν ἰδιότητα τοῦ (αἰωνίου) φοιτητοῦ, μόνον γιὰ νὰ ἐπιβλέπουν, τὸ ἐὰν θὰ ξεπατωθῆ πλήρως τὸ ἐπίπεδον τῶν σχολείων καὶ τοῦ ἐνδιαφέροντος γιὰ παιδεία.
Εἶναι τόσο φασιστικὰ καὶ φανατικὰ ἠλίθιοι, ποὺ προστατεύουν τὰ ἐγκλήματά τους, μὲ ὅλα τὰ μέσα.
Ἀκόμη καὶ μαϊμουδίζοντας:

εἰκόνα

Γιατί;
Μὰ διότι οἱ πυλῶνες, οἱ δάσκαλοι, οἱ κατ’ ἐξοχὴν ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν προστασία τῆς παιδείας, μπῆκαν στὴν γραμμὴ τῶν…προοδευτισμῶν, τῆς κατευθυνομένης (ἀπὸ ἱδρύματα τύπου Ῥοκφέλερ) συστηματικῆς ἀποδομήσεως κάθε ἐπιπέδου παιδείας, μὰ κυρίως τῶν …ὑψηλῶν χορηγιῶν καὶ τελικῶς τοῦ ἀπολύτου ἐλέγχου. Τὰ κάστρα, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, ἐκ τῶν ἔσω γκρεμίζονται. Οἱ Κερκόπορτες θέλουν προδότες γιὰ νὰ ἀνοίξουν.

Κι ἐμεῖς; Τί ἔχουμε;
Τὰ ἀπέραντα σκουπίδια. Μὲ αὐτὰ ἀπομείναμε. Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ ἀπομείναμε μὲ αὐτά, ἔφθασε πιὰ ἡ στιγμὴ νὰ τελειώνουμε. Δὲν σώζεται αὐτὸ τὸ μπουρδέλο οὔτε μὲ …σεισμούς. Θέλει νὰ βιώσῃ τὴν ἀπόλυτο ἰσοπέδωσιν καὶ νὰ κτισθῇ πάλι ἀπὸ τὴν ἀρχή. Ὄχι ὅμως μὲ τὰ ἴδια σκουπίδια μέσα του…
…ἀλλὰ σὲ βάσεις ἀληθοῦς καὶ ὑγειοῦς παιδείας, μὲ πρότυπα ἀριστείας καὶ μὲ κανόνες ἀπολύτου Δικαίου καὶ Ἰσονομίας.

Φιλονόη

Σημειώσεις

Περὶ τοῦ τὶ ἀκριβῶς συμβαίνει στὸν πλανήτη, ἰδίως στὰ Παπεπιστήμιά του (κι ὄχι μόνον) τὸ ἀποδεικνύουν τὰ …αὐταπόδεικτα:

Στὸ Πανεπιστήμιον τοῦ Ἐδιμβούργου βλέπουμε αὐτό:

εἰκόνα

Καὶ στὸ Πανεπιστήμιον τῆς Βοστώνης αὐτό:

εἰκόνα

Στὴν Ἀκαδημία τοῦ Ἐδιμβούργου βλέπουμε αὐτό:

εἰκόνα

Στὸ Πανεπιστήμιον τῆς Βαλλέττα βλέπουμε αὐτό:

εἰκόνα

Στὸ Πανεπιστήμιον τοῦ Τέξας βλέπουμε ἀφιέρωμα στὸν Δημόκριτο:

εἰκόνα

Καὶ στὴν Φρανκφούρτη βλέπουμε αὐτό:

εἰκόνα

Ὅμως δὲν εἶναι μόνον αὐτά. Σὲ ὅλον τὸν πλανήτη, κάθε λαὸς ποὺ σέβεται τὸν Ἑαυτόν του, ἐπιλέγει τὴν μία καὶ μόνη κλασσικὴ παιδεία: τὴν Ἑλληνική!!! Τὴν πραγματικὴ Ἑλληνικὴ παιδεία. Αὐτὴν ποὺ προσπαθοῦν νὰ διδάξουν στὰ πολὺ …εἰδικὰ ἐκπαιδευτικά τους ἱδρύματα, ὅπως αὐτὸ τοῦ Eton. Εἴπαμε, τὰ καλλίτερα γιὰ τοὺς …καλλιτέρους…
…ἤ μήπως πάλι λάθος μᾶς τά ἔμαθαν;

Διὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθὲς ἂς δοῦμε καὶ τὸ τὶ ἀκριβῶς ἐπιλέγουν τὰ ἐγχώρια σκουπίδια γιὰ τὶς σπουδές τους καὶ τὶς σπουδὲς τῶν παιδιῶν τους, τὰ ὁποία ἐπίσης μισοῦν κάθε τὶ ἑλληνικὸ καὶ τὸ …ἀποφεύγουν συνήθως. Ἐπίσης θαυμάζουν τὴν ἀγγλική, τὴν γαλλική, τὴν γερμανική… τὴν ὁποιανδήποτε ἄλλην γλῶσσα καὶ πολιτισμό, ἀλλὰ παραλλήλως θέλουν νὰ ἐξαφανίσουν ὁ,τιδήποτε ἑλληνικὸ ἀπέμεινε ὄρθιο.
Θὰ …κοκκινίσω, ὁλίγον, τὰ ἰδιαίτερα …ἐκπαιδευτήρια καθὼς ἐπίσης καὶ τὰ ὀνόματα ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρουν…

Πού σπουδάζουν τα παιδιά των πολιτικών μας;

H κόρη του Παπουτσή στο Yale-εκεί σπούδασε κι ο γιος του Αλογοσκούφη– o γιος του Σκανδαλίδη στο Georgetown, τα δίδυμα της Δαμανάκη στην Αγγλία-δείτε και των υπολοίπων:
Τα πρώτα χρόνια του σοσιαλισμού (στις 18 σοσιαλισμός)- στην εγχώρια λαιφασταιλοβλαχομπαρόκ έκδοσή του- ήθελαν τα κυβερνητικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ αλλά και τους βουλευτές του, να ανταγωνίζονται ποιος θα βγάλει την πιο όμορφη γκόμενα, ποιος θα πρωτοπάει στην Μύκονο-ενίοτε με θαλαμηγούς επιχειρηματιών-ποιος θα οδηγήσει την πιο ακριβή κούρσα και ποιος θ αποκτήσει την πιο μεγάλη βίλα.
Στην συνέχεια ανακάλυψαν τους υπεράκτιους λογαριασμούς και πάει λέγοντας.
Τα ίδια σκατά έκαναν και οι δεξιοί, στην διάρκεια των γνωστών παρενθέσεων που βρέθηκαν στην εξουσία.
Τα τελευταία χρόνια κι αφού τα ταγάρια-τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και της ΝΔ- απέκτησαν πλέον τεράστιες περιουσίες, δόξα και πολυτελή διαβίωση, ανταγωνίζονται ποιος θα στείλει τα βλαστάρια του στο πιο μουράτο κολλέγιο –κυρίως των ΗΠΑ και της Αγγλίας-για σπουδές.
Στην μεγάλη λίστα με τα παιδιά της εξουσίας που σπουδάζουν σε αυτά τα κολλέγια-που χρειάζεται σε πολλές περιπτώσεις και λίγο σπρώξιμο για να επιλέξουν τον κανακάρη σου-προστέθηκαν πρόσφατα η κόρη του Χρήστου Παπουτσή και ο γιος του Κώστα Σκανδαλίδη.
Η κόρη του Παπουτσή σπουδάζει στο Yale και ο γιος του Σκανδαλίδη στο Georgetown.
Κάπου εκεί έξω σπουδάζουν και οι γόνοι όλων σχεδόν των υπολοίπων πολιτικών-φυσικά υπάρχουν και οι εξαιρέσεις με πιο ταπεινές επιλογές-οι οποίοι έφεραν την χώρα στο σημείο της εξαθλιωμένης ζητιάνας που εκλιπαρεί γονατιστή την ξένη ελεημοσύνη για να επιβιώσει. Ήταν οι πολιτικοί μας, από την μεταπολίτευση ως σήμερα, που έφεραν την χώρα σε αυτό το σημείο της ξεφτίλας σε παγκόσμιο επίπεδο.
Κι όμως τόσο οι ίδιοι όσο και οι γόνοι τους ζουν πλουσιοπάροχα σαν ντούροι καπιταλιστές.
Πρόσφατα η κόρη γαλάζιου πρώην κυβερνητικού στελέχους αναρωτιόταν πως είναι να είναι κάποιος φτωχός. Στο σπίτι του συγκεκριμένου κυρίου η τουαλέτα είναι κοντά στα 80 τ.μ και δεν είναι αυτός που φαντάζεσθε.
Το άρθρο που ακολουθεί για τις σπουδές των γόνων της εξουσίας γράφτηκε από την Βασιλική Σιούτη το 2007 στην «Ελευθεροτυπία». Προγενέστερο είναι και το άρθρο της Ολυμπίας Λιάτσου. Αμφότερα όμως διαχρονικά και αποκαλυπτικά.
Σύμφωνα με πληροφορίες η κα Άννα Διαμαντοπούλου σε πρόσφατο ταξίδι της στην Αμερική έκανε ένα τσεκάρισμα του ιδανικού Πανεπιστημίου για τον γιο της.
Την ώρα που ο μέσος Ελληνας αναρωτιέται αν τα δημόσια ή τα «μη κρατικά» πανεπιστήμια είναι καλλίτερα για το μέλλον του παιδιού του και οι πολιτικοί εμφανίζονται διχασμένοι, στην πράξη τα προβλήματα αυτά δείχνουν λυμένα.
Κι αυτό διότι όσοι έχουν την δυνατότητα να σπουδάσουν τα παιδιά τους σε ονομαστά πανεπιστήμια του κόσμου «(…) μακρυά από τον ορυμαγδό των καταλήψεων και την απραξία των απεργιών στα δημόσια ΑΕΙ», όπως έγραψε πρόσφατα και ο καθηγητής Κ. Μπέης, το κάνουν.
 
Στο «κατεστημένο» ανήκει, φυσικά, και το μεγαλύτερο μέρος των πολιτικών. Είναι, δε, χαρακτηριστικό ότι οι περισσότεροι που διετέλεσαν υπουργοί Παιδείας(!) (Γ. Αρσένης, Π. Ευθυμίου, Γ. Παπανδρέου…) δεν εμπιστεύθηκαν τα παιδιά τους στην δημόσια εκπαίδευση, ούτε καν στην πρωτοβάθμια.
 
*Τα παιδιά του «τσάρου» της Οικονομίας, Γ. Αλογοσκούφη, δεν έδωσαν καν πανελλήνιες εξετάσεις. Προτίμησαν το International Baccalaureat (ΙΒ), δηλαδή το διεθνές απολυτήριο, που επιλέγουν όσοι θέλουν να σπουδάσουν απευθείας στο εξωτερικό. Σήμερα, ο πρωτότοκος ο Σπύρος, σπουδάζει Οικονομικά, στο Yale, και η αδερφή του, η Αθηναΐδα, Ιστορία στο London School of Economics (LSE).
*Τα παιδιά της Ντόρας Μπακογιάννη πήγαν επίσης στο εξωτερικό. Η μεγαλύτερη, η Αλεξία, σπούδασε Επικοινωνία στη Σορβόνη και έκανε μεταπτυχιακά στο Πανεπιστήμιο των Παρισίων. Ο γιος της, Κώστας Μπακογιάννης, Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Μπράουν και έχει κάνει μεταπτυχιακά (Δημ. Διοίκηση) στο καλλίτερο πανεπιστήμιο του κόσμου, το Χάρβαρντ.
 
*Ο γιος του Γ. Παπανδρέου, ο Ανδρίκος, αφού αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών, πήγε στις
ΗΠΑ και στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης για να σπουδάσει Οικονομικά. Στην συνέχεια, πήγε στην Νορβηγία για μεταπτυχιακές σπουδές, τις οποίες συνεχίζει σήμερα στο Λονδίνο. Στις ΗΠΑ θα σπουδάσει και η Μαργαρίτα Παπανδρέου, η κόρη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, η οποία είναι στην Γ’ λυκείου προετοιμάζεται κι εκείνη για το ΙΒ.
 
*Σπουδές στην Βρεταννία και στις ΗΠΑ έχουν κάνει και τα τρία παιδιά του Έλληνα επιτρόπου στην Κομισιόν, Στ. Δήμα. Στα βιογραφικά και των τριών φιγουράρουν μερικά από τα σημαντικότερα πανεπιστήμια: Η κόρη του Αντιγόνη σπούδασε βιολογία στο Imperial του Λονδίνου, έκανε μεταπτυχιακά στην Οξφόρδη και διδακτορικό στο Κέμπριτζ. Ο γιος του Κώστας σπούδασε Νομικά στην Οξφόρδη και έκανε μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο της Ν. Υόρκης. Ο μικρότερος γιος, ο Χρήστος, σπούδασε Νομικά στο Queen Mary του Λονδίνου αλλά και στην Νομική Σχολή της Αθήνας. Εκανε μεταπτυχιακό στο LSE και στο ίδιο πανεπιστήμιο έκανε και το διδακτορικό του.
*Ο υφυπουργός Αναπτύξεως, Γ. Παπαθανασίου, έχει δύο κόρες που έχουν σπουδάσει και οι δύο στο Λονδίνο. Η μεγάλη έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων στο King’s College και η μικρή Ευρωπαϊκές Σπουδές και Πολιτική Επιστήμη στο UCL.
 
*Στο Λονδίνο σπούδασαν νομικά και έκαναν master και οι δύο γιοι του Δ. Σιούφα (η κόρη του φοίτησε στο ιδιωτικό κολέγιο, στην Αθήνα, BCA).
*Ο γιος του Β. Πολύδωρα Γιώργος διάλεξε την Ιταλία και το Πανεπιστήμιο του Καμερίνο για να σπουδάσει Νομικά.
*Η κόρη του Γιάννου Παπαντωνίου, η Δάφνη, σπούδασε Κοινωνιολογία και Κοινωνικές Επιστήμες στο Κέιμπριτζ και πήρε μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από την Πολυτεχνική Σχολή τῶν Παρισίων.
 
*Η κόρη του Π. Ευθυμίου (!) Σελήνη έφυγε απευθείας μετά το λύκειο για σπουδές στο Λονδίνο.
*Για την Αγγλία έφυγαν και τα δίδυμα της Μαρίας Δαμανάκη: ο γιος της σπουδάζει Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του York και η κόρη της στο Leicester.
 
*Στη Βρεταννία, στο Essex, σπουδάζει και το παιδί του αντιπροέδρου της Βουλής, Σ. Χατζηγάκη.
Πολλά παιδιά πολιτικών, ωστόσο, προτιμούν να ολοκληρώσουν τις προπτυχιακές σπουδές τους στην Ελλάδα και να φύγουν στις ΗΠΑ ή στην Ε.Ε. για μεταπτυχιακά ή διδακτορικό.
*Οι κόρες του Κ. Σημίτη έχουν περάσει και οι δύο από το Λονδίνο. Η Φιόνα, που είναι ζωγράφος, έκανε μεταπτυχιακά στην Ιστορία της Τέχνης και η Μαριλένα (έχει σπουδάσει στο Πολιτικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών) έκανε μεταπτυχιακά στο Columbia της Νέας Υόρκης και στο London School of Economics, όπου έκανε και το διδακτορικό της.
*Η μεγάλη κόρη του Ν. Κωνσταντόπουλου, η Ζωή, σπούδασε νομικά στην Αθήνα και έκανε μεταπτυχιακά στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης.
 
*Η κόρη του υφυπουργού Αμύνης, Νόρα Μιχαλολιάκου, πήρε μάστερ στο Μάρκετιγκ, στο Stratchlyde της Σκωτίας μετά τις σπουδές της στην Ελλάδα, στο ιδιωτικό κολέγιο «IST» όπου φοίτησε στο τμήμα Διοικήσεως Επιχειρήσεων.
Αρκετά παιδιά πολιτικών, ωστόσο, προτίμησαν να δώσουν πανελλήνιες. Ο γιος του Γ. Παπαντωνίου, Νικήτας, σπούδασε Φυσική στην Αθήνα, έκανε μεταπτυχιακό στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο όπου τώρα κάνει και το διδακτορικό του.
*Οι δίδυμες κόρες του Β. Πολύδωρα, Μαργαρίτα και Κωνσταντίνα, σπουδάζουν στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά Ευρωπαϊκές Σπουδές.
*Η κόρη του Α. Παπαληγούρα ολοκληρώνει τις σπουδές της στο Πάντειο, στο τμήμα ΜΜΕ (ενώ έχει αποφοιτήσει και από την θεατρική σχολή του Θεάτρου Τέχνης).
 
*Τα παιδιά του Σ. Τσιτουρίδη, Κυριάκος και Βιργινία, σπουδάζουν στο Πάντειο, ενώ η κόρη του Γ. Καλού στην Νομική Σχολή της Αθήνας.
*Στην Νομική φοίτησε και η μικρή κόρη του υπουργού Αιγαίου, Αρ. Παυλίδη, αλλά και μία από τις δύο κόρες του υφυπουργού Εσωτερικών, Απ. Ανδρεουλάκου.
*Κάποιοι γόνοι πολιτικών προτιμούν για τις σπουδές τους το ιδιωτικό ελληνοαμερικανικό κολλέγιο Deree: Η μεγάλη κόρη του υπουργού Αιγαίου σπούδασε εκεί Κοινωνιολογία και Management, η κόρη του υφυπουργού Εξωτερικών, Θ. Κασσίμη, Οικονομικά και Επικοινωνία και ο γιος του Τηλ. Χυτήρη Επικοινωνία.

*Σπουδές σε ιδιωτικά ιδρύματα ή απευθείας στο εξωτερικό έκαναν και τα παιδιά των ηγετών της αριστεράς (!!!). Η κόρη της Αλέκας Παπαρήγα, Βασιλεία, επέλεξε το Deree, για να σπουδάσει Οικονομικά, ενώ οι δυο κόρες του Αλ. Αλαβάνου, προτίμησαν τα βρεταννικά πανεπιστήμια για να σπουδάσουν Κοινωνική Ανθρωπολογία και Καλές Τέχνες.

Άρθρο της Βασιλικής Σιούτη δημοσιευμένου στην «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία» στις 14/01/2007-Αντιγραφή: Μ. Ευαγγελίδης

Κι ένα παλαιότερο άρθρο (του 1999) της Ολυμπίας Λιάτσου στην ίδια εφημερίδα:
«Για λόγους ωραρίου, είμαι υποχρεωμένη να στείλω το παιδί μου στο ιδιωτικό», δήλωνε πρόσφατα σε ραδιοφωνική εκπομπή μέλος της κυβερνήσεως του ΠΑΣΟΚ. Όταν τα πράγματα δεν λέγονται με το όνομά τους… Για λόγους που όλοι εμείς ξέρουμε, αλλά εκείνοι δεν τους ομολογούν, δηλαδή για λόγους «ασφαλείας», επιφανή στελέχη της πολιτικής μας ζωής δεν εμπιστεύονται τα παιδιά τους σε δημόσια σχολεία. Προτιμούν να πληρώνουν κάτι παραπάνω (μερικά εκατομμύρια δηλαδή), αλλά να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο. Και να που ετούτες τις ημέρες δικαιώθηκαν. Πόσο δικαιούται όμως ο υπουργός Παιδείας, την ώρα που προσπαθεί να αναβαθμίσει την δημόσια Παιδεία, να επιλέγει για την παιδεία της κόρης του ένα ιδιωτικό σχολείο, από τα πιο εγγυημένα μάλιστα; Γιατί δεν τη στέλνει σε ένα από τα ολοήμερα Δημοτικά σχολεία που νομοθέτησε ο ίδιος και τα διαφημίζει ως τα σχολεία του 2000; Από τους 15 υπουργούς και υφυπουργούς της κυβερνήσεως που τα παιδιά τους πηγαίνουν σχολείο, οι 9 έχουν επιλέξει το ιδιωτικό. Δύο μόνον από τους υπουργούς στέλνουν τα παιδιά τους σε δημόσια σχολεία. Eίναι ο υπουργός Δημοσίας Τάξεως Φιλ. Πετσάλνικος και ο υπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γ. Πασχαλίδης.
Kαι τα τρία παιδιά του κ. Πετσάλνικου πηγαίνουν στο δημόσιο, όπως και το ένα αγόρι του κ. Πασχαλίδη, που είναι στο Γυμνάσιο. Από τους υφυπουργούς, τώρα, σε δημόσιο σχολείο της περιοχής όπου κατοικούν πηγαίνουν ο γιος του υφυπουργού Μεταφορών Ν. Σαλαγιάννη, ο γιος του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας Αλ. Μπαλτά, η κόρη του υφυπουργού Αναπτύξεως Μ. Χρυσοχοΐδη και η κόρη του υφυπουργού Οικονομικών Γ. Δρυ.
Στο Κολλέγιο Ψυχικού πηγαίνει η μικρή κόρη του υπουργού Παιδείας Γ. Αρσένη.
Στο Κολλέγιο είναι επίσης μαθητής του Δημοτικού ο γιος του υπουργού Εξωτερικών Θ. Πάγκαλου.
Στο ίδιο σχολείο και τα δύο παιδιά του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών Γ. Παπανδρέου (η κόρη του στο Δημοτικό, ο γιος του στο Λύκειο).
Στο Αρσάκειο Λύκειο πηγαίνει η κόρη του υφυπουργού Παιδείας Γ. Ανθόπουλου. Στην Λεόντειο Σχολή είναι μαθήτρια στο Λύκειο η κόρη του υπουργού Εσωτερικών Αλ. Παπαδόπουλου.
Στο Αρσάκειο πηγαίνουν στο Δημοτικό τα δύο αγόρια της δεύτερης γυναίκας του υπουργού Οικονομικών Γ. Παπαντωνίου. Στην Σχολή Μωραΐτη είναι μαθήτρια της Β’ Λυκείου η κόρη του υπουργού Περιβάλλοντος Κ. Λαλιώτη. Στην Γερμανική Σχολή, στο Δημοτικό, πηγαίνει ο γιος του υφυπουργού Εργασίας Χρ. Πρωτόπαπα.
Στα Εκπαιδευτήρια των Κωστέα-Γείτονα πηγαίνει, στο Nηπιαγωγείο, ο γιος της υφυπουργού Αναπτύξεως Αννας Διαμαντοπουλου. Στα Πρότυπα Eκπαιδευτήρια στην Θεσσαλονίκη είναι μαθήτρια στο Δημοτικό η κόρη του υπουργού Πολιτισμού Ευ. Βενιζέλου.
Τα παιδιά των συνδικαλιστών της ΟΛΜΕ πλην του γενικού γραμματέα Α. Αντωνάκου, που στέλνει το γιο του σε ιδιωτικό σχολείο, πηγαίνουν στα δημόσια της περιοχής τους.
Aπό τους αρχηγούς κομμάτων μόνον ο πρόεδρος του Συνασπισμού N. Kωνσταντόπουλος έχει παιδιά που πηγαίνουν σχολείο. Στο Kολέγιο Ψυχικού είναι μαθήτρια του Δημοτικού η μικρή του κόρη, ενώ η μεγαλύτερη πηγαίνει Λύκειο, στα Eκπαιδευτήρια Kωστέα-Γείτονα.
H κόρη της γενικής γραμματέως του KKE Aλέκας Παπαρήγα, που τελείωσε το Λύκειο στο Kολλέγιο Ψυχικού, είναι τώρα σπουδάστρια στο Deree, το οποίο είναι Eργαστήριο Eλευθέρων Σπουδών.

Σε ιδιωτικά σχολεία τα βλαστάρια του ΣΥΡΙΖΑ

Φθάνουμε στον Σεπτέμβριο και το επικείμενο άνοιγμα των σχολείων φέρνει ξανά στο προσκήνιο τις ελλείψεις και τα προβλήματα της δημόσιας εκπαιδεύσεως. Μπορεί η κυβέρνηση να δίνει όρκους για την προτίμησή της στην δημόσια εκπαίδευση, αλλά οι υπουργοί δεν φαίνεται ότι προσαρμόζουν τις πράξεις στις διακηρύξεις τους. Πού στέλνουν τα παιδιά τους είναι αλάνθαστη απόδειξη του τι πραγματικά πιστεύουν για τα δημόσια σχολεία. Οι περισσότεροι όχι μόνο επιλέγουν ακριβά ιδιωτικά για τα βλαστάρια τους, αλλά είναι και οι ίδιοι απόφοιτοι προτύπων και ιδιωτικών σχολείων.

Aπό την
Αννα Μιχαήλ

Ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης είναι απόφοιτος της Προτύπου Ευαγγελικής Σχολής Νέας Σμύρνης, αν και πρέπει να πούμε ότι τη μοναχοκόρη του, Μαριάννα, την στέλνει στο δημόσιο σχολείο της γειτονιάς του. Ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης τέλειωσε το Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Αθηνών, από το οποίο αποφοίτησε και ο πρώην βουλευτής Επικρατείας Κωνσταντίνος Τσουκαλάς.

Ο υπουργός Εργασίας Γιώργος Κατρούγκαλος και ο αναπληρωτής υπουργός Ναυτιλίας Θοδωρής Δρίτσας είναι απόφοιτοι της Προτύπου Ιωνιδείου Σχολής του Πειραιά. Το Βαρβάκειο τελείωσαν ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης και ο πρώην πρόεδρος του κόμματος Νίκος Κωνσταντόπουλος. Την Λεόντειο έχει τελειώσει ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκροτήσεως Χριστόφορος Βερναρδάκης, ενώ από το Κολλέγιο Αθηνών, από το πιο προνομιούχο ιδιωτικό σχολείο της χώρας, αποφοίτησε ο υπουργός Πολιτισμού Αριστείδης Μπαλτάς, ο άνθρωπος που αποδοκίμασε την αριστεία και χαρακτήρισε «σχεδόν χιτλερικό πείραμα τα πειραματικά σχολεία»! Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς είναι απόφοιτος της σχολής Μωραΐτη, του άλλου κορυφαίου ιδιωτικού σχολείου της χώρας. Ο υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκροτήσεως Πάνος Σκουρλέτης έχει τελειώσει την Σχολή Ζηρίδη. Το φημισμένο σχολείο Saint Paul School στο Λονδίνο έχει τελειώσει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ενώ η πρόεδρος του κόμματος Πλεύση Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου (που τα βρόντηξε από τον ΣΥΡΙΖΑ) είναι απόφοιτη των Εκπαιδευτηρίων Κωστέα-Γείτονα.

Ο Φίλης καλεί τους γονείς να εμπιστευθούν την δημόσια εκπαίδευση, αλλά αρκετοί σύντροφοί του αγνοούν τις παραινέσεις του, επιλέγοντας για τα παιδιά τους κάποια από τα πιο φημισμένα ιδιωτικά σχολεία της χώρας. Ο Πάνος Σκουρλέτης, ο οποίος έχει αποκτήσει δύο γιους με την σύζυγό του Ορσαλία Προίσκου, δεν επέλεξε να τους στείλει στο παλιό δικό του σχολείο. Ο μεγάλος γιος του έχει ήδη αποφοιτήσει, ενώ ο μικρός φοιτά ακόμα στα Αρσάκεια-Τοσίτσεια Σχολεία της Εκάλης. Η οικογένεια, άλλωστε, μένει στα βόρεια προάστια, δεδομένου ότι ο υπουργός προέρχεται από μεγαλοαστική οικογένεια. Η μητέρα του είναι γόνος της οικογενείας Λαιμού. Στο Αρσάκειο τα ετήσια δίδακτρα είναι περίπου 6.000 ευρώ.

Επηρεασμένος από τις δικές του σπουδές στο Παρίσι και από την αγάπη του για την Γαλλία, ο υπουργός Εργασίας Γιώργος Κατρούγκαλος στέλνει και τις δύο κόρες του στην Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλινών. Πρόκειται για ένα ιδιωτικό σχολείο που ίδρυσαν Γαλλίδες μοναχές και ευρίσκεται στην περιοχή του Νέου Ψυχικού. Εχοντας ο ίδιος πάει από παιδί σε αγγλόφωνα σχολεία, με αποτέλεσμα τις κακές σχέσεις του με την ελληνική γλώσσα, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος συνεχίζει την παράδοση. Τα παιδιά του φοιτούν σε ιδιωτικό αγγλόφωνο.

Ο υπουργός Υποδομών και Δικτύων Χρήστος Σπίρτζης, ο οποίος έχει αποκτήσει με την σύζυγό του, Δήμητρα Φουφρή, έναν γιο και μία κόρη, στέλνει τα παιδιά του στην Ελληνογερμανική Σχολή στην Παλλήνη, η οποία διαθέτει εντυπωσιακή υποδομή σε μια έκταση 25 στρεμμάτων, με γήπεδα ποδοσφαίρου, στίβο, γήπεδα μπάσκετ, τένις, κλειστό γυμναστήριο και πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων. Το βασικό πρόγραμμα του σχολείου γίνεται στα ελληνικά και η γερμανική και η αγγλική γλώσσα διδάσκονται εντατικά. Τα δίδακτρα για κάθε παιδί κυμαίνονται γύρω στα 8.000 ευρώ. Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Νίκος Ξυδάκης έστειλε τον πρώτο γιο του Γαλάτη, που σήμερα είναι φοιτητής, σε πρότυπο πειραματικό.

Ο Γιώργος Σταθάκης, θέλοντας και μη, εμπιστεύθηκε το δημόσιο σχολείο, επειδή η οικογένειά του διαμένει μόνιμα στα Χανιά. Και τα δύο παιδιά του φοίτησαν στο δημόσιο της γειτονιάς τους, δεδομένου ότι η πόλη δεν διαθέτει πρωτοκλασάτα ιδιωτικά. Σε μια σπάνια συνέντευξή της, μάλιστα, η σύζυγός του, Θέμις, έχει δηλώσει ότι «τα παιδιά έζησαν υπέροχα παιδικά χρόνια με τους συμμαθητές τους από την γειτονιά». Η μεγάλη κόρη του είναι πια φοιτήτρια της Ιατρικής, ενώ και ο γιος του τελειώνει το Λύκειο.

Δίδακτρα 8.000 € τον χρόνο

 

Ο Πάνος Καμμένος (φωτογραφία) δεν έκρυψε ποτέ την αστική προνομιούχα καταγωγή του. Φοίτησε, άλλωστε, στην Λεόντειο και στην συνέχεια σπούδασε οικονομικά και ψυχολογία στο πανεπιστήμιο της Λιών και οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων στην Ελβετία.

Για τα πέντε παιδιά του, στα οποία έχει ιδιαίτερη αδυναμία, έχει επιλέξει τα Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα, ένα σχολείο με περίπου 50 χρόνια ιστορίας. Τα δίδακτρα εκεί αγγίζουν τα 8.000 ευρώ τον χρόνο.

Τα τέκνα Παπαδημούλη στις Βρυξέλλες

Ο Δημήτρης Παπαδημούλης (φωτογραφίά), ως ευρωβουλευτής, είχε την τύχη να μπορεί να στείλει την κόρη του, Νεφέλη, και τον γιο του, Φαίδωνα, στο φημισμένο Ευρωπαϊκό Σχολείο των Βρυξελλών. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη εκπαιδευτική εμπειρία. Τα παιδιά μαθαίνουν υποχρεωτικά δύο ξένες γλώσσες, ενώ και το συνολικό πρόγραμμα είναι πολύ υψηλού επιπέδου.

πηγὴ

Πού σπουδάζουν τα παιδιά των πολιτικών μας;

Στα μεγαλύτερα και πιο ακριβά πανεπιστήμια του κόσμου σπουδάζουν οι γόνοι των πολιτικών μας. Σύμφωνα με την εφημερίδα Παραπολιτικά, η κόρη του Αντώνη Σαμαρά σπουδάζει πολιτικός μηχανικός στο Λονδίνο, στο City Univercity London, η κόρη του Ευάγγελου Βενιζέλου στο Georgetown University των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ τα παιδιά του πρώην πρωθυπουργού, Γιώργου Παπανδρέου, σπουδάζουν κι αυτά στο εξωτερικό. Ο γιος του Ανδρέας στο Boston University και στην συνέχεια μεταπτυχιακά στη Νορβηγία. Η κόρη του Μαργαρίτα βρίσκεται στο Λονδίνο και σπουδάζει βιολογία στο Imperial College London.

Kαι οι δύο κόρες του Κώστα Σημίτη σπούδασαν στο Λονδίνο, ενώ τα δύο παιδιά της Ντόρας Μπακογιάννη σπούδασαν στην Αμερική και την Γαλλία. Μόρφωση εκτός συνόρων και για τα δίδυμα παιδιά της Μαρίας Δαμανάκη σε γνωστά πανεπιστήμια της Αγγλίας, ενώ στην ίδια χώρα σπούδασαν και τα τρία παιδιά του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Σταύρου Δήμα.

πηγὴ

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply