Γλυτώσαμε ὅμως ἀπὸ τὴν ποδιά…

Τὸ 1982 κατηργήθη ἀπὸ τὰ σχολεῖα ἡ ποδιά, (καὶ εἶπαν νὰ μᾶς τὸ θυμήσουν τὰ δημοσιοκαφρόπαιδα… Τιμῆς ἔνεκεν…!!!)
Μία ποδιά, ποὺ γιὰ πολλὰ πολλὰ χρόνια, ἔδειχνε τὸν μαθητὴ γιὰ μαθητή. Ἀνδρέας ὅμως ἦταν αὐτός. Ἀπαιτεῖτο ἡ …σοσιαλιστικοποίησίς μας.

Κι ἐπέτυχε τὸ πείραμα… Ἀπολύτως…

Συνέχεια

Περί συνειδήσεως!

Περί συνειδήσεως!Διαβάζω  στό newsbeast ὃτι 114 βο(υ)λευτές μας, ἒπραξαν τό αὐτονόητον καί ὑπέγραψαν ἐπιστολή-αἲτημα, πρός ἐπανέκδοσιν τοῦ τόμου πού τεκμηριώνει μέ ἀποδείξεις, τήν Γενοκτονία τῶν 353.000 Ἑλλήνων τοῦ Πόντου!

Τό αἲτημα παρεδόθη στόν κο Πετσάλνικο, ἀπό τόν γραμματέα πολιτικοῦ σχεδιασμοῦ τῆς Ν.Δ. καί βο(υ)λευτῆ Λαρίσσης, Μάξιμο Χαρακόπουλο.

Ἡ ἒκδοσις, πού ἒχει ἐξαντληθεῖ πρό καιροῦ, ἐκδίδεται ἀπό τό «Ἳδρυμα τῆς Βουλῆς γιά τόν Κοινοβουλευτισμό καί τήν Δημοκρατία» (Ἐδῶ πολλά !!!!!!)

Συνέχεια