Γλυτώσαμε ὅμως ἀπὸ τὴν ποδιά…

Τὸ 1982 κατηργήθη ἀπὸ τὰ σχολεῖα ἡ ποδιά, (καὶ εἶπαν νὰ μᾶς τὸ θυμήσουν τὰ δημοσιοκαφρόπαιδα… Τιμῆς ἔνεκεν…!!!)
Μία ποδιά, ποὺ γιὰ πολλὰ πολλὰ χρόνια, ἔδειχνε τὸν μαθητὴ γιὰ μαθητή. Ἀνδρέας ὅμως ἦταν αὐτός. Ἀπαιτεῖτο ἡ …σοσιαλιστικοποίησίς μας.

Κι ἐπέτυχε τὸ πείραμα… Ἀπολύτως…

Συνέχεια

Τί σχέσις ὑπάρχει ἀνάμεσα στόν Μαυραγάνη καί στόν Ἐμβέρ Χότζα;

Καλησπέρα ἀδέλφια!
Ἔτσι, γιὰ νὰ πάῃ καλὰ τὸ Σαββατοκύριακο, εἶπα νὰ βάλω ἕνα ἀκόμη Quiz.
Ἀπὸ τὴν μία ὁ Ἐμβὲρ Χότζα, πρώην δικτάτωρ τῆς Ἀλβανίας.
Ἀπὸ τὴν Ἄλλην ὁ Γεώργιος Μαυραγάνης, νῦν ὑπουργὸς τῆς κυβερνησούλας…

Μπορεῖτε νά εὕρετε τίς διαφορές;
Ὅταν τὶς εὑρεῖτε θὰ σᾶς πῶ γιὰ τὶς ὁμοιότητες.

.
Συνέχεια