Γλυτώσαμε ὅμως ἀπὸ τὴν ποδιά…

Τὸ 1982 κατηργήθη ἀπὸ τὰ σχολεῖα ἡ ποδιά, (καὶ εἶπαν νὰ μᾶς τὸ θυμήσουν τὰ δημοσιοκαφρόπαιδα… Τιμῆς ἔνεκεν…!!!)
Μία ποδιά, ποὺ γιὰ πολλὰ πολλὰ χρόνια, ἔδειχνε τὸν μαθητὴ γιὰ μαθητή. Ἀνδρέας ὅμως ἦταν αὐτός. Ἀπαιτεῖτο ἡ …σοσιαλιστικοποίησίς μας.

Κι ἐπέτυχε τὸ πείραμα… Ἀπολύτως…

Συνέχεια

Τὸ μῆλο κάτω ἀπὸ τὴν μηλιὰ θὰ πέσῃ…

Παλαιοὶ συμμαθητὲς-συμφοιτητὲς ἦταν τὸ GAPατο καὶ τὸ Ἀντωνάκη. (Ἤ τό Ἀντωνάκι;)
Εἶναι λοιπόν δυνατόν νά μήν  ἐξακολουθήσουν τά κολλητικά τους; Νά μήν ἐξακολουθήσουν τήν παρέα τους καί μετά τό πέρας τῶν σπουδῶν τους; 

Ἀντίπαλοι, (λέμε τώρα) στὴν πολιτικὴ ζωή, ἀλλὰ ἄλλο τὸ φαίνεσθαι κι ἄλλο τὸ τὶ πράγματι εἶναι. 
Κολλητοὶ  οἱ γονεῖς, κολλητὰρια τὰ παιδιά…. Συνέχεια