Τὸ μῆλο κάτω ἀπὸ τὴν μηλιὰ θὰ πέσῃ…

Παλαιοὶ συμμαθητὲς-συμφοιτητὲς ἦταν τὸ GAPατο καὶ τὸ Ἀντωνάκη. (Ἤ τό Ἀντωνάκι;)
Εἶναι λοιπόν δυνατόν νά μήν  ἐξακολουθήσουν τά κολλητικά τους; Νά μήν ἐξακολουθήσουν τήν παρέα τους καί μετά τό πέρας τῶν σπουδῶν τους; 

Ἀντίπαλοι, (λέμε τώρα) στὴν πολιτικὴ ζωή, ἀλλὰ ἄλλο τὸ φαίνεσθαι κι ἄλλο τὸ τὶ πράγματι εἶναι. 
Κολλητοὶ  οἱ γονεῖς, κολλητὰρια τὰ παιδιά….

 

Τὸ μῆλο κάτω ἀπὸ τὴν μηλιὰ θὰ πέσῃ...φωτογραφία

Δὲν ἔχω πρόβλημα βρὲ παιδιὰ μὲ τὰ παιδιά….
Νὰ περνοῦν καλά, νὰ παραμείνουν φιλαράκια γιὰ πάντα, νὰ τὸ γλεντοῦν κάπου κάπου…
Τὸ δούλεμα δὲν ἀντέχω ὅμως!
Δὲν γίνεται νὰ ἔχω μίαν εἰκόνα «ἀντιπάλων» μέσα στὸ κΥνοβούλιο καὶ ἐκτὸς νὰ ἀντικρύζω τέτοιες εἰκόνες.
Τί πασχίζουν νά μᾶς ποῦν; Πώς δέν εἶναι ὅλοι τους στήν ἴδια πλευρά κι ἐμεῖς ἀπέναντι;

Φικονόη.  

(Visited 57 times, 1 visits today)
Leave a Reply