Φιντέλ Κάστρο. Ἕνας (ἀκόμη) πράκτωρ τῆς CIA!!!

Ἐάν, καθ’ οἱονδήποτε τρόπο, ἐντοπίσετε ἀπόλυτες (ἔως …τρομακτικές) ὁμοιότητες μὲ τὰ ὅσα συμβαίνουν στὴν χώρα μας, ἐδῶ καὶ δεκαετίες, μὴν προβληματισθεῖτε γιὰ τὰ αἴτια. Οἱ ἀπαντήσεις εὑρίσκονται στὰ …«σεμινάρια τῆς ἀμερικανικῆς πρεσβείας», στὴν CIA καὶ στοὺς παγκοσμίους τοκογλύφους, ποὺ ἐλέγχουν τὸν πλανήτη μας, μέσα ἀπὸ αὐτὰ τὰ «μαγαζάκια».
Κάθε ὁμοιότης λοιπὸν μὲ τὰ παρακάτω …δὲν ἀποτελεῖ ἀποτέλεσμα συμπτώσεων!!!

Ὁ Φιντὲλ Κάστρο ἦταν πράκτωρ τῆς CIA.

Περισσότερες ἀποδείξεις ὅτι ὁ κομμουνισμὸς εἶναι μία συνολικὴ ἀπάτη.
Ὁ ῥόλος του εἶναι νὰ ἀποτρέψῃ μίαν γνήσια, πραγματικὴ μεταῤῥύθμιση καὶ νὰ ἐπιβάλῃ μίαν καλὰ μεταμφιεσμένη τυραννία.

Ὁ Φουλχένσιο Μπατίστα, (πρόεδρος τῆς Κούβας 1953-59) ἦταν ὁ Καντάφι τῆς ἐποχῆς του, δημιουργώντας ἕνα ἐπικίνδυνο παράδειγμα οἰκονομικῆς ἀνεξαρτησίας ἀπὸ τοὺς τραπεζίτες.

Ὁ «ἐπαναστατικός» Φιντὲλ Κάστρο δὲν ἦταν κάτι περισσότερο ἀπὸ ἕνας τραπεζίτης, ἐπιφορτισμένος στὸ νὰ κρατᾷ τὴν Κούβα στὴν πενία καὶ τὴν ὑποτέλεια, μὴ διαφέροντας ἀπὸ ὁποιονδήποτε ἄλλον ἐγκατεστημένο φασίστα, δικτάτορα τῶν Η.Π.Α..

Σχόλιο Molecule: «Ἡ πλήρης ἱστορία τοῦ Κάστρο εἶναι ἀκόμη χειρότερη, ἀλλὰ τελικὰ θὰ βγῆ στὴν ἐπιφάνεια. Στὴν πραγματικότητα σπρώχνω τὸν φάκελλο – τὸ θέμα εἶναι ὅτι ὁ Κάστρο ἦταν στὸ «Μισθολόγιο» τῆς Citibank καὶ τῆς CIA ἀπὸ τὴν ἀρχή.»

Σχόλιο Makow: Δὲν εἶμαι σίγουρος γιὰ τὸ ποιὲς εἶναι οἱ πηγὲς Molecule, ἀλλὰ ὁ συλλογισμός του φαίνεται εὔλογος. Ἐξ ἅλλου ἡ CIA καὶ ὁ Κομμουνισμὸς εἶναι καὶ τὰ δύο ὄργανα τῶν κεντρικῶν τραπεζιτῶν. Ἐὰν ὁ Κάστρο ἦταν πράγματι -πράκτωρ- τῆς CIA, θὰ ἐξετάσουμε τὴν σύγχρονη ἱστορία ὑπὸ ἄλλο πρίσμα. Ἡ εἰσβολὴ στὸν Κόλπο τῶν Χοίρων, γιὰ παράδειγμα, ἦταν σχεδιασμένη νὰ ἀποτύχῃ, πρὸ κειμένου νὰ διαφημίσουν τὸν JFK καὶ νὰ κάνουν τὸν Κάστρο νὰ φαίνεται καλός. Μία πραγματικὴ ἀμερικανικὴ εἰσβολὴ στὴν Κούβα θὰ ἦτο δικαιολογημένη.
Τώρα καταλαβαίνω γιατὶ δὲν ἔγινε.

Σχόλιο Jim Perloff: «Σημειῶστε τὸν παραλογισμὸ τοῦ ὅτι: Οἱ ΗΠΑ ξόδεψαν δισεκατομμύρια καὶ ἔστειλαν 500.000 στρατιῶτες σὲ ὅλον τὸν κόσμο, στὸ Βιετνὰμ γιὰ τὴν «καταπολέμηση τοῦ κομμουνισμοὺ», ἀλλὰ οὔτε ἕνα δακτυλάκι ἐκούνησαν γιὰ νὰ καταπολεμήσουν τὸν κομμουνισμὸ στὴν αὐλή τους.

by Molecule
(henrymakow.com)

Στὴν δεκαετία τοῦ 1950, οἱ Ἰλλουμινάτι τραπεζίτες David Rockefeller καὶ Eugene Meyer ὀργάνωσαν ἕναν κουβανικὸ συνεταιρισμὸ ἐξορύξεων μὲ τὸ ὄνομα Moa Bay Mining Co.

Ὅπως ὅλοι οἱ κομμουνιστὲς σύντροφοι, -ἔτσι κι- ὁ Ῥοκφέλερ προσέλαβε τὸ Τρίο Στοῦτζες τῆς Καραϊβικῆς, καὶ συγκεκριμένα τὸν Φιντὲλ Κάστρο, τὸν Χάουαρτ Χᾶντ καὶ τὸν Τζὼρζ Μποῦς.
Moa Bay Mining Co.

Ἡ τράπεζα τοῦ Ῥοκφέλερ, ἡ Citi-Bank παρεῖχε τὴν οἰκονομικὴ στήριξη ποὺ χρειάζετο ὁ Φιντὲλ Κάστρο γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τοῦ Μπατίστα, καὶ ὁ Ῥοκφέλερ εἶχε ὠφεληθῆ τὰ μέγιστα ἀπὸ τὴν πλασματικὴ«ἁπαλλοτρίωση» τῶν περιοχῶν ἐξορύξεων Moa Bay, ἀπὸ τὸν Κάστρο

Ὁ Κάστρο ἐκπαιδεύθηκε στὶς τεχνικὲς τῆς οἰκονομικῆς τρομοκρατίας καὶ τοῦ ἀνταρτοπολέμου ἀπὸ τὶς Εἰδικὲς Δυνάμεις τοῦ ἀμερικανικοῦ στρατοῦ. (Συνταγματάρχης William A. Morgan τοῦ Ὀχάιο). Col. William A. Morgan of Ohio.

Ο Rockefeller διετήρησε τὸν πραγματικὸ φυσικὸ ἔλεγχο ὅλων τῶν δραστηριοτήτων ἐκμεταλλεύσεως τῶν κοιτασμάτων πετρελαίου καὶ ἐξορύξεως, τῶν ἐπιχειρήσεων «Κάστρο», ἐνᾦ  ἀπεκόμισε ἐξωφρενικὰ κέρδη, ἀπὸ τὴν τσέπη τοῦ κάθε φορολογουμένου τῶν Η.Π.Α., γιὰ κάποιες ἀτελείωτες …«Διασῴσεις τοῦ Πενταγώνου».

Ὁ Κάστρο ἦταν ὑπηρέτης τῶν Meyer-Rockefeller-Dulles. Μὲ τὴν Zapata Oil ὡς κάλυμμα, σύντομα ἔγινε ὁ ἀγαπημένος τοῦ Μποῦς. Ὁ Κάστρο εἶχε ἐνημερωθῆ ἀναμφίβολα πρὶν ἀπὸ τὴν ἐπικειμένη εἰσβολὴ τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1961, ποὺ θὰ ὁδηγοῦσε κατ’ εὐθείαν στὴν σφαγή τους, σὲ μίαν τελεία πρόκληση πολέμου,  μίαν διασταύρωση πυρῶν, σὲ ἕναν μακρὺ καὶ στενὸ ὄρμο, στὴν κουβανικὴ ἐνδοχώρα, γνωστὸν ὡς Ζαπάτα.

Ἡ ἀεροπορικὴ κάλυψις δὲν θὰ εἶχε κάποιαν διαφορά. Ἡ ἐπιτυχὴς ταπείνωσις τοῦ J. F. Kennedy στὴν ἐπιχείρηση τοῦ Κόλπου τῶν Χοίρων, ὡδήγησε κατ’ εὐθείαν σὲ φῆμες γιὰ τὸν «ἀήττητο» Κάστρο.

Ὁ Κάστρο ὁ Μέγιστος, ἐκπαιδεύθη κι ἐξῳπλίσθη ἀπὸ τὸ Πεντάγωνο, ἐνᾦ ἐχρηματοδοτήθη ἀπὸ τὴν CIA καὶ τὴν Citibank.

Τὸ πρόσωπο ποὺ τοῦ παρέδιδέ τις ἐπιταγὲς πληρωμὴς ἦταν μία κοπέλα ἀπὸ τὴν Οὐκρανία, ποὺ ζοῦσε σὲ μίαν μικρὴ καλύβα στὸ Greenwich τοῦ Κονέκτικατ. Ὡς κάλυψη πωλοῦσε χειροποίητα σαπούνια.

Ἡ CIA ἀκόμη διέδιδε φῆμες ὅτι ἐκατοντάδες δολοφονικὲς ἀπόπειρες κατὰ τοῦ Κάστρο εἶχαν ἀποτύχη ὅλες. Ἐὰν ἦταν πραγματικές, εἶχαν συντονισθῆ μὲ τοὺς συνεργάτες τοῦ Κάστρο, τοῦ προαναφερομένου συνεταιρισμοῦ τῆς Moa Bay Mining and Zapata Oil. Μὲ τέτοιες φῆμες τὰ κοσμικὰ βιβλία παρουσίαζαν τὸν Κάστρο ὡς:«Ὁ ἀήττητος»» .
Σύντομα ἠκολούθησε ἡ δολοφονία ἑνὸς Ἀμερικανοῦ Προέδρου.

Ὁ BATISTA

 Ο Κάστρο ἀντικατέστησε τὸν Γεν. Φουλχένσιο Μπατίστα, (1901-1973,). Στὴν προπαγάνδα του ὁ Κάστρο, χαρεκτήριζε τὸν Μπατίστα ὡς «ῥατσιστικὰ ἀκάθαρτο Κουβανὸ ἐθνικιστική».
Μετὰ τὴν κατάῤῥευση τῆς κουβανικῆς οἰκονομίας στὴν δεκαετία τοῦ 1930, ὁ Μπατίστα συνέθλιψε τοὺς μαρξιστὲς ὑποκινητές, καθιερώνοντας ἕνα Σύνταγμα, τὸ 1940, βασισμένο στὴν κυριαρχία τοῦ λαοῦ τῆς Κούβας.

– Ὡς ἐκ τούτου, τὸ νέο Σύνταγμα τῆς Κούβας ἦταν ἀντίθετο πρὸς τὴν παρεμβατικὴ τροποποίηση τοῦ Teddy Roosevelt τὸ 1901, ἡ ὁποία προσπάθησε νὰ θέσῃ ἕναν σιωνιστικὸ στρατὸ «παντογνωστῶν» (know-it-alls) καὶ στὴν Ναυτιλία τὰ «ἔξυπνα-παντελόνια» στὴν Gitmo,«μὲ τὴν ἐξουσία νὰ λάβουν ὅλα τὰ κατάλληλα μέτρα γιὰ τὴν προστασία τῶν συμφερόντων τῆς σιωνιστικῆς Wall Street στὴν Καραϊβική». (Βλέπε: Gen. Smedley Butler).

– Τὸ Σύνταγμα τοῦ Μπατίστα τὸ 1940 ὑπεστήριζε τὴν Κουβανικὴ κυριαρχία ἐπὶ τοῦ ἐθνικοῦ νομίσματος γιὰ τὴν κυκλοφορία του. Ὁ Μπατίστα ἵδρυσε μίαν Κουβανικὴ Ἐθνικὴ Τράπεζα, καθὼς καὶ μίαν «Ἀγροτικὴ καὶ Βιομηχανικὴ Τράπεζα Ἀναπτύξεως», γιὰ τὴν χρηματοδότηση τῆς  ἐσωτερικῆς οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως, σκοπεύοντας στὴν δημιουργία μιᾶς σταθερᾶς μεσαίας τάξεως ἐφευρετῶν, διανοουμένων καὶ ἐπαγγελματιῶν.

(Βλέπε 1950 CIA ἐγχειρίδιο ἐκπαιδεύσεως ἀπὸ Εἰδικῶν Ἐπιχειρήσεων Γραφεῖο Ἐρευνῶν, «Ἔργο Ἐξέγερσις» ἐκδόσεις Norman La Charite.

πηγὴ

– Μὲ τὸν Μπατίστα, ἡ φυσικὴ γεωργικὴ παραγωγικότης καὶ ἡ (κάθε) εὑρεσιτεχνία, μέσον κι ἐργαλεῖον μηχανικῶν τῆς Κούβας εἶχε τελικὰ τὴν ὑποστήριξη τῆς τοπικῆς κυβερνήσεως. Ἐφαρμόζοντας τὶς ἐθνικιστικὲς πολιτικὲς τοῦ Μπατίστα, χωρὶς τὴν παρέμβαση τῶν μαρξιστῶν-σιωνιστῶν τραπεζιτῶν, ἡ κουβανικὴ οἰκονομία θὰ εἶχε ἀναζωογονηθῆ.

– Ἀλλὰ οἱ μαρξιστὲς-σιωνιστές, πειρατὲς-τραπεζίτες, ποὺ λειτουργοῦν πάντα μέσα ἀπὸ τὸν μονοπωλιακό τους ἔλεγχο τοῦ ξένου ἐμπορίου, καθὼς καὶ  τὰ ἀτελείωτα «ἐμπορικὰ ἐλλείμματα» τοῦ Κάστρο, ἦσαν ἐνορχηστρωμένα γιὰ νὰ ἀποφευχθῇ ὁποιαδήποτε ἐμφάνισις ἐσωτερικῆς οἰκονομικῆς κυριαρχίας, ἰδιαίτερα γιὰ τὴν γεωργία (στὰ τρόφιμα καὶ στὴν ὑγεία, ὄχι στὴν σάκχαρη καὶ τὰ χρήματα), ὅπως ἐπίσης καὶ τὴν ἀνάπτυξη τοῦ τεραστίου ὀρυκτοῦ πλούτου τῆς Κούβας.

– Ὁ Μπατίστα ἔκανε ἐπίσης προμήθειες γιὰ νὰ διαλύσῃ τὴν συγκέντρωση μεγάλης οἰκονομικῆς ἐξουσίας στὰ χέρια ὀλίγων, σιωνιστικῆς ἰδιοκτησίας, ἑταιρειῶν σακχάρεως – οἱ ὁποῖοι μὲ τὴν χρήση φαντακτερῶν δικηγόρων, συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ Φιντὲλ Κάστρο, ἀλλὰ καὶ μὲ συμβιβασμένους δικαστές, εἶχαν ἀποκτήση τὴν κυριότητα τοῦ 70% τῆς καλλιεργησίμου γῆς στὴν Κούβα, ἀπολύοντας ἔτσι ἀσταθεῖς πληθυσμούς, περιπλανομένων κολλήγων, ἀδεκάρων μισθωτῶν καὶ χωρικῶν, ποὺ προσπαθοῦσαν νὰ ἐπιβιώσουν.

– Γιὰ νὰ ἀποφευχθῇ μία μαρξιστικὴ – σιωνιστικὴ ἐξαγορὰ τῆς Κούβας, ἀπὸ μίαν ἐσωτερικὴ ἐξέγερση, χρησιμοποιώντας ἕναν «ἔτοιμο Μαρξιστικὸ πληθυσμό», ὁ Μπατίστα προέτεινε ἐκπαιδευτικὲς μεταῤῥυθμίσεις γιὰ τὸν σχηματισμὸ μιᾶς δημιουργικῆς μεσαίας τάξεως, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἀναδιανομὴ τῶν τεραστίων καὶ ἀχρησιμοποιήτων ἐδαφῶν «ἀμερικανικῆς ἰδιοκτησίας», φυτειῶν σακχάρεως, σὲ ἀγροτικὲς οἰκογένειες τῆς Κούβας.

Ἐν ὀλίγοις, ἐὰν τὸ μοντέλο τοῦ Μπατίστα γιὰ τὴν Κούβα ἐπετύγχανε,  θὰ εἶχε θέση ἕνα ἐπικίνδυνο παράδειγμα γιὰ τὸ οἰκονομικὸ δυναμικὸ τῆς συνταγματικῆς κυριαρχίας, στὴν Κούβα, στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλην τὴν Καραϊβική, ὅπως φυσικὰ καὶ σὲ ὅλην τὴν Νότιο καὶ Κεντρικὴ Ἀμερική. Τὸ σχέδιο Μπατίστα γιὰ τὴν Κουβανικὴ ἐθνικὴ κυριαρχίοα ἔπρεπε νὰ καταστραφῇ.

πηγὴ 

Ὁ τραπεζίτης ἐκτελεστὴς (HITMAN)

Παραθέτουμε ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ προανεφερόμενο ἐγχειρίδιο ἐκπαιδεύσεως τῆς CIA Norm La Charite, «Ὁ Κάστρο ἦταν ἕνας ἀντάρτης, πολὺ πρὶν ἀπὸ τὴν δευτέρα περίοδο ἐξουσίας τοῦ Μπατίστα.  Ὡς πρόεδρος τοῦ φοιτητικοῦ σώματος τῆς Νομικῆς Σχολῆς, ἐνεπλάκη στὴν πολιτικὴ τῆς πανεπιστημιουπόλεως, ἡ ὁποία πολλὲς φορὲς ἔλαβε βίαιες διαστάσεις στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ἀβάνας. Ἦταν ἐπίσης ἕνας ἀπὸ τοὺς ἱδρυτὲς τῆς Union Insurreccional Revolucionaria (UIR), ἑνὸς τρομοκρατικοῦ ὀργανισμοῦ [γιὰ νὰ ἀναδυθῇ ἀργότερα ὡς μοντέλο τῆς Ἂλ Κάιντα], ὁ ὁποῖος φέρεται νὰ ἔχῃ ἐμπλοκὴ σὲ πολιτικὴ δολοφονία. Ὁ Κάστρο ἔχει συλληφθεῖ ἀρκετὲς φορὲς γιὰ δολοφονία, ἀλλὰ οὐδέποτε κατεδικάσθη. Τὸ 1947 ἔλαβε μέρος σὲ μίαν ἀποτυχημένη συνωμοσία γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τοῦ Rafael Trujillo, τότε δικτάτορος τῆς Δομινικανῆς Δημοκρατίας. Ἡ ἀποστολὴ Cayo CONFITES, ὅπως λέγεται, εἶχε σταματήση πρὶν ἐξελιχθῇ».

Πολλοὶ ἐρευνητὲς πιστεύουν ὅτι ὁ Κάστρο εἶχε ἐμπλακῆ τὸ 1948 στὴν δολοφονία ἐνὸς δημοφιλοῦς Κολομβιανοῦ πολιτικοῦ, τοῦ Jorge Eliecer Gaitan (1903-1948).

Δολοφονία Jorge Eliecer Gaitan, Φιντὲλ καὶ CIA!!!

Εἶναι εὐρέως γνωστὸ ὅτι ὁ Gaitan θὰ μποροῦσε νὰ εἶχε ἐκλεγῆ πρόεδρος, ἐὰν δὲν εἶχε δολοφονηθῆ στὶς 9 Ἀπριλίου τοῦ 1948. Ὁ Κάστρο εἶχε προσπαθήση νὰ στρατολογήσῃ τὸν Gaitan, ἀλλὰ ὁ Gaitan εἶχε ἀρνηθῆ ἐπανειλημμένως, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ δολοφονηθῇ, ἐπεὶ δὴ εἶχε μεγάλη πολιτικὴ ἐπιτυχία  καὶ θὰ εἶχε ἀντιμετωπίση τοὺς στόχους τοῦ Ψυχροῦ Πολέμου τῆς ΕΣΣΔ στὴν Καραϊβική.

Ο Gaitan ἦταν ἕνας δικηγόρος στὴν Bogata, ὁ ὁποῖος ἦταν πολὺ δημοφιλὴς στὴν χώρα του, γιατὶ εἶχε ὑπερασπισθῆ μὲ ἐπιτυχία τοὺς ἐργαζομένους, ποὺ ἀπεργοῦσαν στὸ United Fruit Company. Ἡ ἑταιρεία ἐκπροσωπήθηκε ἀπὸ τὴν Sullivan & Cromwell, μίαν ἑταιρεία τῆς Νέας Ὑόρκης, μὲ τὴν ἐπωνυμία City Law, στὴν ὁποίαν ἦταν συνεργάτης ὁ John Foster Dulles. (Ὁ Dulles εἶχε διοικητικὴ θέση στὴν κυβέρνηση καὶ ὁ ἀδελφός του Allen ἦταν διευθυντὴς τῆς CIA. Καὶ ὁ John Moors Cabot, πρῴην πρόεδρος τῆς ἑταιρείας UFC, ἦταν Ἐπίκουρος ὑπάλληλος τῆς Ἐπικρατείας (γιὰ τὶς ἐσωτερικὲς Ἀμερικανικὲς ὑποθέσεις).
Στὶς ὁμιλίες του, ὁ Gaitan διεκρίθη στὴν «πολιτικὴ τῆς χώρας», ἡ ὁποία ἠλέγχετο ἀπὸ μίαν ὁλιγαρχία, μέσῳ τῆς χρήσεως ἐσωτερικῶν πλασματικῶν διαμαχῶν, ἐνορχηστρωμένες ἀνάμεσα στὶς «Φιλελεύθερες» καὶ τὶς «Συντηρητικές» φατρίες, ἀλλὰ καὶ τὴν «ἐθνικὴ χώρα», ἡ ὁποία ἀνταποκρκίνετο στὶς πραγματικὲς πολιτικὲς καὶ οἰκονομικὲς ἀνάγκες ἑνὸς ἔθνους.

Πρῶτο σχόλιο ἀπὸ τὸν Marcos:

Οἱ ΗΠΑ δὲν φημίζονται γιὰ τὴν συστολή τους νὰ εἰσβάλουν σὲ ὁποιανδήποτε χώρα. Εἶναι ἀρκετὰ προφανὲς ὅτι ἦταν σχεδιασμένο νὰ …διασωθῇ  ἡ Κούβα ἀπὸ κάθε ἐπέμβαση τῶν ΗΠΑ.

Ἡ Κούβα ἐπελέγη νὰ εἶναι ἕνα μοντέλο τῆς κομμουνιστικῆς προπαγάνδας, μὲ τὸν ῥόλο τοῦ μικροῦ Δαυὶδ ποὺ ἀντιμετωπίζει τὸν Γολιάθ. Στὴν δεκαετία τοῦ ’60, ἦταν πολὺ δραστήρια σὲ σαμποτὰζ καὶ μὲ τὴν χρηματοδότηση τῆς KGB, ὅλων τῶν εἰδῶν κάθε μαρξιστικῆς δραστηριότητος στὴν Λατινικὴ Ἀμερική. Τὸ σχέδιον (Στρατηγικὴ Ἀντόνιο Γκράμσι) λειτούργησε ἐξαιρετικὰ καλά, φυτεύοντας τὴν μαρξιστικὴ σκέψη στὰ πανεπιστήμια, στὸ δικαστικὸ σῶμα, στὸν Τύπο καὶ τὴν καλλιτεχνικὴ διανόηση.

Τὸ 1990, ὁ Κάστρο καὶ ὁ Λούλα τῆς Βραζιλίας δημιούργησαν τὸ Φόρουμ τοῦ Σάο Πάολο, μίαν πολυεθνικὴ μαρξιστικὴ ὀργάνωση, στὴν ὁποίαν συνηθροίζοντο ἀριστερὰ κόμματα, ἀκόμη καὶ τρομοκρατικὲς ὁμάδες, ὅπως οἱ ἔμποροι ναρκωτικῶν τῆς Κολομβίας FARC. Μέσῳ τῆς ὁλοκληρωμένης ἐφαρμογῆς συγχρόνων στρατηγικῶν τῆς προπαγάνδας καὶ τῆς ἐκλογικῆς ἀπάτης, ἦσαν σὲ θέση νὰ ἀναλάβουν τὸ σύνολο τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς, μὲ ἐξαίρεση λίγες χῶρες, ὅπως ἡ Παραγουάη.

Μπίνγκο! Ἡ νέα παγκόσμια τάξις ἔχει τώρα μίαν ἡνωμένη περιοχὴ (μία ἀπὸ τὶς δέκα παγκοσμίως) κάτω ἀπὸ τὸν ἔλεγχο τοῦ μαρξισμοῦ, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸν ἴδιο σκοπό, ὀνομάζεται δέ, ἀνεπισήμως,  UNASUR. Πλήρης πολιτικὴ διαφθορά, ἀπόλυτος ἀποχαύνωσις τοῦ πληθυσμοῦ, σκλαβωμένοι καὶ ἀλλοτριωμένοι ὑπάκουοι πολῖτες στὰ χέρια τῶν αἱματηρῶν μαρξιστῶν δικτατόρων, ὅπως ὁ Μαδοῦρο ἢ ὁ Μοράλες.

Σημείωσις ἱστολογίου:

Ὑπ΄ ὄψιν ἐπίσης πὼς καὶ ὁ Μαδοῦρο, ἀλλὰ καὶ πολλοὶ ἀκόμη «κομμουνιστές» ἡγέτες τῆς περιοχῆς, εἶναι κι ὁλίγον …«περιούσιοι»!

Κάτω ὁ Maduro

Καὶ ἡ Βενεζουέλα στὸ στόχαστρο τῶν τοκογλύφων.

Ὁμοίως, κρίνοντας ἐκ τῶν ὀνομάτων (τὸ Γκοντζάλες, μητέρα Μπατίστα, πληροφορίες κι ἐδῶ, ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ πλέον προσφιλῆ ὀνόματα τῶν Μαῤῥάνος ἤ, ἄλλως, τῶν σεφαρδιτῶν -ἢ σεφαραδιτῶν-  ἑβραίων τῆς Ἰσπανίας, ποὺ ἐπισήμως …ἄλλαξαν τὴν θρησκεία τους, τὰ ὀνόματά τους καὶ τὶς συνήθειές τους. Ἐν τούτοις δὲν ἄλλαξε κάτι, ἐφ΄ὅσον οἱ τακτικὲς παρέμειναν ἴδιες καί, τελικῶς, στὴν πλειοψηφία τους οἱ ἡγέτες καὶ τῆς Κεντρικῆς Ἀμερικῆς, τῆς Νοτίου Ἀμερικῆς, ἀλλὰ καὶ τῆς Κούβας, παρέμεναν καὶ παραμένουν «παιδιὰ τοῦ ἰδίου θεοῦ»!!! (Βάσει πάντα ἐπισήμων παραδοχῶν ἡ τοποθέτησίς μου. Γιὰ τὸ μέγεθος αὐτῆς τῆς τακτικῆς δὲν μποροῦμε νὰ ἀποφανθοῦμε ἀσφαλῶς, παρὰ μόνον μὲ ἐκτιμήσεις ἢ μὲ …«κατὰ λάθος» ἀναφορές-!!!-, ὅπως αὐτὴν πού, βάσει τῆς ὁποίας, ὁ ἴδιος ὁ Μαδοῦρο, γιὰ νὰ ἀποδείξῃ τὸ …ὅμαιμόν του, ὁμολόγησε δημοσίως τὴν καταγωγή του-!!!-, ἀξιώνοντας, ἐμμέσως πλὴν σαφῶς, νὰ γίνῃ σεβαστὴ καὶ νὰ πάψουν νὰ τὸν ἀπειλοῦν μὲ ἀνατροπή.).

Τῆς αὐτῆς «φατρίας», τοῦ ὁμαίμου, ἦσαν καὶ οἱ Ῥομανῶφ (βλέπε συγγένειά τους μὲ τὸν Κάιζερ καὶ τὸν Γεώργιο τῆς Ἀγγλίας)…

Σύμβολα καὶ οἰκόσημα… (στ)

Σύμβολα καὶ οἰκόσημα… (ε)

…ἀλλά, κάτι τέτοιο δὲν ἐμπόδισε τοὺς τοκογλύφους, νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τὴν παρουσίαν του, ἐφ΄ ὅσον ἀντεστάθησαν στὴν κομμουνιστικοποίησιν τῆς Ῥωσσίας (πείραμα «κοκκίνου ἐπαναστάσεως»).

Μία μικρὴ ἀναδρομὴ στὸ ποιοὶ …ἔστησαν τὴν «Κόκκινη» (σοβιετική) Ἐπανάσταση.

Ἡ Κόκκινη, Σιωνιστικὴ καὶ ῥατσιστικὴ Ῥωσσία τῶν τραπεζιτῶν καὶ τοῦ Τρότσκυ.

Jacob Schiff. Ὁ τραπεζίτης ποὺ χρηματοδότησε τὴν «Κόκκινη Ἐπανάστασιν»

Ἦσαν ἀπείθαρχοι.

Μία οἰκογένεια (ΜΟΝΟΝ) ἐλέγχει τά πάντα στόν πλανήτη;

Γιὰ αὐτὸ καὶ ἔπρεπε νὰ πληρώσουν.

(Ἀντι) Φασισμός Α.Ε.; Ἤ… Οἱ τοκογλύφοι συσπειρώνουν τοὺς ἐχθροὺς τῶν ἐχθρῶν τους!!!

Τοκογλυφία καὶ «ἀντιφασισμός» εἶναι ΕΝΑ καὶ τὸ ΑΥΤΟ!!!

Ὁ μαρξισμὸς πρέπει νὰ ἔλθῃ πρὶν ἀπὸ τὰ τέλεια καθεστῶτα τῆς νέας παγκοσμίου τάξεως, ὅπως ἐκεῖνο στὴν Κίνα, ἐπειδὴ καταστρέφει τις παραδοσιακὲς ἀξίες, τὶς ἀτομικὲς ἐλευθερίες καὶ κάθε εἴδους πιθανὴ ἀντίσταση τῆς μεσαίας τάξεως, ὑπὸ τὸν ἀπόλυτο ἔλεγχο τῶν Illuminati. Ἡ Κούβα ἦταν τὸ κλειδὶ γιὰ τὴν ἀπόλυτο κυριαρχία τους στὴν Λατινικὴ Ἀμερική. Δὲν εἶναι λοιπὸν περίεργο τὸ ὅτι ὁ Κάστρο δέχεται τοὺς ἐπαίνους ἀπὸ τὸν Ὀμπάμα, τὸν Ban Ki Moon, τὸν Mark Zuckerberg, τὸν Πάπα καὶ αὐτὴ τὴν ἑβδομάδα, ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὸν Φρανσουὰ Ὀλάντ καὶ τὴν Γαλλία.
Vinco, Vici, Victum. Τὰ κατάφερε!

Ο Carmindo γράφει:

Ὅπως ὁ Henry, «Δὲν εἶμαι σίγουρος γιὰ τὸ ποιὲς εἶναι οἱ πηγὲς τοῦ Molecule». Ἀλλὰ εἶμαι βέβαιος ὅτι ὁ κομμουνισμὸς εἶναι ἕνα πολὺ χρήσιμο ἐργαλεῖο γιὰ νὰ κερδίσῃς πολλὰ χρήματα καὶ ὁ Φιντὲλ εἶναι ἕνα ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἐργαλεῖα.

Ἕνα παράδειγμα, Ἀγκόλα κ.λπ.

Τὸ 1974, τὸ αὐταρχικὸ πορτογαλικὸ καθεστὼς ἀνετράπη ἀπὸ στρατιωτικὸ πραξικόπημα.

Συμπτωματικά, τὸ Κομμουνιστικὸ Κόμμα – διείσδυσε στὸ στρατιωτικὸ – καὶ ξεκίνησε μίαν ἐκστρατεία γιὰ νὰ ἐγκαταλείψουν τὶς ἀποικίες τῆς Πορτογαλίας στὴν Ἀφρική: τὴν Ἀγκόλα, τὴν Μοζαμβίκη καὶ τὴν Γουινέα-Μπισάου.

Μὲ τὴν ἀνεξαρτησία, σχεδὸν ἕνα ἑκατομμύριο λευκοὶ Πορτογάλοι ποὺ ζοῦσαν ἐκεῖ ἠναγκάσθησαν νὰ ἐγκαταλείψουν τὰ σπίτια, τὰ αὐτοκίνητα, τὶς ἐπιχειρήσεις, τὰ ἀγροκτήματά τους, κλπ …

Οἱ μαρξιστικὲς κυβερνήσεις (MPLA στὴν Ἀγκόλα, FRELIMO στὴν Μοζαμβίκη, PAIGC στὴν Γουινέα) ἐπεβλήθησαν στοὺς  Ἀφρικανικοὺς πληθυσμούς, καταστρέφοντας τὶς χῶρες τους.
Ἀλλά… Ἔκπληξις! Τὰ ἀμερικανικὰ συμφέροντα πετρελαίου στὴν Καμπίντα (Ἀγκόλα) οὐδόλως ὑπέφεραν!!!

Ἡ Gulf Oil Corporation (τώρα Chevron) διετήρησε τὶς ἐξορύξεις πετρελαίου στὴν Καμπίντα μὲ τὴν μαρξιστικὴ κυβέρνηση.

Προσπαθῆστε νὰ μαντέψετε ποιὸς εἶχε χιλιάδες στρατιῶτες, ποὺ πολεμοῦσαν στὸ πλευρὸ τῶν κομμουνιστῶν, κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ἐμφυλίου πολέμου, ποὺ ἐπηκολούθησε στὴν Ἀνγκόλα, τὴν ἴδια στιγμή πού ἡ μαρξιστική κυβέρνησις  προστάτευε τὴν Chevron;
Ναὶ … ὁ Φιντὲλ Κάστρο τῆς Κούβα!

Σχετικὰ μὲ αὐτό, θὰ ἤθελα νὰ συστήσω τὸν ἀείμνηστο καθηγητὴ Antony Sutton μὲ τὸ ἔργο του: «THE BEST ENEMY MONEY CAN BUY» Τὸν παραθέτω: «Ὅπως ἐπιγραμματικὰ ἐδήλωσε ὁ γερουσιαστὴς William L. Dickinson (Ἰούλιος 1985), «Τὰ κουβανικὰ στρατεύματα προστατεύουν τὰ ἀμερικανικὰ συμφέροντα πετρελαίου καὶ ἐμποδίζουν τὸ κόμμα UNITA να μὴν ὑπερβῇ τὸ κόμμα MPLA.»

Ἔτσι, ταὐτόχρονα:

  • Ἕνα ἑκατομμύριο Πορτογάλων πολιτῶν στερεῖται τὰ πάντα, ἀπό τούς κομμουνιστές;
  • Ἡ Chevron προστατεύεται ἀπό τούς ἰδίους τοὺς κομμουνιστές;
  • Τὰ στρατεύματα τοῦ Φιντὲλ Κάστρο βοηθοῦν τοὺς κομμουνιστὲς ποὺ βοηθοῦν τὴν Chevron.

Δὲν μπορῶ νὰ σκεφθῶ καλλίτερο παράδειγμα, γιὰ νὰ τονίσω τὰ ἐπιχειρήμα τοῦ Molecule.

μετάφρασις
Σωτηρία Λάμπρου

πηγὴ

Τί δέν καταλαβαίνουμε;
Τὴν ἐπαγγελματικὴ προπαγάνδα.
Δὲν ὑπάρχει, τὴν σήμερον (κι ὄχι μόνον) ἡγέτης ἐπὶ τοῦ πλανήτου ποὺ νὰ μὴν εἶναι ἀπὸ ὁλίγον ἔως πολὺ …«φυτευτός», γιὰ νὰ ἐξυπηρετῇ συγκεκριμένους σχεδιασμοὺς καὶ συμφέροντα.
Αὐτὸς ὁ κάθε …«φυτευτός» ἡγέτης πορεύεται πρὸς τὴν κομμουνιστικοποίησιν τῆς κοινωνίας του, μὲ τὸ καλὸ ἢ μὲ τὸ κακό, μέσα ἀπὸ πολυσέλιδα νομομαγειρέματα. Νομομαγειρέματα, ποὺ ὅπως στὴν χώρα μας, ἔρχονται ὑπὸ τὴν μορφὴ ἐντολῶν καὶ οὐδέποτε ὑπὸ τὸ πρίσμα τῆς μελέτης τους, τῆς ἐπεξεργασίας τους καὶ τῆς διαπραγματεύσεώς τους, ἀλλὰ ἐφαρμόζονται ἐρήμην τοῦ λαοῦ καὶ πάντα εἰς βάρος τοῦ κάθε λαοῦ.
Ἑὰν ἐδῶ στὸ ἑλλαδοκαφριστὰν τὸ λέμε «μνημόνια» καὶ στὴν Λιβύη «ἐμφύλιο», δὲν ἔχει σημασία. Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς μοντέλο εἶναι καὶ στὰ ἴδια ἀποτελέσματα στοχεύει: ἀπόλυτος δουλοποίησις τῶν πληθυσμῶν, σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ πλάτη τοῦ πλανήτου μας, μὲ σταθερὰ ἐκπαίδευσιν τῶν πάντων στὸ νὰ θεωροῦν τὸν κομμουνισμὸ ὡς …πανάκεια. (Γιὰ αὐτὸ ἄλλως τέ, ἀκόμη καὶ σήμερα, ἀριστεροδεξιοὶ καὶ κάθε εἴδους «σκεπτόμενος πολίτης», ἀρνοῦνται νὰ συνειδητοποιήσουν πὼς ναί, ἔχουμε κομμουνιστικοποιηθεῖ, ὡς Ἡνωμένη Εὐρώπη, ἤδη κι ἀπὸ καιρό!!!)
Εἶναι δὲ τόση ἡ λοβοτομή μας, ποὺ ἔχουμε ἀρχίσει νὰ ἀντιλαμβανόμεθα τὶς βασικὲς ἀνάγκες ἐπιβιώσεώς μας, βάσει Φυσικῶν Νόμων, ὡς …ἀναληθεῖς, ψευδεῖς καὶ ἄχρηστες, ἐνᾦ ὑπηρετοῦμε, ἀποδεχόμεθα καὶ τελικῶς ὀνειρευόμεθα ἕνα ἀπόλυτο μοντέλο παρὰ Φύσιν κομμουνιστικοποιήσεως γιὰ τὸν πλανήτη. Στὴν πραγματικότητα, μὲ τὰ δημόσια ἐκπαιδευτικὰ συστήματα, ποὺ ἐπὶ πλέον εἶναι καὶ ὑποχρεωτικά, ἀλλὰ καὶ μὲ τὶς στοχευμένες (θετικὲς ἢ ἀρνητικές, κατὰ περίπτωσιν) προπαγανδιστικὲς μεθοδεύσεις τοῦ Τύπου, ἔχουμε σχεδὸν φθάσει στὸ …πέρας. .

Θά τά καταφέρουν τά σαπρόφυτα νά ἐπιβάλουν τά σχέδιά τους; Ἤ ὄχι;
Ἐγὼ λέω πὼς ὄχι.
Ἀλλὰ ἔχουμε δρόμο γιὰ νὰ δοῦμε τὰ πρῶτα ἀποτελέσματα τῆς ἀποτυχίας τους.

Ἔως τότε ἁπλῶς θὰ παρατηροῦμε πολυεπίπεδες ἀνατροπές, σὲ κοινωνικο-πολιτικο-οἰκονομικὰ ἐπίπεδα, μὰ ἐλάχιστοι θὰ ἀντιλαμβάνονται πὼς εἶναι μία σκέτη κομμουνιστικοποίησις ὅλο αὐτὸ ποὺ ζοῦμε, ἐφ΄ ὅσον μόνον τὰ νομομαγειρέματα εἶναι ὁ πραγματικὸς στόχος τῶν κρατούντων. Νομομαγειρέματα ποὺ κάνουν τὸ ἄσπρο νὰ φαίνεται …μαῦρο, ποὺ στρέφεται πάντα κατὰ τῶν λαῶν καὶ ποὺ μετατρέπει, τὸ ὑπὸ σκοταδισμὸν πλῆθος, σὲ μᾶζες ἀπολύτως χειραγωγούμενες. Μάζες ποὺ στὸ βάθος κάθε τους δράσεως, θὰ φαντάζη, ὡς καροτάκι, κάποια ἐλπίς, ἐνᾦ θὰ παραμένη ζωντανὴ (ἀλλὰ …καταῤῥέουσα) ἡ …ἀπειλὴ ἢ τὸ …ὄνειρο τοῦ καπιταλισμοῦ!!!
Πρόθυμοι ἀρκετοί, γιὰ κάθε ὀπτική…
Πολεμιστὲς λίγοι, καθαροί, διαυγεῖς μὰ τελικὰ ἱκανοὶ νὰ πάρουν ἐπάνω τους τὸ κόστος τῶν ἀγώνων παγκοσμίως.

Φιλονόη.

Σχόλια στὸ « Φιντλ Κάστρο ταν πράκτωρ τς CIA»

Steve ἔγραψε:
(13 Μαΐου, 2015):

νδιαφέρον ρθρο γιὰ τν Φιντέλ. πάρχει πράγματι μφιβολία τι σ κάποιο σημεο τς καριέρας του, Φιντλ συνηργάσθη μ τὴν CIA. Κούβα ταν μία π ατὲς τὶς χρες που ατταν πολύτως ναγκαο γιὰ ὅποιον  φιλοδοξεῖ μίαν καριέρα στὴν πολιτική. τσι, Κάστρο εχε τοὐλάχιστον ἕναν πράκτορα τς CIA νὰ τν ποπτεύῃ. Γιὰ παράδειγμα, Neill Macaulay (ἕνας π τος καθηγητές μου στὸ Πανεπιστήμιο τς Φλόριντα), ποος δημοσίευσε «Τ χρόνια μου ς παναστάτης τοῦ Κάστρο » κα ποος ἦταν ἕνας βαρει πλισμένος διοικητς διμοιρίας κατ τὴν διάρκεια τς ξεγέρσεως το Κάστρο.

Καντάφι, εθε Θες νὰ ναπαύσῃ τὴν ψυχή του, ἀνετράφη ὡς Βεδουΐνος κα ν ταν στὸ κολλέγιο γύρω στὸ 1961 κανε να ναίμακτο πραξικόπημα κα πρε τ πετρέλαιο τς χώρας του πίσω π τος τραπεζο-γκάνκγστερς. Τ 1973, στὴν συνέχεια δωσε λον τν ἔλεγχο κα ταν πλ νας καλοπληρωμένος φαινομενικς ρχηγς . Εχε δημιουργήση μίαν πραγματικὴ δημοκρατία, που 2000 μάδες τν 2000 νθρώπων θ ψήφιζαν π’ εὐθείας τὶς δράσεις τν κυβερνήσεών τους, χωρς κπρόσωπο. Ατὸ ποὺ ξεκίνησε, ἦταν μία χώρα, ποὺ μοιράζεται τν πλοτο της μ τος πολῖτες της. Δωρεν στέγασις, κπαίδευσις, γεία, κόμη κα μισθὸς γιὰ νὰ παντρευθοῦν. Ο τραπεζο-γκάνκγστερς τν ΗΠΑ κατέστρεψαν μίαν μετριοπαθὴ σταθερχώρα, ποὺ εχε ξασφαλίση τ ποθέματα νερο της σ μίαν ρημο.

Ὁ James Perloff ἔγραψε:
(13,
Μάη το 2015):

Τ μέσα μαζικς νημερώσεως τν ΗΠΑ κα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ἠργάσθησαν περωρίιακῶς γιὰ νὰ βάλουν τὸν Κάστρο στὴν ἐξουσία. Μία σειρὰ ἄρθρρων ἀπὸ τν New York Times το δημοσιογράφου Herbert

L. Matthews (CFR) πεισε τος μερικανος τι Κάστρο ἦταν George Washington τς Κούβας. Κάστρο ἐχαρακτηρίσθη στὴν Ed Sullivan Show

 

κα τν Jack Paar.

Τ καλλίτερο ναλλακτικ βιβλίο ποὺ διάβασα, σχετικὰ μὲ τὴν Κούβα, ἦταν τό: «ΣΤΙΛΕΤΟ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ: ΟΙ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΑ (1968)» π τν Κουβαν ξόριστο Μάριo Λάζο. πεκάλυψε γιατ ο Κουβανο πεδέχθησαν τὸ νὰ ναλάβῃ τὴν ἐξουσία ὁ Κάστρο: Τ Μέσα Μαζικῆ Ἐνημερώσεως τν ΗΠΑ, σ μίαν ἐπίθεση κολακείας, εἶχαν πείση τοὺς πολῖτες πὼς ὁ καλλίτερος τρόπος γιὰ νὰ διατηρηθῇ ἡ φιλία μὲ τὴν Ἀμερική, θὰ ἦταν νὰ ἀποδεχθοῦν τὸν Κάστρο!

Ὁ Earle Ε Τ Smith, ποος ταν Πρέσβυς τν ΗΠΑ στὴν Κούβα, ργότερα, επε μ ελικρίνεια: «ντιθέτως, Κάστρο δὲν θ μποροσε νὰ καταλάβῃ τν ξουσία στὴν Κούβα χωρς τὴν βοήθεια τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν.  Ο πηρεσίες τς μερικανικς κυβερνήσεως κα Τύπος τν νωμένων Πολιτειν παιξαν ναν σημαντικ όλο στὸ νὰ φέρουν τν Κάστρο στὴν ξουσία …. ς Πρέσβυς τν ΗΠΑ στὴν Κούβα, κατ τὴν διάρκεια τῆς κομμουνιστικς παναστάσεως το Κάστρο τ 1957-1959, γνώριζα π πρτο χέρι τ γεγονότα ποὺ ᾠδήγησαν στν νοδο το Φιντλ Κάστρο … Τ Στέιτ Ντιπάρτμεντ μ συνέπεια παρενέβη -θετικά, ρνητικά, μὰ κα μ πονοούμενα, γιὰ νὰ πιφέρῃ τὴν πτώση τοῦ Προέδρου Φουλχένσιο Μπατίστα, καθιστώντας τσι δυνατν γιὰ τν Φιντλ Κάστρο νὰ ἀναλάβῃ τὴν διακυβέρνηση τῆς Κούβας. (πιστολ πρς Νέα Ὑόρκη, Times, 26/9/1979).

Συμφων πίσης μ τν Molecule γιὰ τὸν Κόλπο τν Χοίρων καὶ τὶς ἀποτυχημένες «ἀπόπειρες  δολοφονίας». Ὁ στρατς τν ΗΠΑ θ μποροσε εκολα νὰ καθαιρέσῃ τν Κάστρο κα λας τς Κούβας θ τ εχε ποστηρίξη.

Σημεισατε τν παραλογισμ τι: Ο ΗΠΑ ἐξόδευσαν δισεκατομμύρια κα στειλαν 500.000 στρατιτες σ λο τν κόσμο, στοὸΒιετνμ γιὰ τν« καταπολέμηση το κομμουνισμο », λλ δὲν κούνησαν κάποιο δακτυλάκι τους, γιὰ νὰ καταπολεμήσουν τὸν κομμουνισμὸ στὴν αὐλή τους.  νησ το Κάστρο εναι μόνον 90 μίλια πὸ τὶς ἀκτές μας). ἡ CIA θ μποροσε νὰ ἔχῃ δολοφονήση εὔκολα τὸν Κάστρο. Ἀνέκαθεν πίστευα τι μθος γιὰ τς «πόπειρες» ἦταν πλ διαδόσεις καὶ «δῆθεν διαῤῥοές».

να ἀκόμη ἐνδιαφέρον στοιχεῖο: ὁ Κάστρο δὲν κατέστειλε τὸν Τεκτονισμὸ στὸν Κούβα, ὅπως ἔκανε μὲ τὴν ἐκκλησία. Περισσότερα ἀπὸ 300 οἰκήματα λειτουργοῦν ἀκόμη ἐκεῖ σήμερα: hedgemason.blogspot.com.

  Θ μ νδιέφερε νὰ κούσω τν Molecule νὰ ἀναλάβῃ τὴν πυραυλικὴ κρίση γιὰ τὸ 1962.

Ὁ CO ἔγραψε:
(12 Μαΐου το
2015):

Πάντα μουν ξαιρετικ πιφυλακτικς γιὰτν Κάάτρο, ς ᾡρκισμένος χθρς το μερικανικο καπιταλισμοῦ. Ἐὰνταν τόσο «σκληρός», πς πεβίωσε γιά τόσον πολύ καιρό, στό κατώφλι τῆς Ἀμερικῆς; Νέα Παγκόσμια Τάξις ἐδαπάνησε τεράστια ποσὰ στὴν βιαία ἀπομάκρυνη ἡγετῶν, ποὺ ἀντιλαμβάνετο ὡς ἐχθροὺς τῶν συμφερόντων της, σὲ μακρυνὲς χῶρες, π.χ., ὅπως ὁ Μοσαντέκ, Σαντάμ, Καντάφι, ο Ταλιμπάν, κα πολλο πολλο λλοι. στόσο, τ πολ πλούστερο ργο τοῦ νὰ πομακρύνουν ἕνα τοιμόῤῥοπο μαρξιστικ καθεστώς, κριβς δίπλα, ἦταν πάντα πέραν τῶν δυνατοτήτων τους; Δὲν νομίζω. Ἡ καταχώρησις γιὰ τὸν Κάστρο, στὴν γκυκλοπαίδεια World Book τ 1974, τν πεικονίζει ς ἕναν ἀπίστευτα λαμπερ χαρακτρα – κα τ World Book ταν πάντα ἕνας ξιόπιστος γωγὸς γιὰ Μασωνική/ CIA προπαγάνδα. Κα ν ο μεγάλες πιχειρήσεις τς μερικς μισοσαν κι ἐφοβοῦντο τν κουβανικ μαρξισμό, γιατ ατοί, κατ τ τελευταα 45 μόνον ἔτη, προωθοῦν τὸν θανόντα σύντροφο τοῦ Κάστρο, Τσέ Γκεβάρα, ὡς δυτική εἰκόνα πόπ κουλτούρας, γιά νά ἀνταγωνισθῇ τόν Elvis, τόν James Dean καί τήν Μέριλυν Μονρόε; Τ Χόλυγουντ κα τ MSM παρουσιάζουν τν Μπατίστα ς διεφθαρμένο φίλο τν μερικανν μαφιόζων, λλ παραμελον νὰ ναφέρουν τι πολλο περισσότεροι μαφιόζοι βοήθησαν τος Castroites – συμπεριλαμβανομένων, παρεμπιπτόντως, τν Τζᾶκ οῦμπι.

Ὁ McLeod ἔγραψε:
(12η Μαΐου, 2015):

Ὁ Molecule πεικόνισε τ πορτρατο το Φουλχένσιο Μπατίστα ς νς ἁγίου, στόσο συγκρούεται μ τ στορικ στοιχεα ποὺ συνδέουν τ ργανωμένο γκλημα μ τν ταιρεία ποὺ κράτησε:. Τν Meyer Lansky, τν Lucky Luciano, τν Santo Traficante κ.. – πο λοι τους εἶχαν καλ τεκμηριωμένες μεταπολεμικς συνδέσεις μ τὴν CIA. Ἠναγκάσθη, δέ, νὰ κάνῃ μίαν ἐπιλογή. Θὰ ἔλεγα ὅτι ὁ Μπατίστα ἦταν πολὺ πιθανὸν νὰ ἔχῃ σχέσεις μὲ τὴν CIA, π’ ὅ,τι Φιντλ Κάστρο. Μ τν κίνδυνο τς προσβολς μιιᾶς ἀνωνύμου πηγς, « Molecule» ποπνέει μίαν ὀσμὴ troll, νς «τυφλοπόντικας», στὴν ἀργκὸ τῆς CIA μ τ νὰ εναι νας βαθς παράγων καλύψεως, τοῦ ὁποίου δουλειὰ εἶναι νὰ εἰσχωρῇ καὶ νὰ συγχύζῃ τὴν ἀντιπολίτευση.

Ὁ Peter ἔγραψε:
(12η Μαΐου το 2015):

Τ παράξενο βιβλίο, «Τ Καρναβάλια τς ζως κα το θανάτου», π τν James Shelby Downard, τ 2006, χει κάποιο νδιαφέρον γιὰ τν Κάστρο. Δὲν ναπροσαρμόζονται.  χουμε ξαπατηθεὶ ὅλοι, σχεδν γιὰ τ πάντα. Τ σύνθημά μου εἶναι ὅτι: «Ὅσο περισσότερες μαλακίες πάρχουν, τόσο πι μαλακία εἶναι».

Ὁ Henry Makow λαβε τ διδακτορικό του στὴν Ἀγγλικ Φιλολογία π τ Πανεπιστήμιο το Τορόντο τ 1982. Ὁ ἴδιος καλωσορίζει τ σχόλιά σας [email protected]
– Δεῖτε περισσότερα στό: henrymakow.com 

 

 Υ.Γ. Μία πολὺ οὐσιώδης λεπτομέρεια κρύβεται στὸ ὅτι ὁ Κάστρο οὐδέποτε ἐφυλακίσθη, ἀκόμη καὶ γιὰ ἀποδεδειγμένες κατηγορίες (ἀπόπειρα δολοφονίας γιὰ παράδειγμα), κάτι ποὺ ἀποδεικνύει περίτρανα πώς, ὅπως κι ἐδῶ, ὅταν κάποιος εἶναι πράκτωρ τῶν τοκογλύφων, οὐδέποτε κινδυνεύει ἀπὸ …τιμωρία.


 

 

 

(Visited 317 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Φιντέλ Κάστρο. Ἕνας (ἀκόμη) πράκτωρ τῆς CIA!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Λές νά ἦταν κι ὁ Τσέ …«περιούσιος»; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Γιατί ἔρχονται (ἀκόμη καί) ἀπό τήν Κούβα …«πρόσφυγες»; – ONLINE-PRESS

Leave a Reply