Διώχνουν οἱ Τοῦρκοι ἀπό τά Ἴμια τό πολεμικό μας ναυτικό;

Ἡ πληροφορία ἀπὸ τὸν Μανώλη Χατζησάββα…
Μὲ τὸ κάτωθι σχόλιον:

Γιὰ νὰ ξέρῃς, μᾶς λὲν ψέμματα οἱ ἄνθρωποι τοῦ Καμμένου.
Οἱ Τοῦρκοι σήμερα μᾶς πῆραν στὸ κυνῆγι καὶ μᾶς ἔδιωξαν ἀπὸ τὰ Ἴμια.

Video ἀπὸ τουρκικὸ κανάλι.
Μεγάλη ξεφτίλα!

Χατζησάββας Μανώλης

(Τὰ σχόλια τοῦ Μανώλη μετεγράφησαν  διότι ἦσαν μὲ κεφαλαία)

Μεγάλη ξευτίλα Μανώλη, θὰ συμπλήρωνα ἐγώ.Δὲν ξέρω ἐὰν ἀληθεύῃ τὸ παραπάνω, ἤ ὄχι. Θὰ ἤθελα πράγματι νὰ μάθω.
Ἐπίσης θὰ ἤθελα νὰ μάθω τὸ πῶς γίνεται διαρκῶς νὰ μποροῦν νὰ κάνουν λήψεις ἀπὸ ἀέρος οἱ γείτονες. Ἤ ἔχουν στημένη ἐκεῖ μίαν ὡραία ἐπιχείρησιν ἢ κάτι ἄλλο συμβαίνει κι ἐμεῖς, ὅπως πάντα, θὰ τὸ μάθουμε τελευταῖοι.
Θά μποροῦσαν νά μᾶς ποῦν ἄρα γέ τά κουδουνισμένα ἤ πάλι στά σκοτάδια θά πέσουμε;

Φιλονόη

(Visited 155 times, 1 visits today)
Leave a Reply