Ξεκαθαρίσματα αὐτοπαιδείας ἀπὸ τὸν …Καρανίκα!!!

Εὐτυχῶς ὅμως ποὺ βγῆκε ὁ «σύμβουλος» Καρανίκας μὲ ἄρθρο του στὴν «Αὐγή» καὶ ξεκαθάρισε τὸ πρόβλημα μὲ τὶς ἰδεολογικὲς διαφορὲς τῶν Ἑλλήνων! «Ἐμεῖς διαβάζαμε Τολστόι, Βάρναλη, Ῥίτσο, Λένιν, Μαρξ, Μπακοῦνιν. Ἀγαπούσαμε τὸν Ντοστογιέφσκι, προτιμούσαμε νὰ ἀνιχνεύσουμε τὸν Διαφωτισμὸ ἀπὸ τὸν Ῥουσσῶ ἢ τὸν ὑλιστὴ καὶ ἄθεο Ντιντερὸ […] Ἐκεῖνοι διάβαζαν «4 τροχούς», «Moto» καὶ «Marie Claire», ὅταν ἐμεῖς διαβάζαμε φιλοσοφία».

«Κάναμε κουβέντες τὰ διαβάσματά μας καὶ βγάζαμε συμπεράσματα ἀπὸ τὸν Πασκὰλ καὶ τὸν Μπρικνέρ», ἁγνοώντας προφανῶς ὅτι ὁ Γάλλος συγγραφεὺς Πασκὰλ Μπρυκνὲρ εἶναι ἕνα καὶ τὸ αὐτὸν πρόσωπο…

Ἀριστερὲς ἀνοησίες καὶ «κατινιές».

Προφανῶς ὅσοι Ἕλληνες δὲν διάβαζαν κάτι ἀπὸ ὅλα αὐτά, πρέπει νὰ ἀρχίζουν νὰ μαζεύουν τὰ «μπογαλάκια» τους.
Αὐτὴ ἡ χώρα δὲν τοὺς σηκώνει πιά…!!!

Θεοφανάκης Στέφανος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply