Χορηγοὶ …«ὑπερηφανείας» μὲ ἀοράτους συνδετικοὺς ἱστούς!!! (α)

Μοῦ ἔκανε ἐντύπωσιν μία ἐνδιαφέρουσα λίστα χορηγῶν, γιὰ τὴν ἑορτὴ καταργήσεως καὶ καταστρατηγήσεως κάθε ἀξιοπρεπείας καὶ ὑπερηφανείας τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους.

Ὑπερηφανείας ἑορτή;

Τὸ γνωστό μας gay pride, ποὺ πλέον λαμβάνει χώρα σὲ πολλὲς πόλεις παγκοσμίως, σαφῶς ἔχει καὶ χορηγούς…
Μάλιστα ἡ λίστα τῶν χορηγῶν, κατὰ κάποιους φίλους ποὺ μοῦ τὴν ἔστειλαν, καλὸ εἶναι νὰ μελετηθῇ καὶ νὰ παύσουμε νὰ καταναλώνουμε προϊόντα αὐτῶν τῶν ἑταιρειῶν. (Δὲν εἶναι κακὴ σὰν ἰδέα… τοὐλάχιστον γιὰ τὶς πολυεθνικές…!!! Γιὰ τὴν «ἑλληνικὴ δημοκρατία» καὶ τὴν «περιφέρεια Ἀττικῆς» καὶ τὸν Δῆμο Ἀθηναίων ἔχουμε ζητηματάκια…!!!)

Οἱ χορηγοὶ (ποὺ θὰ ἀναλυθοῦν σὲ ἐπομένη δημοσίευσιν), ἔχουν ὅμως πολλὰ σπουδαία κοινὰ καὶ ἀκόμη περισσότερα …μὴ κοινὰ μεταξύ τους.
Παρατηρώντας προσεκτικότερα τοὺς χορηγοὺς θὰ διαπιστώσουμε πὼς ἀριστερὰ περιοδικά, Μ.Κ.Ο. καὶ ἀνεξάρτητες ἐπιχειρήσεις (πολυεθνικὲς καὶ ἑλληνικές), μαζὺ μὲ τὶς περιφέρειες καὶ τοὺς Δήμους καὶ τὴν «Ἑλληνικὴ Δημοκρατία» και τὴν Δημοσία τηλεόρασιν καὶ τὰ ῥαδιόφωνα καὶ τὶς ἀεροπορικὲς ἑταιρεῖες ἔχουν κάτι παράταιρον δίπλα τους: ἔχουν συγχορηγό τους τὴν ἀμερικανικὴ πρεσβεία…

Ἀλήθεια… Πῶς ἐξηγεῖται πάλι αὐτό;
Πῶς γίνεται οἱ φερόμενοι ὡς ἀντιϊμπεριαλιστές νά καταδέχονται νά χωθοῦν δίπλα στούς ἰμπεριαλιστές;
Ἤ μήπως ἁπλῶς ὅλοι αὐτοί εἶναι ἁπλῶς ὑπάλληλοι αὐτῶν πού, τάχα μου, ἀντιμάχονται;

Φιλονόη

 

(Visited 231 times, 1 visits today)
One thought on “Χορηγοὶ …«ὑπερηφανείας» μὲ ἀοράτους συνδετικοὺς ἱστούς!!! (α)

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Χορηγοὶ …«ὑπερηφανείας» μὲ ἀοράτους συνδετικοὺς ἱστούς!!! (β) | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply