Γεωργία καὶ τουρισμὸ μόνον θὰ μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ ἔχουμε…

Τὸ ἐπαχθὲς σχέδιον «Μοργκεντάου» (γιὰ τὴν Γερμανία) ἐπαναφέρει ὁ Σόιμπλε (γιὰ τὴν Ἑλλάδα)!

Τὸ περιβόητο ἀμερικανικὸ «σχέδιον Μοργκεντάου» μᾶς ὑπενθύμισε σὲ πρόσφατό της δημοσίευμα ἡ ἰταλικὴ ἐφημερὶς «La repubblica»!

Ἕνα σχέδιο ἀπὸ τὸ ὄνομα τοῦ ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ τότε ἀμερικανικοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο ἡ Γερμανία ἔπρεπε νὰ ἀπογυμνωθῇ ἀπὸ κάθε βαρειὰ βιομηχανικὴ δραστηριότητα, νὰ μοιρασθοῦν ὅλα της τὰ μεγάλα ἐργοστάσια καὶ τὰ ὀρυχεία στοὺς νικητές, μὲ μέρος τῶν μελλοντικῶν ἐσόδων τους νὰ ἐπιστρέφεται στὶς λεηλατημένες ἀπὸ τοὺς ναζὶ χῶρες, σὰν τὴν Ἑλλάδα καί, γενικῶς, νὰ μετατραπῇ αὐτὸς ὁ βιομηχανικὸς γίγας σὲ μίαν πρωταρχικῶς «ἀγροτικὴ καὶ βουκολικὴ οἰκονομία».

Αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ σχέδιον, ἀλλὰ γιὰ τὴν Ἑλλάδα πλέον, ἐπαναφέρει ὁ Γερμανὸς Σόιμπλε, σύμφωνα πάντα μὲ τὰ ὅσα ἀναφέρει ἡ ἰταλικὴ ἐφημερίς.

Δηλαδή… Ὁ Σόιμπλε τώρα θέλει μίαν Ἑλλάδα ποὺ θὰ ἀσχολεῖται μόνον μὲ τὴν γεωργία καὶ τὸν τουρισμό…

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 143 times, 1 visits today)
Leave a Reply