Φιλελέδων καὶ μενουμευρωπάκηδων τὸ ἀνάγνωσμα

Κι ἐνῶ σὲ ὅλο τὸν κόσμο, μηδὲ τῆς Γερμανίας ἑξαιρουμένης, σοβαροὶ ἀρθρογράφοι, ἀναλυτὲς καὶ πολιτικοὶ ἐκφράζουν τὶς ἐπιφυλάξεις τους, τὶς ἀγωνίες τους, τὶς προοπτικὲς ἀκόμη καὶ γιὰ πιθανὴ διάλυση τῆς Ἠνωμένης Εὐρώπης μιλοῦν…
…Στὴν Ἑλλάδα τοῦ Στοῦπα ὅμως, τοῦ ΣκΑϊ καὶ τῆς «Καθημερινῆς» καὶ στὴν μπλογκόσφαιρα τῶν λὲλς ἐμβληματικοὶ λελέδες φαντασιώνονται μίαν ὑπερδύναμη, ποὺ θὰ τσακίση τὰ παΐδια ὁποίου φαντασιώνεται ὅτι ὑπάρχῃ ζωὴ καὶ μετὰ τὸν εὐρωπαϊκὸ Φρανκενστάιν.

Ἔτσι θέλουν νὰ ταπεινώσουν τὴν φτωχὴ Ἀγγλία, ποὺ θέλησε νὰ ὀνειρευθῇ ἕνα μέλλον μακρυὰ ἀπὸ τὸν μεθύστακα Ζᾶν Κλὼντ καὶ τὸν ἐμβόλια-Ἀβραμόπουλο.

Ἐὰν ὑπάρχῃ θεὸς ἂς τοὺς συγχωρήσῃ.

Στὸν Καναδᾱ ἐπίσης, αὐτὰ τὰ ἄτομα, εἶναι μὲ τὸν Ζουστὴν Τρυντῶ…
Στὴν Ἀμερικὴ μὴν ἀκούσουν γιὰ Τρᾶμπ ἐνᾦ κυκλοφοροῦν μὲ βιβλία τῆς Ὀμπάμαινας καὶ ἀγαποῦν βενεΚίλαρυ μὲ πάθος…
Στὴν Γαλλία μὴν τὸ συζητᾶμε μὲ τὸ πολιτικὸ μέζεο τὸν Μανοῦ Μακρόν…
Γιὰ Οὐγγαρία καὶ Αὐστρία μὴν τὸ συζητᾶμε κἄν, ἐνῶ γιὰ τὴν Ἰταλία ὁ Σαλβίνης εἶναι ὁ Χίτλερ καὶ ὁ Μουσολίνι σὲ ἕνα.

Οἱ ἀπόψεις τους γιὰ τὸν Μπολσονάρο εἶναι τὸ λιγότερο ἀρνητικὲς καὶ περιμένει ὁ Κυριακούλης, τὸ πολιτικὸ ἀρχ@δ@ ὁ Κουμουτσᾶκος καὶ ὅλη ἡ σοσιαλδημοκρατικὴ ὀρθοπολιτικὴ ἀντιπροσωπεία τοῦ Γιώργη Σόρου ποὺ τὴν λὲν νουδούλα νὰ τοὺς ψηφίσω, ἐνᾦ ἔχουν ἀμολήση τὸν ἀντιπρόεδρο νὰ μὲ πείσουν.
Δὲν θὰ πάρω, ζοῦμε 38 χρόνια μὲ ΠΑΣΟΚ, ζήσαμε τὸν ὀλετήρα ἀνδρέα καὶ τὸ φασιστόμουτρο Σημίτη. Ἔχω συνηθίσει μὲ τὸ ἀληταρειό…. Μὲ τὸ καλὸ καὶ μὲ τοὺς δικούς μου ὅρους πλέον, ὅταν καὶ ἀφοῦ.

«Ἕνας»

Σημειώσεις

Γιὰ νὰ ξέρετε γιὰ νὰ μὴν σᾶς παραμυθιάζῃ ὁ Στούπας κι ὁ ΣκΑϊ… Αὐτὴ ἡ νέα ἀγαπημένη τῶν λίμπταρντς ἡ κορτὲζ ἢ ὅπως τὴν λέν, εἶναι κάτι σὲ Κυρίτση ἀλλὰ πιὸ ῥάντικαλ.

Περιμένω πρόσκληση κι ἀπὸ τὸ φρὴ θίνκινγκ ζόουν νὰ δέσῃ τὸ γλυκό.

Ὅπου τους εὑρίσκετε τοὺς Ἕλληνες λὶμπς στὸ σταυρὸ μὲ «γκλόμπ».
Ἐσεῖς μπορεῖ νὰ μὴν ξέρετε αὐτοὶ θὰ ξέρουν.
Τρὰμπ καὶ μετὰ τὸ 2025 γιὰ νὰ γίνῃ ὁ πωπὸς κόκκινος.

Τὶκ τάκ, τὶκ τάκ, τὶκ τάκ.

Πάντως τὴν ἐπέλαση τῆς ἀριστείας στὴν Γαλλία, μὲ τὰ δισεκατομμύρια τῆς πατρίδος (σας) τῆς Εὐρώπης καὶ τοῦ μπαμπᾶ (σᾶς) του Γιώργη τοῦ Σόρος, δὲν φαίνεται νὰ τὴν καλὸ χωνεύουν οἱ ἀδιαφώτιστοι Γάλλοι…

Τὶκ τάκ, τὶκ τάκ, τὶκ τάκ….

Ἀπεμακρύνθη ὁ ἐκπρόσωπος τύπου ἀπὸ τὸ γραφεῖο του στὴν Γαλλία, ἐπειδὴ τὸ ζιλὲτ ζὲν (γιὰ νὰ ἐντυπωσιάσω μὲ τὴν φραγκοφωνία μου) εἰσέβαλαν στὸ γραφεῖο του.

Ὀπουναναιπέφτει ὁ Μανοῦ Μακρόν, τὸ ἔπιασε τὸ θέμα ὁ ἀναλυτὴς Στούπας.

Ὅπουναναιπατριδαεβροπιθαγαμησηαγγλουςκαιιταλούς.

Ἐγὼ στὸ τάγμα τοῦ Μήτσου τοῦ ἔμβολα θὰ καταταγῶ, τὴν 101η Ἀερομεταφερομένη…

Ὁ Κυριάκος μὲ τὸν Κουμουτσάκο νὰ διαβάσουν καλὰ τὸ βιβλίο τῆς Ὀμπάμαινας, γιατί ἐκεῖ στὸν Ὀκτώβριο-Νοέμβριο θὰ τοὺς ἐξετάση ὁ Ντάντυ στὸν λευκὸ οἶκο καὶ πρέπει νὰ εἶναι διαβασμένοι.

Ἠλίθιοι καὶ βλάκες.

Δὲν ἀκούσατε καὶ δὲν μάθατε τίποτα γιὰ τὸ κοῦ 10 Γάλλων στρατηγῶν πρὶν τρεῖς ἑβδομάδες στὸ ὀρθοπολιτικὸ σκουπίδι, ποὺ ἀκούει στὸ ὄνομα Μανοῦ καὶ παριστάνει τὸν Γάλλο πρόεδρο.

Δὲν ἀκούσατε τίποτα ἀπὸ τὰ μέσα τῶν ΜΚΟ τοῦ Γιώργη τοῦ Σόρος καὶ τῆς γερμανικῆς πρεσβείας, ὅτι ἡ ἐκλογική του ἐπιῤῤοὴ εὐρίσκεται πλέον σὲ ἕνα σκάρτο 15%.

Δὲν θὰ σᾶς πῆ κάτι ὁ Λάμψιας καὶ ὁ Στούπας….

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply