Δὲν ἐνοχλοῦν μικρολαθάκια κάποιου …«ὀρθοπολιτικοῦ γενετησίου ἀδένος»

Ὁ Ἕλλην…

…καὶ ὁ Καναδὸς Ζουστῆν. Συνέχεια

Φιλελέδων καὶ μενουμευρωπάκηδων τὸ ἀνάγνωσμα

Κι ἐνῶ σὲ ὅλο τὸν κόσμο, μηδὲ τῆς Γερμανίας ἑξαιρουμένης, σοβαροὶ ἀρθρογράφοι, ἀναλυτὲς καὶ πολιτικοὶ ἐκφράζουν τὶς ἐπιφυλάξεις τους, τὶς ἀγωνίες τους, τὶς προοπτικὲς ἀκόμη καὶ γιὰ πιθανὴ διάλυση τῆς Ἠνωμένης Εὐρώπης μιλοῦν…
…Στὴν Ἑλλάδα τοῦ Στοῦπα ὅμως, τοῦ ΣκΑϊ καὶ τῆς «Καθημερινῆς» καὶ στὴν μπλογκόσφαιρα τῶν λὲλς ἐμβληματικοὶ λελέδες φαντασιώνονται μίαν ὑπερδύναμη, ποὺ θὰ τσακίση τὰ παΐδια ὁποίου φαντασιώνεται ὅτι ὑπάρχῃ ζωὴ καὶ μετὰ τὸν εὐρωπαϊκὸ Φρανκενστάιν. Συνέχεια

Διαπιστώνοντας τὴν ὀργουελικὴ πλευρὰ τοῦ μαρξισμοῦ

Ὁ George Orwell ξεκίνησε σὰν ἀριστερὸς τὴν δεκαετία τοῦ 1930 .

Ἐπεσκέφθη λοιπὸν τὰ ὀρυχεία τῆς βορείου Ἀγγλίας καὶ διεπίστωσε, μὲ τρόμο, τὶς συνθῆκες ζωῆς τῶν ἀνθρακωρύχων. Συνέχεια

Ξεχειλώνοντας τὴν ἔννοια τῆς ἐλευθερίας

Ξεχειλώνοντας τὴν ἔννοια τῆς ἐλευθερίας Ἐπειδὴ πολὺς λόγος γίνεται γιὰ τὸ ἐὰν ὁ Ζοστὶν Τρυντῶ εἶναι φιλελεύθερος, νὰ σᾶς πῶ, μὲ παράδειγμα, γιὰ νὰ ξεμπερδευθεῖτε.

Ὁ Ζοστὶν εἶναι Γιωργάκης: λεφτὰ ὑπάρχουν, κοινωνικὰ ἐπιδόματα, ὑψηλὲς φορολογίες καὶ πρὸ παντῶς πολιτικὴ ὀρθότης.

Ἐὰν αὐτὸ εἶναι φιλελεύθερος, νίπτω τὰς χείρας μου. Συνέχεια

Δίπλα μόνον στοὺς Ἐλευθέρους Ἀνθρώπους…!!!

Αὐτὸς εἶναι ὁ καθηγητὴς Jordan Peterson τοῦ πανεπιστημίου τοῦ Toronto, ὁ ὁποῖος ἀρνεῖται νὰ ὑποκύψῃ στὰ SS τῆς πολιτικῆς ὀρθότητος, τοῦ σοσιαλφασίστα Τρυντῶ.

Δίπλα μόνον στοὺς Ἐλευθέρους Ἀνθρώπους...!!! Συνέχεια

Ὑπεράσπισις ἐθνικῶν δικαίων;

Νὰ σᾶς πῶ δύο τρία φωνήεντα σήμερα, μήπως καὶ βγάλω ἄλλους ἀπὸ τὸ σοσιαλιστικό τους ὄνειρο κι ἄλλους ἀπ’ τὴν εὐρωπαϊκή τους ντρόγκα.

Ὁ ὑποψήφιος γιὰ ἀρχηγὸς τῆς CIA τῆς διοικήσεως Τρᾶμπ, ἀποκαλεῖ τὴν Τουρκία «ἰσλαμικὴ δικτατορία».
Ὁ στρατηγὸς Πετρέους πού, κατὰ πᾶσα πιθανότητα, θὰ εἶναι ὁ ὑπουργὸς Ἀμύνης…
…ἀποκαλεῖται ἀπὸ τοὺς γείτονες «Τσουβαλτσή», γιατὶ τσουβάλιασε 30 ἄνδρες τῶν εἰδικῶν δυνάμεων τῆς Τουρκίας, ποὺ ἐπεχείρησαν νὰ σκοτώσουν τοὺς Κούρδους ἀρχηγοὺς στὸ Ἰρὰκ πρὶν λίγα χρόνια… Συνέχεια