Μινωϊκὴ γραφὴ

Ἀφοῦ ὅλα τὰ σύμβολα καὶ μονογράμματα ἔχουν ἑρμηνεία, μία χαρὰ μπορεῖ κάποιος νὰ βάλῃ τὰ κατάλληλα στὴν σειρὰ καὶ νὰ συνθέσῃ κείμενο. Δὲν εἶναι καθόλου δύσκολο γιὰ αὐτὸν ποὺ τὰ διαβάζει, εἶναι σὰν παιδικὸ παιχνίδι. Τὸ δύσκολο εἶναι, νὰ φτάσῃς στὸ σημεῖο νὰ τὰ διαβάζῃς! Ὅταν τὸ κάνῃς, ὁ ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ εἶναι στὴν Βεργίνα, οἱ ΑΙΓΕΣ εἶναι στὴν ΕΔΕΣΣΑ, ὁ ΦΙΛΙΠΠΟΣ εἶναι στὴν ΑΜΦΙΠΟΛΗ, ὁ ΒΟΥΚΕΦΑΛΑΣ λατρεύθηκε στὴν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ὁ ΔΙΣΚΟΣ ΤΗΣ ΦΑΙΣΤΟΥ δὲν εἶναι μυστήριο καὶ ὅποιος κατάλαβε, κατάλαβε.

Ἔφερα σήμερα ἕνα μικρὸ κείμενο στὸ μυαλό μου καὶ τὸ ἔγραψα ΜΙΝΩΙΚΑ μὲ σύμβολα καὶ μονογράμματα νομισματικά. Ἔκανα αὐτὸ ποὺ ἔκανε ὁ Μινωΐτης πρὶν 4000 χρόνια.

«Ἐσὺ ποὺ ΚΡΙΟΣ καὶ ΤΑΥΡΟΣ εἶσαι (ΖΑΓΡΕΑΣ) καὶ ὁ ΗΛΙΟΣ σὲ «βλέπει» (Λ). Ποῦ ἡ τῶν πάντων ΑΡΧΗ (Α) στὸ δικό σου ΙΕΡΟ ἀκουμπὰ (Θ). Καὶ ἐσὺ ποὺ μὲ τὸν ΑΕΤΟ στέλνεις μηνύματα (ΔΙΑΣ). ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ (ΑΘΗΝΑ) τὴν πόλη τοῦ ΗΛΙΟΥ (ΑΜΦΙΠΟΛΙΣ). Καὶ σὺ ΡΕΑ ποὺ θεὰ τῆς ΦΥΣΕΩΣ εἶσαι καὶ ΑΘΦΟΝΙΑ μᾶς δίδεις, ΠΟΛΥΜΟΡΦΗ ποὺ ΕΝΕΡΓΕΙΣ σὲ ΟΥΡΑΝΟ καὶ ΓΗ, ποὺ ΖΩΗ καὶ ΘΑΝΑΤΟ ὁρίζεις καὶ οἱ ΜΕΛΙΣΣΕΣ (ΙΕΡΕΙΕΣ) σὲ ὑπηρετοῦν. Ἀπὸ τοῦ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ τὸ ΙΕΡΟ (Δ Ι), δῶσε ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ στοὺς ΜΥΗΜΕΝΟΥΣ».

Τσίντσιφος Ἀστέριος

(Visited 197 times, 1 visits today)
Leave a Reply