Χ@σμένα τὰ ἔχουν τὰ συλλαλητήρια…

Τὸ ζήσαμε ἀμέτρητες φορές. Ἀφηστὲ δὲ ποὺ πάντα, πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς, μὰ διαρκῶς γιὰ τὸ …«καλό» μας, ἔχουν χωθῆ σὲ νευραλγικὲς θέσεις αὐτοὶ ποὺ θὰ παρακολουθοῦν καὶ θὰ προδώσουν τὰ συλλαλητήρια καὶ τὶς διαδηλώσεις καὶ τὶς ὁποίες κινητοποιήσεις.
Τί νομίζεις; Χαζοί εἶναι οἱ συνδικαλιστές πού κατέληξαν πάμπλουτοι καί ἐπί πλέον μέ ἀσυλίες καί μέ βουλευτικά ἔδρανα;
Ἀφῆσε ποὺ σὲ ἔνα μεγάλο συλλαλητήριον ὅλους μαζύ, ἔτσι ὄπως τοὺς ἔχουν συγκεντρωμένους, μὲ μερικὰ χημικὰ τοὺς διαλύουν ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ…

Ἑστιάζουμε ἀλλοῦ. Ἑστιάζουμε στὸ …ἀπρόβλεπτον. Ἑστιάζουμε σὲ δράσεις ποὺ καὶ ὅλος ὁ στρατὸς τῆς ἡνωμένης εὐρώπης τους νὰ μὴν μπορῇ νὰ ἀντιμετωπίσῃ.
Πολλὲς διαφορετικὲς ὁμάδες, φαινομενικῶς ἀσυντόνιστες μεταξύ τους (καί γιατί ἄρα γέ νά πρέπῃ νά εἶναι συντονισμένες κι ὄχι ἀνεξάρτητες;) σὲ πολλὲς διαφορετικὲς δράσεις καὶ ἀντιδράσεις. Ἄλλη ὁμὰς στὸ σπίτι τοῦ παπαχριστοπούλου, γιὰ παράδειγμα, νὰ ἀφήνῃ τὰ σκουπίδια της, νὰ παραμένῃ ἐπὶ 24ώρου βάσεως ἐκεῖ, μὲ ἑλληνικὲς σημαῖες καὶ νὰ τὸν ἐξευτελίζῃ γιὰ τὶς ἐπιλογές του, ἀλλὰ ἄλλη ὁμὰς (ἢ καὶ ὀμάδες) ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι τῆς μανδάμας κουντουρᾶ, μὲ ἄλλα συνθήματα, ἄλλου τύπου ἀποῤῥίματα καὶ ὁπωσδήποτε σὲ ἀσχέτους χρόνους.
Γίνεται νά εἶναι σέ τόσα πολλά σημεία τόσες πολλές ἀστυνομικές δυνάμεις ταὐτοχρόνως;
Κομματάκι δύσκολο…

Γιὰ ἀρχὴ λοιπόν, ξεκινᾶμε ἀπὸ τὴν γειτονιά μας, μὲ τοὺς γνωστούς μας καὶ τοὺς φίλους μας, γιὰ νὰ σχεδιάσουμε τὸν τρόπο «ἐπιθέσεώς» μας. Στὸ σπίτι τοῦ τάδε βουλευτοῦ, στὸ μαγαζὶ τοῦ δείνα, στὰ γραφεία τοῦ παραδείνα θὰ εἶναι οἱ στόχοι. Ἀπαγορεύεται ἡ βία, διότι δὲν εἴμαστε τραμποῦκοι. Ἐπιτρέπονται ὅλα τὰ ἄλλα… Φαντασία ἔχουμε.
Καί, ὁπωσδήποτε, κεντρικό μας σύνθημα, ἔνα: ἡ Μακεδονία εἶναι μία καὶ Ἑλληνική.

Φιλονόη

Υ.Γ. Αὐτὸ δὲν ἀπαγορεύει σὲ κάποιους νὰ συμμετάσχουν καὶ στὸ (ἢ στά-πάλι διασπάσεις ὁσμίζομαι) συλλαλητήριον (ἢ συλλαλητήρια), μὰ ἐκεῖ θὰ ἔχουμε νὰ κάνουμε μόνον μὲ τὸν ὄγκο τοῦ κόσμου, ποὺ καὶ πάλι θὰ περάση στὸ ἀδιάφορον. Ὁ σκοπός μας πρέπει νὰ εἶναι ἡ οὐσιαστικὴ ἐνόχλησις καὶ ἡ συνειδητοποίησις τῶν σαπροφύτων πὼς εἴμαστε πράγματι ἀποφασισμένοι… Μὰ ἀποφασισμένοι, ὄχι λόγια….

(Visited 200 times, 1 visits today)
One thought on “Χ@σμένα τὰ ἔχουν τὰ συλλαλητήρια…

  1. Μὲ ἁλατοπίπερον θὰ νοστιμίσῃ ὁ σεσηπώς; Δίχως βία δὲν φεύγουν οἱ δικτάτορες, οὔτε οἱ βιασταὶ τῆς ἐντολῆς οἱουδήποτε λαοῦ, ὅσῳ ὀλίγης νοημοσύνης οὗτος ὁ λαὸς καὶ νὰ εἶναι. Χωρὶς τυφέκια δὲν γίνεται ἐπανάστασις, καὶ ἄνευ λαϊκῆς ἐπαναστάσεως οἱ προδόται δὲν παύουν τὴν δράσιν των. Πῦρ τε καὶ πέλεκυς διὰ τοὺς προσκυνημένους!

Leave a Reply