Ὑπὲρ τῶν ξένων καὶ μόνον συμφερόντων «ἐργάζεται» ἡ βουλὴ

Παρῃτήθη ἐχθὲς τὸ πρωὶ ὁ Καμμένος καὶ πλέον ἡ κυβέρνησις πρέπει νὰ ζητήσῃ ψῆφο ἐμπιστοσύνης στὴν βουλὴ γιὰ τὴν παραμονή της στὴν ἐξουσία, ἐφ΄ ὅσον βεβαίως πρὶν θὰ ἔχη διασφαλίση τὴν Δεδηλωμένη (λαμβάνοντας, ἐπὶ τῆς οὐσίας, νέα ἐντολὴ σχηματισμοῦ κυβερνήσεως).

Ἂν καὶ ὅλα δείχνουν πὼς προκεῖται μᾶλλον γιὰ ἕνα «στημένο» καὶ «προσυμπεφωνημένο διαζύγιο», πιστεύοντας ἴσως πὼς ἐλέγχουν τὸ παιχνίδι πλήρως, οἱ ἐξελίξεις μπορεῖ νὰ εἶναι ἀπρόβλεπτες καὶ καταιγιστικές. Καὶ αὐτὸ γιατί πολὺ ἁπλᾶ ἡ «συμφωνία τῶν Πρεσπῶν» δὲν εἶναι ἀποδεκτὴ ἀπὸ τὴν συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων.

Εἶναι ἁπλᾶ ἀντιδημοκρατική, ἐπειδὴ ἔγινε μὲ διαδικασίες fast-track, τῆς λογικῆς «ἀποφασίζομεν καὶ διατάσσομεν».

Ἐπιχειρεῖται δὲ ἕνας βιασμὸς τῆς θελήσεως τοῦ λαοῦ, συντονισμένος ἀπὸ τοὺς γνωστοὺς «ξένους» καὶ γιὰ δικά τους κυρίως συμφέροντα.

Καὶ μᾶς ἀνησύχει περισσότερο ὅλο αὐτό διότι πέρα ἀπὸ τὴν ἁρπάγη πολιτιστικῆς κληρονομίας μας, κρύβει καὶ ὑπαρκτοὺς κινδύνους διαμελισμοῦ καὶ διαλύσεως τῆς χώρας καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ Ἔθνους, ἀκριβῶς ἐπειδὴ πίσω ἀπὸ τὰ Σκόπια εὑρίσκονται τὰ συμφέροντα τῶν «ξένων».

(Στὴν εἰκόνα οἱ ἀπαντήσεις τοῦ κόσμου στὸ ἐρώτημα ἐὰν «Ἡ ἀγάπη πρὸς τὴν πατρίδα εἶναι ὁ λόγος ποὺ κατεβάζει τοὺς πολίτες στὰ συλλαλητήρια καὶ στὶς πλατεῖες;»).

Θεοφανάκης Στέφανος.

(Visited 174 times, 1 visits today)
One thought on “Ὑπὲρ τῶν ξένων καὶ μόνον συμφερόντων «ἐργάζεται» ἡ βουλὴ

Leave a Reply