Μινωϊκὴ γραφὴ

Ἀφοῦ ὅλα τὰ σύμβολα καὶ μονογράμματα ἔχουν ἑρμηνεία, μία χαρὰ μπορεῖ κάποιος νὰ βάλῃ τὰ κατάλληλα στὴν σειρὰ καὶ νὰ συνθέσῃ κείμενο. Δὲν εἶναι καθόλου δύσκολο γιὰ αὐτὸν ποὺ τὰ διαβάζει, εἶναι σὰν παιδικὸ παιχνίδι. Τὸ δύσκολο εἶναι, νὰ φτάσῃς στὸ σημεῖο νὰ τὰ διαβάζῃς! Ὅταν τὸ κάνῃς, ὁ ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ εἶναι στὴν Βεργίνα, οἱ ΑΙΓΕΣ εἶναι στὴν ΕΔΕΣΣΑ, ὁ ΦΙΛΙΠΠΟΣ εἶναι στὴν ΑΜΦΙΠΟΛΗ, ὁ ΒΟΥΚΕΦΑΛΑΣ λατρεύθηκε στὴν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ὁ ΔΙΣΚΟΣ ΤΗΣ ΦΑΙΣΤΟΥ δὲν εἶναι μυστήριο καὶ ὅποιος κατάλαβε, κατάλαβε.

Συνέχεια

Δίσκος Φαιστοῦ, νομισματολογία καὶ ἀποκαλύψεις

Πρὸ δύο ἡμέρῶν ὁ Ἀστέριος Τσίντσιφος προέβη, σὲ διεθνῶς πρώτη ἀνακοίνωσιν, ἀναφορικῶς μὲ τὸ τὶ ἀκριβῶς λέει ὁ δίσκος τῆς Φαιστοῦ. 

Συνέχεια

Ὁ δίσκος τῆς Φαιστοῦ.

Σήμερα θὰ σᾶς παρουσιάσω μίαν διαφορετικὴ προσέγγισιν γιὰ τὸ μέγα αὐτὸ θέμα ποὺ ξέρουμε ὅλοι μας ὥς δίσκο τῆς Φαιστοῦ. 
Γνωρίζω πὼς ἐκεῖ ἔξω εἶναι ἀρκετοὶ οἰ κατέχοντες περισσότερες πληροφορίες γύρω ἀπὸ τὸν δίσκο.  Καθῶς ἐπίσης γνωρίζω πὼς ὑπάρχουν καὶ ἐλάχιστοι γνῶστες.  Συνέχεια