Δὲν εἶναι παντοῦ …«σὰν τὴν Ἑλλάδα»!!!

Παντοῦ Ἑλλάδα …δὲν εἶναι!!!
Εὐτυχῶς δηλαδή…

Εὑρισκόμενο σὲ ἐκδρομούλα στὴν Φλωρεντία μὲ τοὺς γονεῖς του, τὸ κορίτσι θεώρησε πὼς δὲν τρέχει καὶ τίποτα ἂν πάῃ νὰ γράψῃ μὲ μαρκαδόρο ἐπάνω στὴν ἱστορικὴ γέφυρα Πόντε Βέκιο.

Ἐξ ἄλλου τὸ μήνυμα τοῦ πανανθρωπίνου συνθήματος ποὺ θὰ ἔγραφε, θὰ ἦταν ἐξ ἴσου ἱστορικό!

Ξεκίνησε λοιπὸν νὰ γράφῃ: «Ἡ Λίνα εἶναι τέλεια…»

Πρὶν τὸ τελειώσῃ τὴν εἶχαν τσιμπήσγ καὶ εἶχε κοπῇ καὶ ἐπὶ τόπου τὸ πρόστιμο τῶν 160€, ποὺ φυσικὰ ἐπλήρωσαν οἱ γονεῖς τοῦ μαλακισμένου, γιὰ νὰ ξεκινήσῃ καλὰ ἡ χρονιά, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ καταλάβουν ὅτι δὲν εἶναι παντοῦ Ἑλλάδα.

Ἄλλοι τὰ προσέχουν τὰ μνημεῖα τους…

Εἶχε προφανῶς συνηθίσῃ, ἐπειδὴ ἐπάνω στὰ δικά μας μπορεῖ νὰ κουτσουλᾷ, γιατί ἔχουμε πολλὰ καὶ δὲν μᾶς νοιάζει νὰ εἶναι κουτσουλημένα…

Ἀρβανίτης Κωνσταντῖνος

(Visited 140 times, 1 visits today)
Leave a Reply