Χαρτορίκτρες παράνομες καὶ …νόμιμες!!!

Ὅταν τὸ κράτος μᾶς διαβεβαιώνει ὑπευθύνως
ὅτι ἡ χαρτομαντία εἶναι ἔγκυρος ἐπιστήμη… 

Συνέχεια

Ἐπιζητᾶ τὴν …μοναξιά του ὁ Κούλης!!!

Ὅταν θέλῃς νὰ μείνῃς μόνος σου,
γιὰ νὰ ἀπολαύσῃς τὴν μοναξιά σου… Συνέχεια

Φθάνει νὰ μὴν …κουράζονται τὰ παιδιά!!!

Σύγχρονα ἐκπαιδευτικὰ συστήματα,
γνωστὰ καὶ ὡς:

Συνέχεια

Γιατί δέν τήν ἀποκαλοῦν «ΝΑΤΟϊκή Μακεδονία»;

Οἱ ΗΠΑ καὶ τὸ ΝΑΤΟ βιάζονται…
Ὁ Τσίπρας καὶ ὁ Ζάεφ τρέχουν…

Ὁ Κούλης στενοχωριέται ποὺ δὲν πρόλαβε ἐκεῖνος νὰ πῇ τὸ «Yes Sir».

Ἡ ταπεινὴ συμβολή μου στὸ σταμάτημα τοῦ μίσους καὶ τοῦ ἀλληλοσπαραγμοῦ… Συνέχεια

Δὲν εἶναι παντοῦ …«σὰν τὴν Ἑλλάδα»!!!

Παντοῦ Ἑλλάδα …δὲν εἶναι!!!
Εὐτυχῶς δηλαδή…

Συνέχεια

Μέσα στὸ πνεῦμα τῶν ἡμερῶν

Ἐδῶ βλέπουμε μὲ πόση χαρὰ τὰ Ἰσραηλινάκια γράφουν μηνύματα καὶ ἀφιερώσεις, γιὰ νὰ τὰ διαβάσουν τὰ συνομήλικά τους Παλαιστινιάκια.

Συνέχεια