Γιατί μᾶς φταίει (μόνον) ἡ υἱοθεσία ἀπό ὁμόφυλα ζευγάρια;

Εἰσαγωγικές ἐξετάσεις ὑποψηφίων γονέων;

Πολὺς ντόρος γίνεται τελευταία γιὰ τὸ ἐὰν εἶναι «σωστὸ» νὰ υἱοθετοῦν παιδιά, τὰ ὁμόφυλα ζευγάρια.

Ὅσοι φέρνουν ἀντίῤῥηση, ἑστιάζουν τὴν πολεμική τους στὸ ὅτι τὸ ὁμόφυλο ζευγάρι «δὲν μπορεῖ νὰ διδάξῃ ἑτεροφιλία»καὶ ὅτι ἔτσι τὸ παιδάκι θὰ βγῇ μὲ σεξουαλικὴ «παρέκκλιση»! Συνέχεια

Ζοῦν ἀνάμεσά μας

Ὁποῖος ἔχει προβλήματα μὲ τὴν αὔρα του, μὲ τὸ κάρμα του, μὲ πνεύματα ἢ οἰνοπνεύματα, μὲ ἐκτοπλάσματα ἢ νεοπλάσματα ἢ καταπλάσματα, μὲ φαντάσματα ἢ ξεράσματα, ἐδῶ ὁ σωτήρας!

Συνέχεια

Ὑποψήφιοι …πρωθυπουργοί, ἀριστοτεχνικὰ προπαγανδισμένοι!!!

Εἶναι μερικὰ στοιχεία προπαγάνδας, ποὺ δὲν γίνεται νὰ περάσουν ἀπαρατήρητα.
Παρατηρώντας τα δέ, εἶναι πολὺ εὔκολο νὰ …«προβλεύσουμε» τὸ μέλλον μὲ ἀκρίβεια (ὄχι  ἀπαραιτήτως χρονική!), πρὸ κειμένου νὰ προφυλακτοῦμε ἀπὸ τὰ νέα μας δεινά. Ἕνα τέτοιο στοιχεῖον εἶναι καὶ ἡ (ἂς ποῦμε) πρόβλεψις τοῦ τέλος κάποιων ἡγετῶν…

Συνέχεια

Βρώμικες προπαγάνδες (ἐπαγγελματικὰ σκηνοθετημένες)

Πῶς στήνεται ἡ βρώμικη προπαγάνδα

Τὸ στούντιο εἶναι στημένο καὶ ἔτοιμο.

Πίσω στὸ βάθος φαίνεται ὁλόκληρη γκαρνταρόμπα μὲ τὰ ῥοῦχα τῆς παραστάσεως, σκονισμένα, σκισμένα, ἔτσι ὅπως πρέπει.

Κάθε ἔνας ποὺ ὑποδύεται τὸν βομβαρδισμένο μὲ χημικά, βγάζει τὰ κανονικά του ῥοῦχα (μὴν τὰ λερώσῃ κιόλας) καὶ φορᾶ τὰ ῥοῦχα τοῦ ῥόλου του, ὅπως φαίνεται καὶ στὶς φωτογραφίες. Συνέχεια