Συνοδεύεται πάντοτε ὁ …«Ἀλῆ-μπαμπᾶ»!!!

Ὁ Ἀλῆ μπαμπᾶ δὲν ἔρχεται μόνος του…

Ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς 40 κλέφτες ἔχει μαζύ του καὶ ἕνα ἐξαίρετο ἐπιτελεῖο…

Ὁ καθείς μας μπορεῖ νὰ εὔρῃ κάποιον ποὺ νὰ ταιριάζῃ στὶς προσδοκίες του, ὅποιες καὶ ἂν εἶναι!

Κωνσταντῖνος Ἀρβανίτης

(Visited 320 times, 1 visits today)
Leave a Reply