Ἐκεῖνος ξέρει… Ἐσύ ὅμως ξέρεις;

Τὴν εὐχή σου δέσποτα…


Ἡ προσωπολατρεία στὰ ἀρχηγικὰ κόμματα!
Ποιές ἀρχές;
Ἐμεῖς εἴμαστε ἐπάνω ἀπὸ ἀρχές!

Ποιὰ προγράμματα;
Πλυντήρια ῥούχων ἢ πιάτων εἴμαστε, γιὰ νὰ μᾶς νοιάζουν τὰ προγράμματα;
Ὁ ἀρχηγούλης μᾶς εἶναι ἡ ψυχή μας!

Ἔτσι, ἀκούει κάποιος στὶς συγκεντρώσεις νὰ φωνάζονται συγχρονισμένα, λὲς καὶ εἶναι συνθήματα, τά… ὀνόματα τῶν ἀρχηγῶν!
Κα-ρα-μαν-λῆς… Κα-ρα-μαν-λῆς…
Ἀ-νδρέ-ας… Ἀ-νδρέ-ας… Ά-νδρέ-ας
Τσὶ-πρας… Τσὶ-πρας… Τσὶ-πρας…

– Μὰ τί πρεσβεύεις;
– Τὸν ἀρχηγό μου μόνο! Τὰ ὑπόλοιπα θὰ τὰ βρῇ ὁ ἀρχηγός. Ξέρει ἐκεῖνος…
_____________________________________
Μωρέ, ἐκεῖνος σίγουρα ξέρει.

Ἀρβανίτης Κωνσταντῖνος

 

(Visited 160 times, 1 visits today)
Leave a Reply