Ὑδρογονάνθρακες, Ὑφαλοτρυπίδες καὶ …«Χάγες»!!!

«Χάγες», Ὑφαλοτρυπίδες, ὑδρογονάνδρακες «Αἰγαίου» καὶ λοιπὲς «ἀπειλὲς» τοῦ κ@λου…

 Ἄαααααλλη ὅμως εἶναι ἡ ἐργολαβία ποὺ ἔχουν ἀναλάβη οἱ Τοῦρκοι…

Νὰ παραθέσουμε πρῶτα μερικὰ στοιχεῖα, πρὶν βγάλουμε συμπεράσματα.
Συνέχεια

Γιά χάριν τοῦ East Med …καιγόμαστε;

Ἂς πᾶμε καὶ στὴν Περιβαλλοντολογικὴ καταστροφή.
Αὐτὸς ὁ χάρτης εἶναι ἀπὸ τὶς πυρκαϊὲς τοῦ 2017.

Βλέπουμε πὼς ἀπὸ τὶς περιοχὲς ποὺ προβλέπεται νὰ περάσῃ ὁ Ἀγωγὸς East Med στὴν Πελοπόννησο, στὴν κεντρικὴ Ἑλλάδα καὶ στὴν Ἤπειρο, εἴχαμε ἐκτεταμένες πυρκαϊές, σὲ ὅλο τὸ μῆκος τῆς προβλεπομένης διελεύσεώς του.
Συνέχεια

Γιὰ τὸ (πολὺ) μεγάλο Ἰσραὴλ δουλεύουμε ὅλοι μας!!!

Ὅταν ἡ «ἀλληλεγγύη στὸ Κουρδιστᾶν» ἐφούντωνε στὴν Δύση καὶ στὴν χώρα μας, τότε μαθαίναμε καὶ τὸν πραγματικὸ ῥόλο τῆς Ἑλλάδος, ποὺ δυστυχῶς ἦταν (καὶ παραμένει) ἀκριβῶς ἴδιος μὲ αὐτὸν τῶν ἐπὶ κεφαλῆς τῶν Κούρδων στὴν Συρία.
Συνέχεια