Φιλολαϊκὴ λύσις εἶναι μόνον τὰ …ἐλικόπτερα!!!

Ἡ ἐκτίμησις ποὺ ἔχουν οἱ ἑκάστοτε «δημοκρατικὲς» ἡγεσίες γιὰ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ ἀποδεικνύεται περίτρανα ἀπὸ τὸ γεγονός, ὅτι ἀνοίγουν τὰ ταμεῖα καὶ μοιράζουν χρήματα ἀφειδῶς (ξένα εἶναι ἔτσι κι ἀλλοιῶς) γιὰ νὰ τὸν ἐξαγοράσουν.

Ἔτσι σήμερα βιώνουμε τὴν αὔξηση τοῦ κατωτάτου μισθοῦ (μὲ ξένα κόλλυβα εἶναι ἡ ἀλήθεια, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν ἔχει καμμία σημασία).

Ἐμπρὸς σὲ αὐτὴμ τὴν ζοφερὴ πραγματικότητα, οἱ ἀντιπολιτευόμενες «δημοκρατικὲς» ἡγεσίες ψηφίζουν ἐγκαλῶντας τοὺς κυβερνῶντες ποὺ δὲν ἄνοιξαν τὰ ταμεῖα ἔτι περαιτέρῳ.

Στὴν συνέχεια ὅλοι μονιασμένοι ὀμνύουν στὸ βάθεμα καὶ τὸ πλάτεμα αὐτοῦ ποὺ ἀποκαλοῦν μὲ τὴν μαγικὴ λέξη «δημοκρατία».

Ὅταν δὲ παρουσιάζεται κάποιος ἀνθρωπάκος, ὁ ὁποῖος τολμᾶ νὰ τοὺς ἐγκαλῇ ὡς ἀπατεῶνες, μονιασμένοι ἀπευθύνουν τὰ βέλη τοὺς ἐναντίον τοῦ χαρακτηρίζοντας τὸν «ἐχθρό της δημοκρατίας».

Μονιασμένο τὸ πόπολο ἀπὸ κάτω ἀναφωνεῖ, «ἄρον ἄρον σταύρωσον αὐτόν».

Ἑλικόπτερα, ἡ μοναδικὴ πραγματικὰ φιλολαϊκὴ λύσις.

Μαλαμούλης Δημήτριος

Σημειώσεις

Εἶναι ἱστορικῶς ἐπιβεβαιωμένο, ὅτι κατὰ τὴν κήρυξη τοῦ ἑλληνοϊταλικοῦ πολέμου, καὶ ὅταν ὁ Μουσολινι τὸ ἀνεκοίνωσε στὸν Χίτλερ στὴν συνάντηση τῆς Φλωρεντιας τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940, ὁ Χίτλερ ἀπευθυνόμενος στὸν Μουσολίνι τοῦ εἶπε «μὸτ ἂ μὸ ….«Ντοῦτσε ἔκανες λάθος νὰ κυρύξῃς τὸν πόλεμο σὲ ἕνα λαὸ προδοτῶν, ἔπρεπε νὰ τοὺς ἐξαγοράσῃς».

Ὁ Χίτλερ εἶχε μελετήσῃ τὰ ἀρχεῖα τοῦ ΥΠΕΞ τῆς Γερμανίας κατὰ τὸν Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο κι ἐγνώριζε τὶς ἐξαγορὲς συνειδήσεων ποὺ εἶχαν λάβη χώρα.

Ὁ Τσίπρας ἀπὸ διαίσθηση θεωρεῖ ὅτι αὐτὸν τὸν λαὸ προδοτῶν μπορεῖ νὰ τὸν ἐξαγοράσῃ μὲ 2 εὐρὼ τὴν ἡμέρα.

Ὅπως ἔλεγε καὶ ὁ δημοκρατικὸς βουλευτὴς τῆς ΕΡΕ μεταπολεμικά, Κωνσταντῖνος Μανιαδάκης…… «Ἑλληνικὸς λαὸς σκατὰ καὶ σύννεφα».

~~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~~

Σύμφωνα μὲ τὴν ἔκθεση τοῦ ἱδρύματος Σόρος καὶ τὴν open society foundation γιὰ τὴν κατάσταση μετὰ τὴν συμφωνία τῶν Πρεσπῶν….

Οἱ ἀναλυτές του ἱδρύματος ἀποφαίνονται, ὅτι ἡ διαφαινομένη νίκη τῆς νέας δημοκρατίας μὲ ποσοστὸ διαφορᾶς 5-10% ἀπὸ τὸν ΣΥΡΙΖΑ εἶναι πιθανὸν νὰ δημιουργήσῃ μονοκομματικὴ κυβέρνηση, ἐνῶ σὲ περίπτωση μὴ αὐτοδυναμίας θὰ κάνη κυβέρνηση μὲ τὸ «movement of change» Κινὰλ δηλαδὴ ἢ ΠΑΣΟΚ ἐπὶ τὸ ἑλληνικότερον καὶ ὅτι …..

«this will be very good news for the prespa agreement , since these parties are less likely to adopt a radical stance towards North Macedonia’s EU accession».

Σελὶς 20/28 τῆς ἐν λόγῳ ἐκθέσεως.

Γιὰ περισσότερες πληροφορίες ἀποτανθεῖτε στοὺς ἐν Ἑλλάδι ἀντιπροσώπους τοῦ ἱδρύματος.

Συνεχίστε ὅτι κάνατε καὶ μὴν τρῶτε σανό….
Γιατί ὅσοι τρῶν σανὸ εἶναι γίδγια (μὲ γάμα μεταξύ του δέλτα καὶ τοῦ ἰώτα).

(Visited 169 times, 1 visits today)
Leave a Reply