Τὰ ῥωμαϊκὰ συμπόσια στὴν Μακεδονία.


Τὰ ῥωμαϊκὰ συμπόσια στὴν Μακεδονία καὶ τὰ συμποσιακὰ σκεύη.

Ἀρχαιολογικὸν Μουσεῖον Θεσσαλονίκης. 

Οἱ Ῥωμαῖοι, ὅπως καὶ οἱ Ἕλληνες (εἰκάζεται ὅτι) δὲν εἶχαν πειρούνια. Ἔτρωγαν μὲ κοχλιάρια ἢ μὲ τὰ δάκτυλα, πλένοντας συχνά, κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ συμποσίου, τὰ χέρια τους. Ἀναφέρεται ὅτι στὰ πλούσια δείπνα ὑπῆρχαν κοχλιάρια ποικίλων σχημάτων καὶ διακοσμήσεως, τραπεζομάντηλα καὶ πεσέτες.
Συνέχεια

Ὑπάρχουν στιγμὲς στὴν ἱστορία ποὺ ἐμφανίζονται κάποιοι ἄνθρωποι ὅπως ὁ Ξάνθιππος ὁ Λακεδαιμόνιος

του Παντελή Καρύκα

Υπάρχουν στιγμές στην ιστορία που εμφανίζονται κάποιοι άνθρωποι, ίδιοι διάττοντες αστέρες, ενεργούν, αφήνοντας έντονο το σημάδι τους σε αυτή και κατόπιν χάνονται στη λήθη της, σαν να μην υπήρξαν ποτέ. Συνέχεια

Οἱ Ἕλληνες οὐδέποτε ἔκλιναν γόνυ ἤ αὐχένα.

Ὁ ἀρχαῖος Ἕλληνας ποτὲ δὲν προσκύνησε ἄνθρωπο ἢ θεό. Ἡ Γαλλίδα Ἑλληνίστρια Ζακλὶν ντὲ Ῥομιγύ, στὴν ὁμιλία της στην Πνύκα, τὸ 1995 εἶπε:

«Οἱ Ἕλληνες εἴχαν καταλάβει ὅτι ἡ ἰδιαιτερότητά τους ἤταν νὰ μὴν ὑποκλίνονται μπροστὰ σὲ ἄνθρωπο, καὶ να μὴ δέχονται τὴν ἀπόλυτο ἐξουσία».

Στην Ἀνατολὴ ἡ γονυκλισία ἤταν πολὺ σύνηθες φαινόμενο. Συνέχεια

Οἱ διωγμοὶ τῶν χριστιανῶν ἀπὸ τοὺς Ῥωμαίους.

Γιὰα τοὺς διωγμοὺς τῶν χριστιανῶν ἀπὸ τοὺς Ῥωμαίους:

Μερικοὶ φίλοι μοῦ γράφουν καὶ ῥωτοῦν: γιατί δέν γράφω καὶ γιά τούς διωγμούς τῶν χριστιανῶν;
Ἐκατομμύρια, μᾶς ἔμαθαν στὰ σχολεῖα ὅτι ἐσκότωσαν οἱ Ῥωμαῖοι. Συνέχεια

Σπάρτακος ἀνὴρ Θρᾷξ τοῦ γένους Ἑλληνικώτερος.

Σπάρτακος ανήρ Θραξ του γένους ελληνικώτερος,

ο διασημότερος ‘’αγανακτισμένος’’ της ιστορίας

γράφει ο Δημήτριος Τσιρόγλου, συγγραφέας
Ο Σπάρτακος καταγόταν από το θρακικό φύλο των Μαίδων (ή Μαιδών), το οποίο κατοικούσε στο κεντρικό και βόρειο τμήμα της κοιλάδας του ποταμού Στρυμόνα, δηλαδή ανατολικά και νοτιοανατολικά της λίμνης Κερκίνης. Το ανυπότακτο αυτό φύλο δεν επιθυμούσε την ένωση με τα υπόλοιπα ελληνικά φύλα και επαναστάτησε στην πανελλήνια ένωση, που είχε επιβάλει ο Φίλιππος Β’. Η επανάστασή του κατεστάλη το 340 π. Χ. από τον Αλέξανδρο τον Μέγα, ο οποίος τότε ήταν μόλις 16 ετών. Συνέχεια

Κυνὸς Κεφαλές.

ΚΥΝΟΣ ΚΕΦΑΛΕΣ 197 π.Χ. – ΠΥΔΝΑ 168 π.Χ.

ΟΙ ΜΑΧΕΣ

Την εποχή όπου στο δυτικό τμήμα της Μεσογείου διεξαγόταν ο Β’ Καρχηδονικός Πόλεμος (218-201 π.Χ.), στο ανατολικό η Ελλάδα ζούσε τη φθορά του Συμμαχικού Πολέμου (220-217 π.Χ.) ανάμεσα στην Αχαϊκή και στην Αιτωλική Συμπολιτεία και αντιμετώπιζε τις επεκτατικές βλέψεις του βασιλιά της Μακεδονίας Φιλίππου Ε’. Οι ελληνικές πόλεις-κράτη βρίσκονταν σε παρακμή. Οι Αθηναίοι είχαν εξελιχθεί σε κόλακες των ισχυρών, οι Αιτωλοί σε ληστές και τους Σπαρτιάτες κυβερνούσαν ηγέτες ο ένας χειρότερος από τον άλλον. Ο μόνος που θα μπορούσε να διασφαλίσει την ανεξαρτησία της Ελλάδας ήταν ο Φίλιππος, ο οποίος ωστόσο δεν υπολόγισε σωστά τη ρωμαϊκή απειλή και αντί να συνάψει χρήσιμες συμμαχίες είδε τους Ρωμαίους ανταγωνιστικά: πρώτα εξεστράτευσε εναντίον τους στην Ιλλυρία (Α’ Μακεδονικός Πόλεμος, 214 π.Χ.), μετά συνεμάχησε με τον Αννίβα, Συνέχεια