Ἡ γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τῆς Κριμαίας οὐδέποτε προβλημάτισε τὸ ΚΚΕ.

Ἡ γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τῆς Κριμαίας οὐδέποτε προβλημάτισε τὸ ΚΚΕ.Ὁ διωγμὸς τῶν Ἑλλήνων τῆς Κριμαίας καὶ τῆς παρευξεινίου περιοχῆς στὴν Σοβιετικὴ Ἕνωση τὸ 1937 ἕως καὶ τὸ 1938, εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὴν καταστροφὴ τοῦ ἑλληνισμοῦ ποὺ κατοικοῦσε στὶς πατρογονικὲς ἑστίες τοῦ Εὐξείνου Πόντου.
Τὸ σταλινικὸ καθεστὼς ἔκλεισε τὶς ἐκκλησίες, ἔκλεισε τὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα, καθὼς καὶ ὅλα τὰ ἑλληνικὰ τυπογραφεῖα.
Ὁ διωγμὸς συνεχίσθηκε καὶ κορυφώθηκε μὲ μαζικὴ ἐξορία-ἀπέλαση (высылка) στὴν Κεντρικὴ Ἀσία πρὸς τὸ τέλος τοῦ Β´ Παγκκοσμίου Πολέμου, ὅταν εἶχε πλέον κριθῆ τὸ νικηφόρο γιὰ τὴν ΕΣΣΔ ἀποτέλεσμα.
Συνέχεια

Θέλουμε νά μάθουμε τό …μέλλον;

Εὔκολο.
Μία ματιὰ στὰ ἐξώφυλλα τοῦ Εconomist καὶ μᾶς ἀπαντῶνται ὅλα τὰ ἐρωτήματα.
Τὸ ἐν λόγῳ ἔντυπον ΔΕΝ προβλέπει… Ἐντολὲς καὶ συνθήματα δίδει…
Αὐτοί δέν ἦσαν πού προανήγγειλαν τήν πτώσιν τοῦ Καντάφι, τοῦ Μιλόσεβιτς, τοῦ Μπερλουσκόνι, τοῦ Σαντᾶμ, τοῦ Λάντεν;
Ἔ… ναί, αὐτοὶ ἦσαν. Θέλουμε νά μάθουμε τό ...μέλλον;12 Συνέχεια

Μάννα!!!

 Σμύρνη…. Ξεῤῥιζωμός… Μία μάννα….. Χαμένο τὸ βλέμμα της… Ποιὸς νὰ ξέρῃ τὸ τὶ σκέπτεται… Τὸ τὶ θυμᾶται… Ἐὰν κρύβῃ τὸ κλᾶμα ἤ τὴν ἀπελπισία ἤ ἐὰν θρηνῇ τοὺς νεκρούς της…
Κουρέλια τὴν ντύνουν…

Καὶ τὰ παιδιά της…
Τὸ ξαπλωμένο παιδί, ἐμπρός της, ἴσως νὰ κοιμᾶται… Ἴσως κι ὄχι. 
Τὸ παιδί, δεξιά, τὴν κυττᾶ μὲ λατρεία… Μὲ ἀπόλυτον ἀφοσίωσιν. Μὲ θαυμασμό…
Συνέχεια

Ἡ μονομέρεια ὅλων τῶν ἄλλων…

Πλὴν τῶν Τούρκων… 

Οἱ Ἁρμένιοι, οἱ Ἕλληνες καὶ  οἱ Ἀσσύριοι ὑποδεικνύουν τὸν Κεμὰλ καὶ τοὺς νεοτούρκους ὡς ἀπολύτως ὑπευθύνους γιὰ τὶς γενοκτονίες ποὺ ὑπέστησαν! Ἀλλὰ οἱ Τοῦρκοι φυσικὰ τὶς ἀρνοῦνται! Κι ὄχι μόνον τὶς ἀρνοῦνται, ἀλλὰ πασχίζουν μὲ κάθε τρόπο νὰ ἀποτρέψουν τοὺς πᾶντες ἀπὸ τὴν ἀναγνώρισι τῶν γενοκτονιῶν. 

Προσφάτως σὲ δηλώσεις τοῦ Ὀμπάμα γιὰ «τὶς σφαγὲς καὶ τὰ ἔκτροπα» τὰ μεμέτια ἀντέδρασαν θυμωμένα: