Ἡ γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τῆς Κριμαίας οὐδέποτε προβλημάτισε τὸ ΚΚΕ.

Ἡ γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τῆς Κριμαίας οὐδέποτε προβλημάτισε τὸ ΚΚΕ.Ὁ διωγμὸς τῶν Ἑλλήνων τῆς Κριμαίας καὶ τῆς παρευξεινίου περιοχῆς στὴν Σοβιετικὴ Ἕνωση τὸ 1937 ἕως καὶ τὸ 1938, εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὴν καταστροφὴ τοῦ ἑλληνισμοῦ ποὺ κατοικοῦσε στὶς πατρογονικὲς ἑστίες τοῦ Εὐξείνου Πόντου.
Τὸ σταλινικὸ καθεστὼς ἔκλεισε τὶς ἐκκλησίες, ἔκλεισε τὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα, καθὼς καὶ ὅλα τὰ ἑλληνικὰ τυπογραφεῖα.
Ὁ διωγμὸς συνεχίσθηκε καὶ κορυφώθηκε μὲ μαζικὴ ἐξορία-ἀπέλαση (высылка) στὴν Κεντρικὴ Ἀσία πρὸς τὸ τέλος τοῦ Β´ Παγκκοσμίου Πολέμου, ὅταν εἶχε πλέον κριθῆ τὸ νικηφόρο γιὰ τὴν ΕΣΣΔ ἀποτέλεσμα.
Συνέχεια

Θέλουμε νά μάθουμε τό …μέλλον;

Εὔκολο.
Μία ματιὰ στὰ ἐξώφυλλα τοῦ Εconomist καὶ μᾶς ἀπαντῶνται ὅλα τὰ ἐρωτήματα.
Τὸ ἐν λόγῳ ἔντυπον ΔΕΝ προβλέπει… Ἐντολὲς καὶ συνθήματα δίδει…
Αὐτοί δέν ἦσαν πού προανήγγειλαν τήν πτώσιν τοῦ Καντάφι, τοῦ Μιλόσεβιτς, τοῦ Μπερλουσκόνι, τοῦ Σαντᾶμ, τοῦ Λάντεν;
Ἔ… ναί, αὐτοὶ ἦσαν. Θέλουμε νά μάθουμε τό ...μέλλον;12 Συνέχεια

Οἱ διωγμοὶ τῶν χριστιανῶν ἀπὸ τοὺς Ῥωμαίους.

Γιὰα τοὺς διωγμοὺς τῶν χριστιανῶν ἀπὸ τοὺς Ῥωμαίους:

Μερικοὶ φίλοι μοῦ γράφουν καὶ ῥωτοῦν: γιατί δέν γράφω καὶ γιά τούς διωγμούς τῶν χριστιανῶν;
Ἐκατομμύρια, μᾶς ἔμαθαν στὰ σχολεῖα ὅτι ἐσκότωσαν οἱ Ῥωμαῖοι. Συνέχεια

Μάννα!!!

 Σμύρνη…. Ξεῤῥιζωμός… Μία μάννα….. Χαμένο τὸ βλέμμα της… Ποιὸς νὰ ξέρῃ τὸ τὶ σκέπτεται… Τὸ τὶ θυμᾶται… Ἐὰν κρύβῃ τὸ κλᾶμα ἤ τὴν ἀπελπισία ἤ ἐὰν θρηνῇ τοὺς νεκρούς της…
Κουρέλια τὴν ντύνουν…

Καὶ τὰ παιδιά της…
Τὸ ξαπλωμένο παιδί, ἐμπρός της, ἴσως νὰ κοιμᾶται… Ἴσως κι ὄχι. 
Τὸ παιδί, δεξιά, τὴν κυττᾶ μὲ λατρεία… Μὲ ἀπόλυτον ἀφοσίωσιν. Μὲ θαυμασμό…
Συνέχεια

Ποδοσφαιρικὴ ὁμὰς «Πόντος»!

Ποδοσφαιρική ομάδα «Πόντος»

Απαγχονίστηκαν, για να τιμήσουν τη φανέλα τους

Στα όνειρα μου έρχεται συχνά η μακρινή φωνή της μάννας τρελλής στους έρημους δρόμους(1) και με ρωτάει με παράπονο αν κλαίνε ακόμα τα ματοπήγαδα(2). Με ρωτάει για κάποιους πραγματικούς ήρωες του ποδοσφαίρου. Ήταν παιδιά της γης του Πόντου. Δεν έπαιξαν ποτέ σε μεγάλες οργανώσεις. Δε λατρεύτηκαν ποτέ ως θεοί από το αφιονισμένο πλήθος, δεν είδαν ποτέ τους οπαδούς να γεμίζουν πλατείες και να κλείνουν δρόμους για να εκδηλώσουν την εθνική υπερηφάνεια τους (τι χυδαίες που φαίνονται, ορισμένες φορές, οι λέξεις). Συνέχεια

400 χρόνια σκλαβιᾶς.

 

Τουρκόσποροι ἐμεῖς ἤ …Ἑλληνόσποροι οἱ ἀπέναντι;
Τουρκόσποροι ὅσοι ἐπεβίωσαν ἀπό τίς ἀμέτρητες γενοκτονίες τῶν μογγόλων ἤ γενιτσαροποιημένοι Ἑλληνόσποροι (καὶ Ἀρμενόσποροι καὶ Περσόσποροι καὶ Ἀσσυριόσποροι καί Σλαυόσποροι καί… καί… καί…) οἱ -δῆθεν- τοῦρκοι τοῦ κεμᾶλ;

Κι ἀπὸ τὴν ἄλλην…
Τί ἀκριβῶς συνέβη στά περί τῆς Ἁλώσεως; Ποιοί ἦσαν οἱ ἀντιμαχόμενοι καί γιατί; Τί ῥόλο ἔπαιξαν τά ἱερατεία καί γιατί; Λόγῳ (μόνον) φορο-ἀπαλλαγῶν ἐστράφη τό μέγιστον τμῆμα τῶν λαῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί τῆς κυρίως Ἑλλάδος πρός τούς τούρκους ἤ μήπως κάτι ἄλλο ἔτρεξε;
Μήπως τελικῶς, ἀπὸ τότε ἀκόμη, ἔσπευσαν νά ἐξαφανίσουν, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, τά γνωστά μας ἱερατεία κάθε ἴχνος ἀναγεννήσεως τοῦ Ἕλληνος;
Συνέχεια