Ἡ μεγαλυτέρα ἔκρηξις ποὺ ἔζησε ἡ (σύγχρονος) ἀνθρωπότης

Τὸ περιστατικὸν δὲν τὸ ἐγνώριζα.
Γνωρίζω ὅμως πὼς κάποιες ἄλλες ἐκρήξεις, ὀφειλόμενες σὲ ἄλλα αἴτια, περισσότερο γνωστά, λόγῳ τῶν ἀποτυπωμάτων τους, στὸν πλανήτη μας, ἦταν αὐτὰ ποὺ ἀνέτρεψαν τὴν πορεία τῆς ἀνθρωπότητος ἀρκετὲς φορές.
Συνέχεια

Σκοτώνουν τὰ ἄλογα ὅταν γεράσουν.

Βασικὴ προϋπόθεσις γιὰ νὰ προχωρήσουν στοὺς ἐκσυγχρονισμούς τους, οἱ κουδουνισμένοι τῆς κυβερνήσεως, εἶναι νὰ παρουσιάσουν «πρωτογενὲς πλεόνασμα».
Γιὰ νὰ παρουσιάσουν ὅμως «πρωτογενὲς πλεόνασμα» πρέπει νὰ μειώσουν τὰ κόστη συντηρήσεως τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ.
Πῶς θά συμβῇ λοιπόν αὐτό; Συνέχεια

Ἡ βλακεία εἶναι ἀνίκητος… Ὅπως καὶ οἱ διαστημόβλαχοι.

Θυμᾶσθε τήν Μαντᾶμ Σουσοῦ;
Θυμᾶσθε τό γέλιο πού κάναμε μέ τίς κοτσάνες της;
Ἔ, κάποιος ἀνεγκέφαλος, κι ὄχι σαφὼς ὁ Ψαθᾶς ποὺ κατεῖχε ἄριστα τὴν Ἑλληνικὴ γλῶσσα, ἀπεφάσισε νὰ μᾶς ἀντιμετωπίζῃ ΜΟΝΟΝ ὡς φιλοθεάμον κοινὸ τῆς Σουσοῦς. Συνέχεια

Τὸ νέο «ἀντιῤῥατσιστικό» στρέφεται κατὰ τῆς ἐπιστήμης.

Κι ἀναρωτιόμουν γιὰ τὸ πόσο πολὺ ἐξαγορασμένοι εἶναι κάποιοι…
Προβληματιζόμουν, διότι τόση ἀγωνία νὰ φιμώσουν γενικῶς τὸν ἀντίλογο, ἀπεδείκνυε φόβο γιὰ τὸν ἀντίλογο…
Ὅμως ὁ φόβος τοῦ ἀντιλόγου σηματοδοτεῖ ἀνικανότητα γιὰ ἀποδοχή του καὶ προκατάληψι ἐναντίον αὐτοῦ ποὺ τὸν ἐκφέρει…
Ἀφῆστε δὲ ποὺ ὁ ἀντίλογος, ὅσο αἱρετικὸς κι ἐὰν εἶναι, τελικῶς τὸ μόνον ποὺ προάγει εἶναι τὴν ἐπιστήμη…
Κατ’ ἐπέκτασιν ἡ φίμωσις στοχοποεῖ τὴν ἔρευνα, τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν ἐλευθερία… Συνέχεια

Σύνθημα ἐμφυλίου ἀπὸ τὶς συχνότητες τῆς ΕΡΤ.

Εἶχε ἔλθῃ ὁ φίλος μου ὁ Κωστῆς, πανικόβλητος, γιὰ νὰ μοῦ καταθέσῃ τὶς σκέψεις του γιὰ τὸ θέμα τῶν συνθημάτων. Ἰδίως γιὰ τὸ τελευταῖο ποὺ προῆλθε ἀπὸ τὶς συχνότητες τῆς ΕΡΤ, λίγο πρὶν τὶς φιμώσουν τὰ ΜΑΤ.Καὶ μετά, δίχως νὰ τὸ καταλάβω, βρέθηκε ἐμπρὸς σὲ μίαν ἀνάρτησι τοῦ Ἀναπτῆρος, γιὰ νὰ βεβαιωθῶ πὼς ναί, ὁ φίλος μου ὁ Κωστῆς δὲν εἶναι συνομωσιολόγος, πὼς ναί, τὸ μυαλό μου δὲν κάνει πουλάκια καὶ πὼς ναί, ὁ Ἀναπτήρας δυστυχῶς ἔπεσε μέσα γιὰ μέσα, σὲ ὅσα καταγγέλει… Συνέχεια

Μήπως τό ἐπόμενον κτύπημα θά εἶναι κατά μουσουλμάνου καί σέ κεντρικό σημεῖο;

Διάβαζα σήμερα καὶ ξαναδιάβαζα καὶ ξαναδιάβαζα…
Καὶ στὸ πίσω μέρος τοῦ μυαλοῦ μου παραμένουν ἀνοικτὰ ἐρωτήματα, ποὺ ἀν τὶ νὰ συναντοῦν τὶς ἀπαντήσεις τους, γιὰ νὰ μειωθοῦν, τελικῶς αὐξάνονται.
Κάτι σὰν τὸ «ἡ κότα ἔκανε τό αὐγό ἤ τό αὐγό τήν κότα;»… καὶ πάει λέγοντας… Συνέχεια