Τὸ νέο «ἀντιῤῥατσιστικό» στρέφεται κατὰ τῆς ἐπιστήμης.

Κι ἀναρωτιόμουν γιὰ τὸ πόσο πολὺ ἐξαγορασμένοι εἶναι κάποιοι…
Προβληματιζόμουν, διότι τόση ἀγωνία νὰ φιμώσουν γενικῶς τὸν ἀντίλογο, ἀπεδείκνυε φόβο γιὰ τὸν ἀντίλογο…
Ὅμως ὁ φόβος τοῦ ἀντιλόγου σηματοδοτεῖ ἀνικανότητα γιὰ ἀποδοχή του καὶ προκατάληψι ἐναντίον αὐτοῦ ποὺ τὸν ἐκφέρει…
Ἀφῆστε δὲ ποὺ ὁ ἀντίλογος, ὅσο αἱρετικὸς κι ἐὰν εἶναι, τελικῶς τὸ μόνον ποὺ προάγει εἶναι τὴν ἐπιστήμη…
Κατ’ ἐπέκτασιν ἡ φίμωσις στοχοποεῖ τὴν ἔρευνα, τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν ἐλευθερία… Συνέχεια

Σύνθημα ἐμφυλίου ἀπὸ τὶς συχνότητες τῆς ΕΡΤ.

Εἶχε ἔλθῃ ὁ φίλος μου ὁ Κωστῆς, πανικόβλητος, γιὰ νὰ μοῦ καταθέσῃ τὶς σκέψεις του γιὰ τὸ θέμα τῶν συνθημάτων. Ἰδίως γιὰ τὸ τελευταῖο ποὺ προῆλθε ἀπὸ τὶς συχνότητες τῆς ΕΡΤ, λίγο πρὶν τὶς φιμώσουν τὰ ΜΑΤ.Καὶ μετά, δίχως νὰ τὸ καταλάβω, βρέθηκε ἐμπρὸς σὲ μίαν ἀνάρτησι τοῦ Ἀναπτῆρος, γιὰ νὰ βεβαιωθῶ πὼς ναί, ὁ φίλος μου ὁ Κωστῆς δὲν εἶναι συνομωσιολόγος, πὼς ναί, τὸ μυαλό μου δὲν κάνει πουλάκια καὶ πὼς ναί, ὁ Ἀναπτήρας δυστυχῶς ἔπεσε μέσα γιὰ μέσα, σὲ ὅσα καταγγέλει… Συνέχεια

Οἱ ἰδεολογίες μόνον χρωματιστὲς κρεμάλες μποροῦν νὰ προσφέρουν!

Ἰδεολογίες;
Λάθος!!! Οἱ ἰδεολογίες, δυστυχῶς, δὲν εἶναι ὑπαρκτές, ἀλλὰ τεχνητές. Ἐξυπηρετοῦν κάποιες πρόσκαιρες ἀνάγκες καὶ τελικῶς ΟΥΔΕΠΟΤΕ ἐφαρμόζονται ὁλικῶς. Μόνον μονομερῶς.
Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν συζητοῦσα μὲ μίαν κοπέλλα ποὺ ἤθελε νὰ μὲ πείσῃ γιὰ τὴν τέλεια, ἀνθρωπιστική, πανανθρώπινο ἰδεολογία τοῦ κομμουνισμοῦ. Ἔλεγε, ἔλεγε… Τὴν ἄκουγα κι ἐγώ, φανερὰ ἐκνευρισμένη, διότι εἶχε πάθῃ ἤδη τὸ πρῶτο πάθημα, ὅλων αὐτῶν ποὺ στηρίζουν ἰδεολογίες κομμάτων. Ἦταν ὁπαδός. Μὲ ὁπαδοὺς ὅμως, λογικά, δὲν συνδιαλέγεσαι. Κάνεις στροφὴ καὶ φεύγεις. Συνέχεια

Δυόσμος φαρμακευτικός, ἀρωματικός, ἐντομοαπωθητικός.

Ἔχω ἕναν δυόσμο ἀπὸ τὸν προπάππο μου.
Μία ῥιζούλα ἦταν, τόση δὰ ὅταν τὴν πῆρα καὶ τώρα πιὰ ἔχω γεμίσῃ, μετὰ ἀπὸ τόσα χρόνια, γλάστρες καὶ γλάστρες. Καὶ μοσχομυρίζει ὁ ἄτιμος… Ἔτσι, γιὰ πλάκα, μόλις περάσω ἀπὸ δίπλα του, ἁπλώνω τὸ χέρι καὶ τὸν χαϊδεύω… Καὶ μένει ἡ θεσπέσια μυρωδιά του γιὰ ὥρα πολλή… Δὲν πλένω τὰ χέρια μου γιὰ νὰ μοῦ γαργαλάῃ τὴν μύτη…

Συνέχεια

Εὔθραυστες κοινωνίες ἤ ἠλιθιοποίησις;

Ἡ βλακεία περίσσεψε!!!
Κι ἐπεὶ δὴ περίσσεψε, κι ἐφ΄ ὅσον πλέον ἀποδεδειγμένα οἱ Παπούα χρήζουν περισσοτέρου σεβασμοῦ, θὰ πρέπῃ σιγὰ σιγὰ νὰ ἀναθεωρήσουμε ὅλα ὅσα μᾶς ἔμαθαν ὡς ὀρθά, ἀληθῆ, δίκαι.

Τώρα τὰ τριγωνικὰ κομμάτια ΚΕΙΚ κατηγοροῦνται ὡς ἐπικίνδυνα γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῶν παιδιῶν μας.
Καὶ δὲν ἀναφέρεται πὼς τὰ παιδιά μας ἔχουν καταντήσῃ ἀπολύτως μαλθακὰ καὶ ἄχρηστα. Ἀνίκανα νὰ διαβιώσουν σὲ ἕναν κόσμο ποὺ ἀξιώνει μόνον ἀξίους πλέον.

Συνέχεια

Σελήνη ἤ …Χόλυγουντ;

Τὸ γιατὶ ἐμεῖς πιστεύουμε πὼς ἡ ΝΑΣΑ μᾶς ὀφείλει ἐξηγήσεις, γιὰ τὸ ἐάν, ἤ ὄχι, πάτησαν στὴν Σελήνη εἶναι δικό μας πρόβλημα. Ἡ ΝΑΣΑ, καθῶς ἐπίσης κι ὅ,τι ἤ ὅποιοι, τὴν ὁρίζουν καὶ τὴν χρηματοδοτοῦν, δὲν σχεδίασαν ταξείδια γιὰ νὰ μαθαίνουμε ἐμεῖς, ἀλλὰ γιὰ νὰ μαθαίνουν ἐκεῖνοι.

Συνέχεια